РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 45
статия Dobrev, V., A. Dobreva, V. Ronkova, Y. Dimitrov, K. Kamenov. Method for the Determination of the Rotational Variability of Cardan Drive.// International Journal for Science, Technics and Innovations for the Industry MTM: Machines, Technologies, Materials, 2016, No 6, pp. 17 - 20, ISSN 1313-0226.
статия Dobrev, V., Y. Dimitrov, A. Dobreva, K. Kamenov, V. Ronkova. Improved Methodology for Design and Elaboration of Test Machines and Equipment.// "Мachines. Technologies. Materials”, 2016, No 11, pp. 3-6, ISSN 1313-0226.
статия Dobreva, A., Y. Dimitrov, V. Dobrev, P. Pantileev, V. Ronkova, K. Kamenov, E. Angelova. PROFESSSIONAL REALIZATION OF STUDENTS – PROBLEMS AND SOLUTIONS.// PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE, Vol 56, 2017, No 4, pp. FRI-2.203-1-TMS-02, ISSN 1311-3321.
статия Kamenov, K., A. Dobreva, V. Ronkova. Advanced Engineering Methods in Design and Education.// Material Science and Engineeering, IOP Publishing, 2017, No 252, pp. 012033 - 37, ISSN 1757 - 8981. (SJR rank: 1 /2017, IOP)
статия Kamenov, K., A. Dobreva, V. Ronkova. Interactive Technologies and New Teaching Models in Engineering Design based upon Multimedia Tools and Mobile Applications.// Fullpapers E-Book/ 4th World Congress on Education Research (WCER2016), 2016, No 1, pp. 90-95, ISSN 2258-6987. (SJR rank: 1 /2016, Google Scholar)
статия Ronkova, V., A.Dobreva, K.Kamenov, V.Dobrev, Y.Dimitrov. INCREASING THE EFFICIENCY OF THE STUDY PROCESS THROUGH IMROVING THE COMMUNICATION ACTIVITIES BETWEEN STUDENTS AND LECTURERS.// Management and Sustainable Development,Year 18, Volume 59, 2016, No 4, pp. 77 - 82, ISSN 1311-4506.
статия Ангелова Е. К. Каменов В. Ронкова. Компютърна система в помощ на обучението по дисциплината Машинни елементи- УЧЕБНИК БЕЗ ДУМИ.// SCIENCE & TECHNOLOGIES, 2013, брой 3, стр. 110-114, ISSN 1314-4111.
статия Динев Г., К. Каменов, Н. Николов. Автоматизирано проектиране на червячна фреза за нарязване на зъбни колела тип "НОВИКОВ".// Машиностроене, 1990, брой 2, стр. 76 - 77
статия Пантилеев П., В. Иванов, И. Дунев, С. Русева, Т. Трифонов, Н. Николов, К. Каменов. Автоматизирано проектиране на палцови модулни фрези.// М а ш и н о с т р о е н е, 1989, брой 6, стр. 251-252
статия Трифонов, Т., К. Каменов. Библиотека от програми за определяне взаимното разположение на елементарни геометрични обекти в равнината.// Н а у ч н и и з в е с т и я РАИТ’98 CAD/CAM/CAE , НТС по Машиностроене, 1998, брой 10
статия Трифонов, Т., К. Каменов. Библиотека от програми за решаване на задачи със съставни геометрични обекти от равнината.// Н а у ч н и и з в е с т и я РАИТ’98 CAD/CAM/CAE , НТС по Машиностроене, 1998, брой 10
доклад Dinev G., K. Kamenov. Computer aided design and constructive documentation of planetary gearbox. IN: International Congress- Mechanical Engenering Technologies, Vol 5, Varna,, 2004, pp. 212-215
доклад Dobreva, A., Y. Dimitrov, V. Dobrev, P. Pantileev, V. Ronkova, K. Kamenov, E. Angelova. Professional Realization of Students – Problems and Solutions. IN: Proceedings of University of Ruse, Vol 56 (4), Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2017, pp. FRI-2.203-1-TMS-02, ISBN 1311-3321.
доклад Haralanova V., K. Kamenov, V. Ronkova. CHALLENGES IN TRAINING ON ENGINEERING GRAPHICS - EXPERIENCES FROM TWO EUROPEAN UNIVERSITIES. IN: Proceedings of EDULEARN18 Conference, Palma, Mallorca, Spain, 2018, pp. 7502-7513, ISBN 978-84-09-02709-5.
доклад Nenov P., E. Angelova, K. Kamenov, V. Ronkova. Visualization Packages for Quick Accumulation of Experience in High Quality Design Of Reducers. IN: 3 rd International Symposium on Computing in Science & Engineering (ISCSE 2013), Kuşadası, Aydın, Türkiye, Gediz University Publications, 2013, pp. 193-198, ISBN 2147-9097.
доклад Белкинова Д., Кр.Каменов. Подготовка и моделиране на данни за стандартизирани детайли при автоматизираното проектиране на инструменти за нарязване на конусни зъбни колела с кръгови зъби. В: НС'89 "Наука, обучение, производство", ВТУ"Ангел Кънчев" Русе, 1989
доклад Димитров Ю., Кр. Каменов. Ролята на човека при работа със съвременни CAD-CAM системи. В: МНК РУ 2016г, Русенски университет, том 55, серия 4, 2016, стр. 61-65, ISBN 1311 – 3321.
доклад Динев Г. К. Каменов. Възможности за повишаване работоспособността на зъбни колела от колоосни редуктори. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", том 39,серия 8, Русе, 2002, стр. 113-117
доклад Динев Г., Кр. Каменов. Стандартизационната осигуреност за анализ на конструкторски решения. В: Сборник доклади Единадесета национална конференция с международно участие „Стандартизация- Европейска интеграция- Потребители * 2003“, София, 2003
доклад Дограмаджиян Х., Р. Кузов, И. Дунев, Т. Трифонов, Н. Николов, К. Каменов. Автоматизирано проектиране на червячни шлицеви фрези за правостенни шлици. В: Научни трудове на ВТУ "А. Кънчев", том. 31, серия 6, Транспорт и машинознание., Русе, ВТУ "А. Кънчев", 1988
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.