РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 60
монография Любенов Л. Пазари и реализация на земеделски продукти. Русе, Медиатех, 2016, стр. 144, ISBN 978-619-207-039-7.
монография Нанева А., Г. Вълчев, Е. Трифонов, Л. Любенов, Л. Доганова, М. Косева, Ст. Николова. Надеждност на икономическите системи. Русе, Печатна база РУ, 2005, стр. 178-208, ISBN 954-712-271-1.
студия Lyubenov L. A priori study of marketing innovation strategies of agricultural enterprises in Bulgaria. Economic Studies, book 4, Sofia, BAS, 2012, pp. 20, ISBN -.
студия Любенов Л. Развитие на съвременните аграрни политики. Русе, Русенски университет, 2013, стр. 46, ISBN -.
студия Любенов Л. Агропазари. Русе, Русенски университет, 2014, стр. 44, ISBN -.
студия Любенов, Л. Комуникационни политики на земеделските предприятия в България. София, БАН, списание Икономически изследвания, кн. 4, 2013, стр. 22, ISBN -.
студия Любенов, Л. Брандиране на земеделски продукти. София, БАН, сп. Икономически изследвания, кн. 4, 2015, стр. 138 – 159, ISBN 0205-3292.
студия Любенова, А., Л. Любенов,. Проблеми по формиране и моделиране на оборотния капитал. София, сп. Икономика и управление на селското стопанство, 2003, ISBN 0205-3845.
статия Atanasov A., L. Lyubenov, I. Hristakov, V. Dochev, M.Petrov. Decisions for profitably beekeeping in Northeast part of Bulgaria.// Ecologica, 2019, No 26, pp. 515-520, ISSN 0354-3285.
статия Atanasov At., Hristakov I., Lubenov L., Vladut V., Dochev V., Biris St.S,. Organic apiary design in Bulgaria.// International symposium, ISB-INMA TEH' 2014., 2014, No 10, pp. pp.127-134, ISSN ISSN 2344 - 4126.
статия Lyubenov L., Atanasov A., Hristakov I. LOGISTICS OF THE BEE HAVE FARMS IN THE REGION OF RUSE.// NTERNATIONAL SYMPOSIUM, ISB-INMA-THE, BUCHAREST, 2019, No 1, pp. 237-240, ISSN 2344-4118.
статия Lyubenov L., D. Pelovska. Marketing of Bulgarian Wines.// Journal of Montain, Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan, 2017, No 20 (4), pp. 137-150, ISSN 1311-0489.
статия Lyubenova A. L. Lyubenov. Improving financial management of farms.// Scientific Journal Economics and Financ, 2017, No 7, pp. 16-23, ISSN 2311-3413.
статия Naydenov, N. and L. Liubenov. Marketing Survey of Private Farmers and Services Needed in Agriculture.// Bulgarian Journal of Agricultural Science,, 1999, No 4, pp. 669 - 675
статия Любенов, Л. Българските потребителски пазари на храни и напитки.// Икономическа мисъл, 2016, брой 1, стр. 23 – 34, ISSN 0013-2993.
статия Любенов, Л. Създаване на собствени пазари на земеделски производители.// Икономическа мисъл, 2015, брой 3, стр. 38 – 48, ISSN 0013-2993.
статия Любенов, Л. Развитие и състояние на съвременните агропазари.// Бизнес управление, 2015, брой 2, стр. 46 – 66, ISSN 0861-6604.
статия Любенов, Л. Русенският университет като лаборатория на идей за създаване на малки и средни предприятия.// сп. Механизация на земеделието, 2007, брой 4
статия Любенов, Л. Мястото и ролята на агробизнеса в икономиката на Русенска област.// сп. Механизация на земеделието, 2007, брой 4
статия Любенов, Л. Целеполагането – принципи и проблеми.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2006, брой Серия “Общес
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.