РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 43
статия Marinov M., S. Stefanova. Localization of distributed data in a CORBA-based environment.// WSEAS Transactions on Information Science & Applications, 2008, No 6(5), pp. 1031-1040, ISSN 1790-0832. (SJR rank: 0.188 /2014, scopus)
статия Stefanova S. P., Filipova K., Zheliazkova I. I. A Technology for Teaching by Means of an Intelligent Animation Environment.// Annual School Lectures, Vol. 23, 2001, No 1, pp. 17-19
статия Желязкова И. И., Стефанова С. П. Програмен език за представяне на знания за анимация, базирана на дидактически мрежи на Петри.// Сп. "Автоматика и Информатика", 2000, брой 5-6, стр. 21-25
статия Стефанова С. П., Желязкова И. И. Сравнение на дидактически мрежи на Петри.// Сп. "Автоматика и Информатика", 2002, брой 3, стр. 34-37
статия Стефанова С. П., Желязкова И. И. Анализ на мрежите на Петри за учебни цели.// Сп. "Автоматика и Информатика", 1997, брой 1, стр. 9-15
статия Стефанова, Св. Професионално за паркирането – предимствата на автоматизираните системи за паркиране.// „Фасилитис”, 2008, брой 6, стр. 28-30
статия Филипова К., Стефанова С. П., Желязкова И. И. Анализ и синтез на крайни автомати с мрежи на Петри.// Сп. "Автоматика и Информатика", 2002, брой 5-6, стр. 46-50
доклад Filipova, K., Stefanova, Sv. Increasing the efficiency of the educational process through research of the knowledge dynamic. IN: International Conference on e-Learning and the Knowledge Society, e-Learning’09, 2009, pp. 235-238
доклад Filipova, K., Stefanova, Sv. Defining the Performances of the Knowledge Dynamic Models. IN: Annual School.Lectures, vol.23, number 1, 2003, pp. 3-5
доклад Filipova, K., Stefanova, Sv. Net Models of Knowledge Dynamic. IN: Annual School.Lectures, vol.23, number 1, Sept 2001/2003, 2003, pp. 29-32
доклад Georgiev G. T., Stefanova S. P., Zheliazkova I. I. Software Environment for Teaching in Complex Dynamic Systems. IN: Abstracts of the International Conference on Computer Technologies in Education, Kiev, 1993, pp. 155-156
доклад Stefanova S. P., Zheliazkova I. I. Didactic Petri Nets as a Model of Student’s Activity. IN: Proceedings of 11th International Conference SAER’97, Varna, 1997, pp. 215-219
доклад Stefanova S. P., Zheliazkova I. I. An Editor-Generator for Modelling Animation Knowledge, Based on Didactic Petri Nets. IN: Proceedings of the 15th International Conference SAER'2001, Varna, 2001, pp. 210-214
доклад Stefanova S. P., Zheliazkova I. I. A Presentator-Evaluator for Modelling Animation Knowledge, Based on Didactic Petri Nets. IN: Proceedings of the 15th International Conference SAER'2001, Varna, 2001, pp. 215-219
доклад Stefanova S. P., Zheliazkova I. I. Didactic Petri Nets as Knowledge Model of Discrete Event Dynamic Systems. IN: Сборник доклади на конференцията, София, 1999, pp. 93-96
доклад Stefanova S. P., Zheliazkova I. I. Parameters of the Teacher's and Student's Performance Derived from Didactic Petri Nets. IN: Сборник доклади на конференцията "Автоматика и Информатика", том 2 Симпозиум "Модели и вземане на решения", София, 1999, pp. 97-100
доклад Stefanova S. P., Zheliazkova I. I. An Approach to Formal Presentation of Didactic Petri Nets. IN: Proceedings of the International Conference SAER’96, Varna, 1996, pp. 269-273
доклад Stefanova S. P., Zheliazkova I. I. An Object-Oriented Approach to Petri Nets Modelling for Instructional Use. IN: Proceedings of the 9th International Conference SAER’95, Varna, 1995, pp. 382-386
доклад Stefanova Sv I Draganov. Comparison between advanced software technologies for creating web systems working with Big Data. IN: CST 2019, University of Ruse, 2019, pp. 269-272
доклад Stefanova, Sv. Parking access and revenue control system. IN: CompSysTech’07, IIIB.13, 2007, pp. 1-4
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.