РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 17 от общо 17
статия Kostadinov S. Ontology Guided Assistance for Three Dimensional Scenes.// International Journal on Information Technologies and Security, 2014, No 3, pp. 13-20, ISSN 1313-8251.
статия Kostadinov S., Ivanov S. Packaging Design Animation in PDF3D.// Proceedings of the Union of Scientists, 2015, No 12, pp. 91-97, ISSN 1314-3077.
статия Kostadinov S., Vassilev T.I. Mobile Virtual 3D Model of a Medieval Town.// International Journal on Information Technologies and Security, 2013, No 4, pp. 13-18, ISSN 1313-8251.
статия Kostadinov S., Vassilev T.I. Fast and Lightweight Solution to Visualising 3D Content on the Web.// International Journal on Information Technologies and Security, 2013, No 4, pp. 19-26, ISSN 1313-8251.
статия Kostadinov S., Vassilev T.I. An Approach to Creating a Virtual 3D Model of a Medieval Town.// Computer Science and Technologies, 2013, No 1, pp. 128-133, ISSN 1312-3335.
статия Vassilev T.I., Kostadinov S. Planar Grid Generation for Simulation and Visualisation.// Proceedings of the Bulgarian Academy of Sciences, 2014, No 8, pp. 1061-1068, ISSN 1310-1331. (Impact factor: 0.284 /2014, Thomson Reuters)
статия Vassilev T.I., Kostadinov S. An Approach to 3D on the Web Using Java OpenGL.// Proceedings of the Union of Scientists, 2010, No 7, pp. 67-72, ISSN 1314-3077.
доклад Alexiev V., Kostadinov S., Parvanova J. RDF Data and Image Annotations in ResearchSpace. IN: Proceedings of the First International Workshop on Collaborative Annotations in Shared Environment: Metadata, Vocabularies and Techniques in the Digital Humanities, Florence, 2013, pp. 2517978.2517997, ISBN 978-1-4503-2199-0.
доклад Kostadinov S. GPU Accelerated Planar Grid Generation for Cloth Simulation. IN: Proceedings of the RU Conference 2016, Ruse, 2016, ISBN 1311-3321.
доклад Kostadinov S., Mihaylov P., Kirov K. An Approach for Rendering 3D Content for Online Shopping. IN: Proceedings of the RU Conference 2017, Ruse, 2017, ISBN 1311-3321.
доклад Kostadinov S., Vassilev T.I. A Direct Optimisation Method with Non-uniform Weights for 3D Terrain Grid Generation. IN: Scientific Forum on Innovative Trends in Engineering and Science 2015, Kavala, Greece, 2015
доклад Kostadinov S., Vassilev T.I. Modelling the Medieval Town of Cherven. IN: InfoTech 2013, Varna, 2013, pp. 98-104, ISBN 1314-1023.
доклад Kostadinov S., Vassilev T.I. Planar Grid Generation for Cloth Simulation. IN: Proceedings of the RU Conference 2012, Ruse, 2012, pp. 53-58, ISBN 1311-3321.
доклад Raeva I., Kostadinov S. Semantically Directed Parsing Techniques. An Interpretation Algorithm. IN: Proceedings of the RU Conference 2007, Ruse, 2007, pp. 39-42, ISBN 1311-3321.
доклад Василев Ц., Костадинов С. Програмни средства за обучение на студенти по геометрично моделиране. В: Трудове на Научна Сесия РУ 2007, Русе, 2007, стр. 43-49, ISBN 1311-3321.
доклад Костадинов С. Подход за създаване на виртуални дрехи за нуждите на Интернет базирани приложения. В: Трудове на Научна Сесия РУ 2014, Русе, 2014, стр. 127-131, ISBN 1311-3321.
доклад Костадинов С., Митев А. Реализация на подход "Разработка чрез използване на модели". В: Трудове на Студентска Научна Сесия РУ 2012, Русе, 2012, стр. 98-102, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.