РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 83
монография Лечева Г. Професионалното образование на студентите-бъдещи учители (европейски директиви и национална действителност). Силистра, РИТТ, 2015, стр. 98, ISBN 978 954 759 318-3.
монография Лечева, Г. Модел за организиране на професионалното образование и обучение на студентите-бъдещи учители.. Русе, Издателски център на Русенския университет, 2015, стр. 162, ISBN 978 954 759 319-0.
монография Лечева, Г. Синергетични методи (интерактивен модел на перманентна педагогическа практика). Силистра, РИТТ, 2010, стр. 86, ISBN 10:-954-759-250-5.
монография Лечева, Г.Л. Възпитаващото обучение в "Европа на познанието" или магията да сееш мъдрост. Силистра, РИТТ, 2015, стр. 216, ISBN 978 954 759 321-3.
студия Галина Лечева. Експеренциалното образование. Известия, кн. 9., Издателски център на Русенския университет, 2017, стр. 127-141, ISBN 1313-7395.
студия Лечева, Г. Епоха и съвременници на Паисий. В: Езикът на българите – съхранена духовност (сборник). Силистра, РИТТ, 2007, ISBN 9-789547-591790.
студия Лечева, Г. Житие и страдание грешнаго Софрония” – начален етап на българската белетристика. Традиции на старата и тенденции на новата българска литература (сборник ). Велико Търново, Фабер, 2007, ISBN 978-954-775-788-3.
студия Лечева, Г. Кирило-Методиевият контекст на Симеоновия Златен век.В: Езикът на българите – съхранена духовност". Силистра, РИТТ, 2007, ISBN 9-789547-591790..
студия Лечева, Г. Библейският генотип за царската институция и отражението му в Йоановия Шестоднев. Шумен, Университетско издателство - ШУ, 2003, ISBN 954-753-035-6.
статия (Lina) Galina lecheva. CYRIL AND METHODIUS AND THE "GOLDEN AGE" OF EMPEROR SIMEON THE GREAT (methodical development of a literature lesson).// Knowledge International Jurnal, 2020, No 41.2, pp. 421-427, ISSN 2545-4439; 1857-9. (Impact factor: 30 /2020, НАЦИД)
статия (Lina) Galina Lecheva. DIGITAL TRANSFORMATION OF EDUCATION IN THE QUARANTINE CONDITIONS.// Knowledge International Jurnal, vol. 39.1,, 2020, No vol. 39.1,, pp. 21-27, ISSN 2545-4439; 1857-9. (Impact factor: 30 /2020, НАЦИД)
статия (Lina) Galina Lecheva. The journey in the literal -tour of Bulgaria.// Knowledge International Jurnal, 2020, No vol.40.2, pp. 441-447, ISSN 2545-4439; 1857-9. (Impact factor: 30 /2020, НАЦИД)
статия (Lina) Galina Lecheva. Tehnological Integration in Teaching Literature.// KNOWLEDGE - International Jurnal, 2019, No 6, pp. 1937-1943, ISSN 1857-923X. (Impact factor: 1.322 /2019, Global Impact&Quality Factor)
статия Галина Лечева. Професионално-педагогическата подготовка на учителите в България до края на ХХ век.// Известия, 2020, брой XII, стр. 172-181, ISSN 1313-7395.
статия Галина Лечева. Неканоничният средновековен образ на света според богомилскитe книги.// Научни трудове на Русенски университет, 2016, брой Серия 11, стр. 91-95, ISSN 1311-3321.
статия Лечева, Г. Синергия на образователния диалог.// Известия на Научен център “Св. Дазий Доростолски”, Силистра, 2008, брой 3, стр. 12
статия Лечева, Г. Ние и другите – българската самоидентификация в дискурса Изток – Запад.// Известия на Научен център “Св. Дазий Доростолски”, Силистра, 2007, брой 2, ISSN 9 789547 591844 с.
статия Лечева, Г. Александър Дюма и романизованата история на Френската революция.// www.pomagalo.com, 2007, брой -
статия Лечева, Г. Характеристика на античната култура.// www.pomagalo.com, 2007, брой -
статия Лечева, Г. Библията и литературното образование - национални реалности и глобален проект.// Известия, 2007, брой 2, ISSN 10-954-759-184-3.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.