РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 24
монография Колев,Г.,Ж.Военкинова,П.Петров,М.Янкова,М.Мануелян. Социално-педагогически професионален практикум на студентите в базите от социалната система. Шумен, Университетско издателство"К.Преславски", 2007, ISBN 978-954-577-584-0.
монография Петров,П. Педагогическо общуване/теоретичен екскиз/. Русе, Лени-Ан, 2009, ISBN 978-954-8190-71-8.
монография Петров,п. Педагогическо общуване.Теоретичен ескиз. Русе, Лени-Ан, 2009, ISBN 954-8190-30-3.
статия Петров,П. Комуникативна компетентност и педагожка интеракция мегу наставнокот и часот физическо воспитуванjе и спорт.// Физичка култура, 2009, брой 1, стр. 54-56
доклад Momchilova,A.,P.Petrov. Strucna kominikacija y nasta vi fizickog vaspitania i sporta,factor fizicke aktivnosti ucenika. IN: International scientific conferans,80-83, Beograd, 2009, pp. 352-357
доклад Petrov,P. The ability of solving problems as an element of competency. IN: Education in Balkans Today, Edirne, 2009, pp. 245-447
доклад Петров,П,В.Василева. Насилието в семейството и агресивното поведение на юношите. В: ВСУ"Ч.Храбър", Варна, 2007, стр. 85-91
доклад Петров,П. Понятийни и съдържателни характеристики на дидактическата комуникация. В: Традиция и модерност в българската наука и образование.Известия,т.4., Силистра, 2011, стр. 249-257, ISBN 978-954-8467-42-1.
доклад Петров,П. Дидактические измерения образователньiх технологий в начальной школе в Болгарии.. В: Управление и качество на образованието.СОУ за европейски езици"Св.Константин-Кирил Философ", Русе, 2011, ISBN 978-954-8467-46-9.
доклад Петров,П. Съвременни аспекти на дидактиката на висшето училище. В: Преподаване,учене и качество на висшето образование, Правец, 2011, ISBN 978-954-9432-43-5.
доклад Петров,П. За научния статут на герагогиката. В: Годишник на ШУ"Константин Преславски"т.1, Шумен, 2011, стр. 424-428, ISBN 978-954-577-582-6.
доклад Петров,П. Джендър образователната технология-актуална педагогическа реалност. В: Иновации в образованието, Шумен, 2010, стр. 129-133, ISBN 978-954-400-298-5.
доклад Петров,П. Педагогическият речник и утвърждаването на научния статут на андрагогиката. В: Националната стратегия за висше образование и пазарът на труда в България, Правец, 2008, стр. 37-41, ISBN 978-954-9432-31-2.
доклад Петров,П. Проблемът за педагогическия речник в андрагогиката. В: Национална научна конференция, Правец, 2008, стр. 37-41
доклад Петров,П. Развитието на дидактиката и потребностите на педагогическата практика. В: Между традицията и новите реалности, София, Университетско издателство, 2008, стр. 312-316, ISBN 978-954-07-2776-9.
доклад Петров,П. Развитието на дидактиката и потребностите на педагогическата практика. В: Национална научно-практическа конференция, Китен, 2008, стр. 312-316
доклад Петров,П. Комуникативната дидактика в структурно-функционален модел в педагогическата теория на обучението. В: Балкански конгрес,т.1, Ст.Загора, 2007, стр. 144-148
доклад Петров,П. Деморализацията и депедагогизацията на българското образование. В: Научни трудове на РУ"Ангел Кънчев",т.46,серия6, Русе, 2007, стр. 182-185
доклад Петров,П. Съвременно състояние и тенденции в развитието на общата дидактика. В: Веда-Словена, София, 2007, стр. 728-734
доклад Петров,П. Изследване стила на учене при деца със специфични образователни потребности в масовото българско училище. В: Тараклийски дуржавен университет-Кишинев.Годишник.т.1, Кишинев, Дунав-Днестър, 2007, стр. 204-208
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.