РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 26
доклад Pavel Stoyanov. Прогнозиране скоростта на движение по маршрут и времето за пристигане по участъци. В: Technics, Technologies, Education, Safety Proceedings, Велико Търново, 2016, стр. 78-81, ISBN 1310 – 3946.
доклад Pavel Stoyanov, Mitko Marinov, Daniel Lyubenov, Svilen Kostadinov. Survey the possibility of improving the conditions for movement of urban passenger transport using simulations. IN: The 10 th INTERNATIONAL AUTOMOTIVE CONGRES, Pitesti, Romania, 2011
доклад Pavel STOYANOV, Plamena GAGOVA. SOME IMPLEMANTATION OF QUALITY OF PUBLIC TRANSPORT. IN: III rd INTERNACIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "Transport Problems 2011", Katowice - Tarnowskie Gory - POLAND, 2011
доклад Stoyanov, Pavel. Improving the quality of service for urban passenger transport using modern information technologies. IN: Младежката турско-българска международна научна конференция на тема: „ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИОННИ РЕШЕНИЯ' 2011”, ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ гр. Одрин, Турция, 2011
доклад Белоев И., П. Стоянов, А. Асенов, В. Пенчева. Мобилна модулна система за обучение и изследвания в областта на транспорта. В: Научни трудове на Русенския университет „Ангел Кънчев” Том 53 серия 4, Русе, Русенския университет, 2014, стр. 150-155, ISBN 1311-3321.
доклад Виктор Даракев, Павел Стоянов. Изследване движението на тролейбусите по линия "25" от градския транспорт в гр. Русе. В: СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ – СНС’13, РУ "Ангел Кънчев", 2013
доклад Денислав Юлианов, Павел Стоянов. Целесъобразност от прилагане на различни мерки по осигуряване на приоритетно движение на обществения транспорт. В: СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ – СНС’12, РУ "Ангел Кънчев", 2012
доклад Любенов Д., М. Маринов, С. Костадинов П. Стоянов. Експериментално определяне на спирачното закъснение на велосипед. В: Научни трудове на русенския университет, том 50, серия 4, Русе, 2011, стр. 148-152, ISBN 1311-3321.
доклад Маринов М.Д., Ж. Гелков, Д. Любенов, С. Костадинов, П. Стоянов. Някои приложения на мобилна лаборатория за местоопределяне и видеорегистрация на обекти. В: Научни трудове на русенския университет. Том 49, серия 4, Русе, 2010, стр. 43 - 47, ISBN 1311-3321.
доклад Маринов М.Д., Ж. Гелков, Д. Любенов, С. Костадинов, П. Стоянов. Изследване на параметрите на указателно информационно табло за водачите на транспортни средства. В: Научни трудове на русенския университет. Том 49, серия 4, Русе, 2010, стр. 48 – 52, ISBN 1311-3321.
доклад Маринов М.Д., Ж. Гелков, Д. Любенов, С. Костадинов, П. Стоянов. Изследване на параметрите на указателно информационно табло за водачите на транспортни средства.. В: Научни трудове на Русенския университет. Том 49, серия 4, Русе, 2010, стр. 48 – 52., ISBN 1311-3321.
доклад Милен Младенов, Павел Стоянов. Приложение на съвременни навигационни и информационни технологии в масовия градски пътнически транспорт. В: СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ – СНС’12, РУ "Ангел Кънчев", 2012
доклад Митко Маринов, Павел Стоянов. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ТРОЛЕЙБУСНАТА ЕЛЕКТРИЧЕСКА МРЕЖА В ГР. РУСЕ.. В: Научни трудове на Русенския университет, Том 50, серия 4, Русе, 2011
доклад Митко Маринов, Павел Стоянов. Влияние на техническото състояние на въздушната контактна мрежа върху качеството на транспортната услуга. В: Научни трудове на Русенския университет, Том 50, серия 4, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2011
доклад Павел Стоянов. Изследване движението на тролейбусите по линия „25” от градския транспорт в гр. Русе. В: “Fundamental Sciences and Applications” Vol. 19, 2013, Journal of the Technical University – Sofia Plovdiv branch, Bulgaria, 2013
доклад Павел Стоянов. Подобряване качеството на услугата на ГПТ с използване на информационни системи в град Русе. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2013, том 52, серия 4, РУ "Ангел Кънчев", 2013
доклад Павел Стоянов. Информационни системи в градския пътнически транспорт. В: Научна конференция РУ & СУ, Русе, 2012
доклад Павел Стоянов, Митко Маринов. Сравнителен анализ на някой параметри на автобусния и тролейбусния транспорт в град Русе. В: МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ "НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА УСТОЙЧИВ ТРАНСПОРТ И МОБИЛНОСТ В ЕВРОПА", Русенски Университет "Ангел Кънчев", 2010
доклад Пламена Гагова, Павел Стоянов. Транспорта в град Русе - проблеми и решения. В: I-ва научна конференция с международно участие Електромобили ЕМ’11, Русенски Университет "Ангел Кънчев", 2011
доклад Стоянов П., М. Маринов, Д. Любенов, С. Костадинов. Изследване възможността за подобряване на условията за движение на градски пътнически транспорт с използване на симулации. В: Научни трудове на русенския университет. том 50, серия 4, Русе, 2011, стр. 19-22, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.