РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 117
монография Анелия Иванова, Валентин Атанасов, Ваня Стойкова, Владимир Матеев, Галина Иванова, Елица Ибрямова, Йордан Калмуков, Орлин Томов, Стоянка Смрикарова, Цветан Христов, Цветозар Георгиев, Цветомир Василев, Юксел Алиев. Под общата редакция на Ангел Смрикаров. Ролята на иновационните образователни технологии и дидактически модели за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение (из опита на Русенския университет). Русе, Издателство "Русенски университет", 2017, стр. 124, ISBN 978-954-712-709-8.
студия Анелия Иванова, Валентин Атанасов, Ваня Стойкова, Владимир Матеев, Галина Иванова, Елица Ибрямова, Йордан Калмуков, Орлин Томов, Стоянка Смрикарова, Цветан Христов, Цветозар Георгиев, Цветомир Василев, Юксел Алиев, Явор Стефанов. Под общата редакция на Ангел Смрикаров. Ролята на иновационните образователни технологии и дидактически модели за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение (из опита на Русенския университет). Русе, Издателски център на Русенския университет, 2016, стр. 85, ISBN 978-954-712-697-8.
статия Enchev D., Ts. Georgiev, B. Evstatiev. Application of serious games in education: prerequisites, motivating factors and state of the art.// Information, Communication and Control Systems and Technologies, 2014, No 3(1), pp. 12-15, ISSN 1314-7455.
статия Evtimova V., Ts. Georgiev. Ordinary Differential Equations - Multimedia Teaching Course.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, “Mathematics, Informatics and Physics”, Vol.6, 2006, No Book 5, pp. 79-83, ISSN 1311-9184.
статия Georgiev Ts., V. Evtimova. Systems of Linear Equations - a Multimedia Teaching Course.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, “Mathematics, Informatics and Physics”, Vol.6, 2006, No Book 5, pp. 74-78, ISSN 1311-9184.
статия Georgiev, Ts. Determination of an Optimal Quality Coefficient for JPEG Images According to the File Size.// Компютърни науки и технологии, 2005, No 2, ISSN 1312-3335.
статия Georgiev, Ts., E. Georgieva. Preconditions for Using m-Learning at the University of Rousse.// CC-AI The Journal for the Integrated Study of Artificial Intelligence, Cognitive Science and Applied Epistemology, 2003, No 20, pp. 139-146, ISSN 0773-4182.
статия Georgieva, E., M. Teodosieva, S. Smrikarova, Ts. Georgiev. Web-Based Teaching in Java.// CC-AI The Journal for the Integrated Study of Artificial Intelligence, Cognitive Science and Applied Epistemology, 2003, No 20, pp. 65-69, ISSN 0773-4182.
статия Georgieva, Е., А. Smrikarov, T. Georgiev. Evaluation of mobile learning system.// Procedia Computer Science, 2011, No 3, pp. 632–637, ISSN 1877-0509. (SJR rank: 0.26 /2017, Scimago Lab)
статия Krastev, G., Ts. Georgiev. Algorithm Insurance of Portal for Public Transport Schedules.// TEM Journal, 2017, No Vol.6, No.1, pp. 93-96, ISSN 2217-8309.
статия Krastev, G., Ts. Georgiev. Fuzzy Clustering Using C-Means Method.// TEM Journal, 2015, No 4, pp. 144-148, ISSN 2217-8309.
статия Krastev, G., Ts. Georgiev. A logical model of the system based on LABJACK U6 PRO for experimental investigations of objects in real time.// ECOLOGICA, 2012, No 67, pp. 403-406, ISSN 0354–3285.
статия Krastev, G., Ts. Georgiev. One approach for continuous signals representation.// Известия на съюза на учените - Русе, Серия "Математика и информатика", 2011, No 1, pp. 63-69, ISSN 1311-9974.
статия Krastev, G., Ts. Georgiev, E. Georgieva, S. Arsov. Using Kendall’s Coefficient of Concordance to Identifying PhD Research Problems in University of Ruse.// INFORMATION, COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, 2012, No 1, pp. 57-59, ISSN 1314-7455.
статия Георгиев Цв., Хр.Христов. Микропроцесорна система за статистическо изследване на аналогови сигнали.// Селскостопанска техника, 1996, брой 2
статия Георгиев, Цв. Възможности и ограничения при използване на мултимедийни Flash приложения в мобилното обучение.// Автоматика и информатика, 2006, брой 3, стр. 72-75, ISSN 0861-7562.
статия Георгиев, Цв., А. Стойкова. Мултимедиен курс за обучение "Централен процесор и памет".// Известия на съюза на учените - Русе, сер. 5 "Математика, информатика и физика", 2002, брой 3, стр. 76-81
статия Георгиев, Цв., Хр.Христов. Анализ на случайни процеси с използване на персонален компютър.// Селскостопанска техника, 1996, брой 3
статия Георгиева, Е., Цв. Георгиев, М. Янкова. Сравнителен анализ на възможните варианти за разработване на WEB-базиран обучаващ курс "Неопределен интеграл".// Известия на съюза на учените - Русе, серия 5, 2004, брой 5, стр. 141-146, ISSN 1311-9184.
статия Кръстев, Г., Цв. Георгиев. Използване на съвременни технологии при автоматизацията на научните изследвания в РУ „А. Кънчев”. Моделиране на хибридни системи.// International Virtual Scientific-Technical Journal “MACHINES, TECHNOLOGIES, MATERIALS”, 2010, брой 8-9, стр. 51-53, ISSN 1313-0226.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.