РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 102
монография Лебедова, Р. Време-власт-идентичност. Плевен, МЕДИАТЕХ, 2017, стр. 211, ISBN 978-619-207-109-7.
монография Лебедова, Р. Неизчерпани диалози. Слово и образ.. Велико Търново, Фабер, 2008, стр. 139, ISBN 978-954-775-856-8.
монография Лебедова, Р. Златна Добруджа в българското етнокултурно пространство. София, "Захари Стоянов", 2006, стр. 343, ISBN 954-739-861-X.
монография Лебедова, Р. Митът "Златна Добруджа" в българската литература. Силистра, "Ковачев", 2001, стр. 181, ISBN 9054-8775-07-7.
монография Лебедова, Р. Р. Радев. Сбъднати пътувания на духа чрез словото и пластиката. Велико Търново, Фабер, 2008, стр. 219, ISBN 978-954-400-022-6.
студия Лебедова, Р. Литературните дебати около романа „Хайка за вълци“ от Ивайло Петров – В: Сборник в чест на проф. Иван Недев по случай 80 години от рождението му, кн. книга Х на Известия на НЦ „Свети Дазий Доростолски. Русе, Издателски център на РУ "Ангел Кънчев", 2017, стр. 158-174, ISBN 1313-7395.
студия Лебедова, Р. Просветителството – основна тенденция в духовния живот на Нова България.В: Образователни проекти на независима България, кн. IХ на Известия на НЦ „Свети Дазий Доростолски“. Русе, Издателски център при РУ "Ангел Кънчев", 2017, стр. 32-50, ISBN 1313-7395.
студия Лебедова, Р. Смехът като власт и средство за изясняване на идентичността. Оразование, кн. 4, Педагогическо издателство "Образование", 2016, стр. 33-60, ISBN 0861-475Х.
студия Лебедова, Р. Митът „Златна Добруджа“ и Йордан Йовков - Национална научна конференция по повод 135 години от рождението на Йовков – В: Добруджа, 31/ 2016. Добрич, КОРС- ООД, 2016, стр. 98-112, ISBN 0205-2210.
студия Лебедова, Р. Културно-исторически синкретизъм в някои текстове на Антон Страшимиров. Русе, Изд. РИТТ, 2014, стр. 45, ISBN 978-954-759-305-3.
студия Лебедова, Р. Иконата - В: Известия на Научен център „Св. Дазий Доростолски” към Русенския университет „Ангел Кънчев , кн. V. Русе, УИ „Ангел Кънчев“, 2013, стр. 37-56, ISBN 1313-7395.
студия Лебедова, Р. История на педагогическото училище в Силистра - В: Традиция и модерност в българската наука и образование. Известия на НЦ “Св. Дазий Доростолски”, книга IV. Русе, Издателски център на РУ, 2011, стр. 22-41, ISBN 978-954-8467-42.
студия Лебедова, Р. 120 години педагогическо образование в Силистра. Силистра, ТИБО, 2011, стр. 52, ISBN 978-954-2954-03-3.
студия Лебедова, Р. Бай Ганю (Карикатурата – смях през сълзи или смях до сълзи) - В: Концепти на българската култура. Шумен, УИ „Епископ Константин Преславски”, 2010, ISBN 978-954-577-559-8.
студия Лебедова, Р. Испания – реалност и фикция /Наблюдения над романа на Димитър Димов „Осъдени души” – В: Сборник в памет на проф. Славчо Иванов. Велико Търново, "Фабер", 2007, стр. 261-276, ISBN 978-954-775-788-2.
статия Лебедова, Р. „Операция смятане в град Графовил" – нов педагогически инструмент за обучение в начални знания и умения по математика и не само....// Предучилищно и училищно образование:управление, възпитание, обучение, 2019, брой 3, стр. 139-144, ISSN ISSN 2535-0692.
статия Лебедова, Р. Творецът и властта.// Предучилищно и училищно образование: управление-възпитание-обучение, 2018, брой 2, стр. 74-82
статия Лебедова, Р. Кризисы власти и кризисы идентичности.// Вестник государстненного университета Дубна. Серия „Науки о человеке и обществе“. Тема номера: Социальная нестабильность и трансформации идентичности . Электронны научный журнал, 2017, брой 3, стр. 28-34
статия Лебедова, Р. Знанието като духовна крепост.// Образование, 2016, брой 3, стр. 127-137, ISSN 0861-475Х.
статия Лебедова, Р. Към проблема за колективната памет и личния спомен.// Традиция и модерност в българската наука и образование.Известия на НЦ “Св. Дазий Доростолски”, 2011, брой книга IV, стр. 166-179, ISSN 978-954-8467-42-1.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.