РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 8 от общо 8
доклад Генова Л. Икономически основи на маркетинга. В: НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ "МАТТЕХ 2012" - 22 - 24 ноември 2012 г., Шуменски университет, 2012
доклад Генова Л. Контролингът в системата на маркетинга. В: Сборник с доклади от международна научна конференция Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката, Варна, Наука и икономика, Икономически университет - Варна, 2012, ISBN 9789542106036.
доклад Генова, Лиляна. Новости в съвременния маркетинг. В: НК, РУ,2011, том 50, серия 5.1, Русе, 2011, стр. 71-75, ISBN 1311-3321.
доклад Иванова Е., Л. Генова. Маркетингът - път към културните аспекти на глобализацията. В: НК, СА, Свищов, 2011, стр. 227-231, ISBN 978-954-23-0593-4.
доклад Иронов И.,Генова, Л.,Петрова, П., Димитров, Св. Състоянието на факторите за локализация в област Русе и влиянието им върху дейността на бизнес организациите. В: РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ,СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ – СНС’08, Русе, 2008, стр. 29-35, ISBN 1311-3321.
доклад Сиракова Л. Маркетингов комплекс и маркетингов мениджмънт в системата на предприемачеството. В: Научна конференция на Русенски университет "Ангел Кънчев" 25-26/10/2013 г, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013
други трудове Генова, Л. Фискална консолидация и икономически растеж, есе, участие в конкурс на БНБ за 2013 г., 2013
други трудове Генова, Л. ДЪРЖАВА, ДАНЪЦИ, ПАЗАРНА ИКОНОМИКА И ТЯХНАТА ВЗАИМНА ВРЪЗКА И ОБУСЛОВЕНОСТ, УЧАСТИЕ В КОНКУРСА НА СЪЮЗА НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ“ МЛАД ИКОНОМИСТ 2012 Г., 2012
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.