РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 57
монография Панев А, Панайотов К,. Епидемология, етиология и профилактика на исхемичната болест на сърцето; теоретико – методологични основи. гр. Русе, Авангард принт ЕООД, 2015, ISBN 978-954-337-248-5.
студия Панев А., Панайотов К. Медицинска постановка на математико - статистическите методи за определяне тегловните коефициенти на рисковите фактори и застрашеността от исхемична болест на сърцето. гр. Русе, Авангард принт ЕООД, 2015, ISBN 978-954-337-250-8.
статия Gamakova N, Panayotov K, Gamakova P. Child Maltreatment and its Prevention.// Теория и практика науки третьего трьiсячелетия. p, 2015, No 1, pp. 102-104, ISSN 978-5-906808-44-8.
статия Gamakova N, Panayotov K, Gamakova P. Attention deficit hyperactivity disorder.// Современная наука: Теоретический и практический взгляд, 2015, No 1, pp. 225-227, ISSN 978-5-906769-79-4.
статия Gamakova N, Panayotov K, Gamakova Sv. Munchausen Syndrome by Proxy.// Роль науки в развитии общества. p, 2015, No 1, pp. 214-215, ISSN 978-5-906808-72-1.
статия Gamakova N, Panayotov K, Gamakova Sv. Obsessive compulsive disorder vs obsessive compulsive personality disorder.// Современная наука: Теоретический и практический взгляд, 2015, No 1, pp. 227-229, ISSN 978-5-906769-79-4.
статия Gamakova N, Panayotov K, Gamakova Sv. Learning Disabilities Among Children.// Роль науки в развитии общества. p, 2015, No 1, pp. 215-217, ISSN 978-5-906808-72-1.
статия Gamakova N, Panayotov K, Gamakova Sv. Music Therapy for Preterm Neonates.// Теория и практика науки третьего трьiсячелетия. p, 2015, No 1, pp. 104-106, ISSN 978-5-906808-44-8.
статия N. Angelova, N. Gamakova-Radkova, K. Panayotov. Clinical and Social Aspects of the Parental Alienation Syndrome..// Human and Social Sciences at the Common Conference., 2014, No November 17-
статия N. Gamakova, K. Panayotov, P. Gamakova. Attention deficit hyperactivity disorder..// Современная наука: Теоретический и практический взгляд, 2014, No October 15,
статия N. Gamakova, K. Panayotov, S. Gamakova. Obsessive compulsive disorder vs obsessive compulsive personality disorder..// Современная наука: Теоретический и практический взгляд, 2014, No October 15,
статия А. Панев, К. Панайотов. Методични въпроси на профилактиката на исхемичната болест на сърцето.// Социална медицина; бр. 2/3 2013, 23-25, 2013, брой бр. 2/3 2013
статия А. Панев, М. Вичев, К. Панайотов. Характеристика на хоспитализирани болни в Р. България в периода 1960 – 2013г..// Научни трудове на Русенски университет, 2014, брой том 53, сери, ISSN 1311-3321.
статия А. Панев, М. Вичев, К. Панайотов. Човешки ресурси в здравната система през периода 1970-2012г.// Научни трудове на Русенски университет, 2014, брой том 53, сери
статия К. Дикова, М. Вичев, К. Панайотов. Смъртност от сърдечно-съдови заболявания (ССЗ) в период на здравна реформа 1990-2012г.// Социална медицина. Тримесечник на дружеството по социална медицина, Информатика здравен мениджмънт социална епидемиология икономика медицинско право 2, 2014, брой 2, ISSN ISSN 1310-1757.
статия К. Панайотов. Материални ресурси на здравната система в Република България за периода 1960 – 2012г.// Социална медицина, 2015, брой 1
статия К. Панайотов. Нозологична структура на лицата диагностицирани и лекувани в „Специализиран медицински център”.// Социална медицина, 2015, брой 1
статия К. Панайотов. Характеристика на здравното състояние на болните и физиотерапевтична дейност в СБАЛФРМ.// Социална медицина, 2015, брой 1
статия К. Панайотов. Организация на приема и характеристика на лицата с исхемична болест на сърцето /ИБС/, лекувани с интервенционални методи.// Българско списание за обществено здраве, 2013, брой Електронно и
статия К. Панайотов. Рисков профил на лицата с исхемична болест на сърцето /ИБС/.// Българско списание за обществено здраве, 2013, брой Електронно и
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.