РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 170
монография Georgieva, S., T. Balkandzieva. Pedagogical strategies for achieving emotionalstability whit childrenfrom incomplte families, В: Оптимизиране на възпитателните стратегии за регулиране не емоциите и чувствата в образованието и социал. Ruse, RU MEDIATEX, 2019, стр. 141-151, ISBN 978-619-207-183-7.
монография Georgieva, S., T. Mincheva. The interactive educational environment as an organizitiona form for improving comprehension by experiencing a ralette of emotions,В: Оптимизиране на възпитателните стратегии за регулиране не емоциите. Ruse, RU MEDIATEX, 2019, стр. 134-141, ISBN 978-619-207-183-7.
монография Георгиева, С. Предучилищна педагогика, изд „Авангард-Принт”. Русе, „Авангард-Принт”, 2012, стр. 443, ISBN ISBN 978-954-337.
монография Георгиева, С. Разбирането като педагогически проблем /начачална училищна възраст. Русе, Авангард-Принт-ООД, 2006, стр. 230, ISBN 10:954-337-010-9.
монография Георгиева, С. Педагогическа технология за обучение на студенти в интерактивна образователна среда. Русе, Авангард-Принт - ООД, 2017, стр. 170, ISBN 978-954-337-335-2.
монография Георгиева, С. Формиране на компетенции за работа с визуални модели. Русе, Авангард-Принт, 2017, стр. 158, ISBN 978-958-337-325-3.
монография Георгиева, С. Компоненти на възпитанието. Русе, Примакс, 2010, стр. 265, ISBN 978-954-337.
монография Георгиева, С. Феномени на възпитанието. Русе, Примакс” ООД, 2010, стр. 220, ISBN 978-954-8675.
монография Георгиева, С. З. Дечев. Природозащитно образование-теория и практика. София, Ни плюс, 2016, стр. 139, ISBN 978-954-9464-16-0.
монография Георгиева, С., Владимирова-Петрова, М.,. Спортът като фактор за детското възпитание (нравствени и организационни компетенции, В: Оптимизиране на възпитателните стратегии за регулиране не емоциите и чувствата в образованието и социално-педаго. Русе, РУ MEDIATEX, 2019, стр. 76-82, ISBN 978-619-207-183-7.
студия Георгиева, С. Да уважаваме другите, да сме в комфорт със себе си- първа част по проект към фонд Научни изследвания на РУ. Русе, „Примакс-ООД”, 2009, стр. 39, ISBN 978-954-86-7.
студия Георгиева, С. Новая практика и инструкции для, пробуждения творческой активности студентов. Волгоград, сп. Учебный год, 2008, стр. с.124-136, ISBN ИД № 05329 от 09.
студия Георгиева, С. Използване на учебните часовете като фундаментално различни до неисъизмеримост събития за целите на детското възпитаване/. Русе, Лени-Ан, 2005, стр. 52-73, ISBN 954-8190-46-Х.
студия Георгиева, С. Изследване и развитие на вниманието и паметта при деца от начална училищна възраст. София, ЖГ-Веда -Совена, 2004, стр. 225-244, ISBN 954-8510-84-7(ч2).
студия Георгиева, С. Практики за преодоляване на негативни психични състояния, свързани с обучението и възпитанието. София, СУ, 2005, стр. 214-231, ISBN -.
студия Георгиева, С. и кол. Сватбата. Русе, Лени-ан, 2004, стр. 86, ISBN 954-8190-36-2.
студия Георгиева, С. М. Пертова. Социални умения при деца от средното детство,(връзка със самооценката. Силистра, Известия на НЦ „Св. Дазий Доростолски”, 2011, стр. 273-293, ISBN ISBN 978-954-8467.
студия Георгиева, С. П. Петров. Как да напишем дипломна работа. Русе, Парнас-Прес, 1997, стр. 64, ISBN -.
студия Георгиева, С. П. Цанков. Енциклопедични знания за любопитковци-помощен материал по глобална тема: “Слънчева система”. София, Педагогика, 2012, стр. 297-315, ISBN 0861-3982.
статия Georgieva, S. PROFESSIONAL - CIGNITIVE INTERESTS A WEY OF SUPPORT.// INTERNATIOLAL SCIENTIFIC JORNAL - INDUSTRY 4.0, 2019, No 4.0, pp. 198-200, ISSN 2534-8582; 2534-.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.