РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 28
монография Трайков Л., Н. Петрова. Рискови фактори за съдови когнитивни нарушения. Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев“, МЕДИАТЕХ, 2016, стр. 133, ISBN 978-619-207-058-8.
статия Kosev P., Ts. Sokolov, I. Pavlova, B. Valentinov, J. Andonov, N. Petrova. Platelet-Rich Plasma (PRP) application in total knee arthroplasty (TKA).// Journal of IMAB, 2015, No 21(3), pp. 814-817, ISSN 1312-773X. (Impact factor: 4.303 /2013, SJIF (Scientific Journal Impact Factor))
статия Kosev P., Ts. Sokolov, I. Pavlova, B. Valentinov, J. Andonov, N. Petrova. Fast-tracк surgery in total knee arthroplasty – a review.// Journal of IMAB, 2015, No 21(3), pp. 837-839, ISSN 1312-773X. (Impact factor: 5.548 /2015, SJIF (Scientific Journal Impact Factor))
статия Mehrabian S., Raycheva M., Petrova N., Janian A., Traykov L. Neuropsychological and neuroimaging markers in prediction of cognitive impairment after ischemic stroke: a prospective follow-up study.// Neuropsychiatric Disease and Treatment, 2015, No 11, pp. 2711–2719, ISSN 1311-8641. (Impact factor: 2.496 /2015, Scopus)
статия Petrova N., S. Mehrabian, M. Raycheva, A. Janyan A, L. Traykov. Medial temporal lobe atrophy in poststroke cognitive impairment: 2 years follow-up study.// Medimond, 2015, No 1, pp. 27-31, ISSN 978-88-7587-734-7.
статия Sokolov, Ts., A. Manukova, S. Karakoleva, B. Valentinov, N. Petrova. ANALYSIS OF THE RESULTS OF APPLYING THE METHOD PLATELET-RICH PLASMA (PRP) FOR THE TREATMENT OF PROBLEMATIC SKIN WOUNDS.// Journal of IMAB - Annual Proceeding (Scientific Papers), 2017, No 23, pp. 1460-1465, ISSN 1312-773X. (Impact factor: 7.035 /2016, SJIF (Scientific Journal Impact Factor))
статия Петрова Н. Метаболитен синдром и съдово когнитивно нарушение.// Мединфо, 2015, брой 5, стр. 42-46, ISSN 1314-0345.
статия Петрова Н. Невроизобразяване при съдова деменция.// Неврология и Невропсихология, 2017, брой Том1/2, стр. 5-11, ISSN 2534-9783.
статия Петрова Н. Мозъчни инсулти в област Русе – анализ за периода 2005-2014 г..// Health.bg, 2015, брой 4, стр. 57-60, ISSN 1314-2569.
статия Петрова Н., Ш. Мехрабиан, М. Райчева, Л. Трайков. Неврорадиологични предиктори за съдово когнитивно нарушение след исхемичен мозъчен инсулт.// Неврология и Невропсихология, 2017, брой Том 1/1, стр. 32-40, ISSN 2534-9783.
статия Петрова Н., Ш. Мехрабиан, М. Райчева, Л. Трайков. Isaac`s Set Test като невропсихологичен скринингов маркер за когнитивна оценка при исхемичен мозъчен инсулт.// Медикарт, 2015, брой 5, стр. 11-16, ISSN 1312-9384.
статия Събев Н., Петрова Н. Суицидни действия в област Русе-ситуационен анализ за периода 2004-2014 г..// Здравни грижи, 2015, брой 1/2015, ISSN 1312-2592.
доклад Petrova N., M. Raycheva, S. Mehrabian, L. Traykov. Neuropsychological screening test for cognitive impairment after ischemic stroke. IN: 24 European Stroke Conference, Vienna, Cerebrovasc. Dis, 2015, ISBN 978-3-318-05502-3.
доклад Petrova N., Меhrabian S., Raycheva M., Traykov L. Poststroke cognitive impairment in Bulgarian patients: 2 years prospective study. IN: Archives of the Balkan Medical Union, Vol.52, Supplement 1, Sofia, 2017, pp. A17, ISBN ISSN 2558-815X.
доклад Petrova N., Меhrabian S., Raycheva M., Traykov L. Neuroimaging markers for vascular dementia after ischemic stroke. IN: Archives of the Balkan Medical Union, Vol.52, Supplement 1, Sofia, 2017, pp. A19, ISBN ISSN 2558-815X.
доклад Petrova. N. Poststroke cognitive impairment in Bulgarian patients: prospective follow-up study. IN: 23ʳ ͩ Multidisciplinary International Neuroscience and Biological Psychiatry Conference “Stress and Behavior”, St. Petersburg, Stress, Brain and Behavior, 2016, ISBN 2374-3565.
доклад Василева - Дечева Д., Нели Петрова, Ивалинка Неделчева. Възстановяване на кожната сетивност при пациенти с тотална колянна артропластика след приложена кинезитерапевтична програма. В: Сборник с научни трудове на РУ и СУ, Печатна база на Русенски университет, 2015, стр. 91 - 96
доклад Неделчева И., Нели Петрова, Деница Василева - Дечева. Ранно функционално възстановяване при пациент с алопластика на колянна става и дискова болест. В: Сборник с доклади на РУ и СУ, Печатна база на Русенски университет, 2015, стр. 85 - 91, ISBN 1311-3321.
доклад Неделчева И., Нели Петрова, Деница Василева - Дечева. Кинезитерапия при исхемичен мозъчен инсулт в основен възстановителен период. В: Сборник с научни трудове на РУ и СУ, РУ, 2015, стр. 50 - 55
доклад Петрова Н., С. Петрова. Приложение на електроенцефалографията в клиничната неврология. В: Научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, РУ, 2015, стр. 125-129, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.