РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 179
монография Georgieva, S., T. Balkandzieva. Pedagogical strategies for achieving emotionalstability whit childrenfrom incomplte families, В: Оптимизиране на възпитателните стратегии за регулиране не емоциите и чувствата в образованието и социал. Ruse, RU MEDIATEX, 2019, стр. 141-151, ISBN 978-619-207-183-7.
монография Georgieva, S., T. Mincheva. The interactive educational environment as an organizitiona form for improving comprehension by experiencing a ralette of emotions,В: Оптимизиране на възпитателните стратегии за регулиране не емоциите. Ruse, RU MEDIATEX, 2019, стр. 134-141, ISBN 978-619-207-183-7.
монография Георгиева и кол. МОТИВАЦИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩНОСТ В УСЛОВИЯ НА ГРУПОВА РАБОТА С ДЕЦА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА КУЛТУРНО РАЗНООБРАЗИЕ, проект на кат ППИ, по фонд Научни изследвания на РУ. Русе, Печатна база -РУ, 2020, стр. под печат, ISBN -.
монография Георгиева, С. Предучилищна педагогика, изд „Авангард-Принт”. Русе, „Авангард-Принт”, 2012, стр. 443, ISBN ISBN 978-954-337.
монография Георгиева, С. Разбирането като педагогически проблем /начачална училищна възраст. Русе, Авангард-Принт-ООД, 2006, стр. 230, ISBN 10:954-337-010-9.
монография Георгиева, С. Педагогическа технология за обучение на студенти в интерактивна образователна среда. Русе, Авангард-Принт - ООД, 2017, стр. 170, ISBN 978-954-337-335-2.
монография Георгиева, С. Формиране на компетенции за работа с визуални модели. Русе, Авангард-Принт, 2017, стр. 158, ISBN 978-958-337-325-3.
монография Георгиева, С. Феномени на възпитанието. Русе, Примакс” ООД, 2010, стр. 220, ISBN 978-954-8675.
монография Георгиева, С. Компоненти на възпитанието. Русе, Примакс, 2010, стр. 265, ISBN 978-954-337.
монография Георгиева, С. З. Дечев. Природозащитно образование-теория и практика. София, Ни плюс, 2016, стр. 139, ISBN 978-954-9464-16-0.
монография Георгиева, С., Владимирова-Петрова, М.,. Спортът като фактор за детското възпитание (нравствени и организационни компетенции, В: Оптимизиране на възпитателните стратегии за регулиране не емоциите и чувствата в образованието и социално-педаго. Русе, РУ MEDIATEX, 2019, стр. 76-82, ISBN 978-619-207-183-7.
монография Иванов, с, А. Велева, Б. Илиева, В. Василева, С. Георгиева, Ю. Дончева, В. Динева, В. Радева, Д. Алипиева, Е. Стоянова, П. Стефанова, Р. Златева, Л. Радославова, П. Чешмеджиева, Д. Стайков, Е. Иванова, Д. Каравасилев, Й. Нечева, М. Трифонова, М. Петрова, П. Памукова, П. Пенчева, Т. Желязкова, Т. Минчева, М. Демкеш, М. Василева, Н. Тодорова, П. Томова, Р. Казаков, Х. Зюхтиева. Оптимизиране на възпитателните стратегии за регулиране на емоциите и чувствата в образованието и социално-педагогическата сфера. Русе, Медиатех, 2019, стр. 46-50, ISBN 978-619-207-183-7.
студия Георгиева, С. Да уважаваме другите, да сме в комфорт със себе си- първа част по проект към фонд Научни изследвания на РУ. Русе, „Примакс-ООД”, 2009, стр. 39, ISBN 978-954-86-7.
студия Георгиева, С. Новая практика и инструкции для, пробуждения творческой активности студентов. Волгоград, сп. Учебный год, 2008, стр. с.124-136, ISBN ИД № 05329 от 09.
студия Георгиева, С. Използване на учебните часовете като фундаментално различни до неисъизмеримост събития за целите на детското възпитаване/. Русе, Лени-Ан, 2005, стр. 52-73, ISBN 954-8190-46-Х.
студия Георгиева, С. Изследване и развитие на вниманието и паметта при деца от начална училищна възраст. София, ЖГ-Веда -Совена, 2004, стр. 225-244, ISBN 954-8510-84-7(ч2).
студия Георгиева, С. Практики за преодоляване на негативни психични състояния, свързани с обучението и възпитанието. София, СУ, 2005, стр. 214-231, ISBN -.
студия Георгиева, С. и кол. Сватбата. Русе, Лени-ан, 2004, стр. 86, ISBN 954-8190-36-2.
студия Георгиева, С. М. Пертова. Социални умения при деца от средното детство,(връзка със самооценката. Силистра, Известия на НЦ „Св. Дазий Доростолски”, 2011, стр. 273-293, ISBN ISBN 978-954-8467.
студия Георгиева, С. П. Петров. Как да напишем дипломна работа. Русе, Парнас-Прес, 1997, стр. 64, ISBN -.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.