РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 24
статия Д. Камаринчева. Графични особености на Панайот-Хитовите „Фамилиарни забележки. Спомени”.// Научни трудове на РУ, 2014, брой т.53, серия , стр. 62-66, ISSN 1311-3321.
статия Камаринчева, Д. Семантични параметри на колективната неотчуждаема принадлежност – структурна единица в рамките на категорията свръхпосесивност.// Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", 2010, брой 49, стр. 23, ISSN 1311-3321.
статия Камаринчева, Д. Явлението „скрит предикат” в българската лингвистична литература.// Арнаудов сборник, 2010, брой 6, стр. 479, ISSN 978-954-8190-76-3.
статия Камаринчева, Д. Характер на местоименния определител в посесивни конструкции с неотчуждаема принадлежност.// Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", 2009, брой 48, стр. 25, ISSN 1311-3321.
статия Камаринчева, Д. Семантични граници на категорията неотчуждаема принадлежност.// Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", 2008, брой 47, стр. 61, ISSN 1311-3321.
статия Камаринчева, Д. Когнитивен анализ на категорията неотчуждаема принадлежност.// Арнаудов сборник, 2008, брой 5, стр. 492, ISSN 978-954-8190-57-2.
статия Камаринчева, Д. Категориите притежателност и партитивност – отношение и интерференция.// Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", 2007, брой 46, стр. 69, ISSN 1311-3321.
статия Камаринчева, Д. Наблюдения върху функцията на кратките лични и посесивни местоимения във фолклорния песенен текст.// Арнаудов сборник, 2006, брой 4, стр. 376, ISSN 954-8190-49-4.
статия Камаринчева, Д. Проблемът за неотчуждаемата принадлежност в руската лингвистична литература.// Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", 2005, брой 44, стр. 58, ISSN 1311-3321.
статия Камаринчева, Д. Психолингвистичен анализ на едно асоциативно проучване.// Арнаудов сборник, 2003, брой 3, стр. 296, ISSN 954-8190-14.
статия Камаринчева, Д. Антропоцентричната система в с.Бъзовец – прякори и прозвища.// Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", 2003, брой 40, стр. 19, ISSN 1311-3321.
статия Камаринчева, Д. За една нетипична употреба на възвратното местоимение СИ.// Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", 2002, брой 39, стр. 23, ISSN 1311-3321.
статия Камаринчева, Д. Функционална характеристика на категорията “неотчуждаема принадлежност” в романа на Свилен Капсъзов “Краят на потоците”.// Родопите, човекът и песента, 2001, брой 1, стр. 77, ISSN *3221-667.
статия Камаринчева, Д. Семантична структура на категорията принадлежност.// Арнаудов сборник, 2001, брой 2, стр. 203, ISSN 954-8190-18-.
статия Камаринчева, Д. Семантична характеристика на имената, назоваващи частите на човешкото тяло.// Арнаудов сборник, 2000, брой 1, стр. 2001, ISSN 954-8190-141.
статия Камаринчева, Д. За отношението между членуване и посесивност.// Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", 1999, брой 37, стр. 41, ISSN 1311-3321.
статия Камаринчева, Д. Отношението базов учител-студенти в системата на образованието и квалификацията..// Квалификацията на учителите - реалности и перспективи, 1998, брой 1, стр. 128, ISSN 954-687-017-Х.
статия Камаринчева, Д. На границата между грешките и словотворчеството.// Предучилищно възпитание, 1998, брой 9, стр. 12, ISSN 0204-7004.
доклад Д. Камаринчева. Биографията на една грамотност. В: Арнаудов сборник, т.8, Русе, ЛЕНИ-АН, 2014, стр. 301-305, ISBN 978-619-7058-33-8.
доклад Д. Камаринчева. Отчуждаемите корелати в сферата на неотчуждаемото притежание. В: Арнаудов сборник, т.7, Русе, ЛЕНИ-АН, 2013, стр. 324-328, ISBN 978-619-7058-06-2.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.