РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 91
монография Георгиева Т. Тържественик от ХІІ век. - В: Известия на Научен център "Св. Дазий Доростолски". Книга VІI.. Русе, Университетски издателски център, 2013, стр. 241, ISBN 1313-7395.
монография Георгиева, Т. Старобългарското речниково богатство в Златоструй с Тържественик от ХІІ век. Русе, Университетски издателски център на Русенския университет „Ангел Кънчев“, 2013, стр. 173, ISBN 978-954-759-307-7.
монография Георгиева, Т. Златоструй от XII век / Увод и научно разчитане на текста. Силистра, РИТТ, 2003, стр. 242, ISBN 954-759-056-1.
монография Георгиева, Т. Симеоновият Златоструй и неговият препис от XII век. Силистра, РИТТ, 2002, стр. 130, ISBN 954-759-044-8.
студия Георгиева Т. За състава и редакцията на Златоструй с Тържественик от XII век (ркп. РНБ, F.п.I.46). - В: Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. Веселин Панайотов. Шумен, Университетско издателство, 2015, ISBN 978-954-577-492-8.
студия Георгиева Т. Поучение за ап. Петър и Павел в състава на календарната част на ръкопис F.п.I.46 от РНБ в Санкт Петербург. - В: Филология и текстология. Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. Уйлям Федер.. Шумен, Университетско издателсво, 2014, стр. 242-256, ISBN 978-619-00-0096-9.
студия Георгиева Т., П. Трендафилова. Заключителната доксологична формула като белег за авторство - В: Преславска книжовна школа, Т. 12. Шумен, Университетско издателство, 2012, стр. 263-282, ISBN 978-954-577-492-8.
студия Георгиева Т., П. Трендафилова. Заключителната доксологична формула като белег за авторство. Преславска книжовна школа, Т. 12. В чест на доц. д-р Мария Тихова.Шуменски университет «Епископ Константин Преславски», Научен център «Прес. Шумен, Университетско издателство «Епископ Константин Преславски»., 2012, стр. стр. 263-285, ISBN ISBN 978-954-400-.
студия Георгиева, Т. Небесните покровители на град Силистра. - В: Известия на Научен център “Св. Дазий Доростолски“ Книга ІХ, година ІХ.. РУСЕ, Издателски център на Русенския университет „Ангел Кънчев”, 2017, стр. 173-193, ISBN 1313-7395.
студия Георгиева, Т. За състава на ркп. F.п.I.46 от РНБ в Санкт Петербург. Преславска книжовна школа, Т. 13, Шумен, Университетско издателство, 2013, стр. 172-194, ISBN 978-954-577-492-8.
студия Георгиева, Т. Слово за Рождество Христово в състава на минейния Тържественик от ХІІ век. - В: Преславска книжовна школа, Т. 12. Шумен, Университетско издателство, 2012, стр. 283-304, ISBN 978-954-577-492-8.
студия Трендафилова П , Т Георгиева. Библията в езика на старославянската книжнина. Силистра, РИТТ, 2006, стр. 69, ISBN 954-759-137-1.
статия Georgieva, Т. Du novaj sciencesplotoj pri esperantaj tradukoj de bulgaraj literaturaj verkoj..// Bulgara esperantisto, 2006, No Aprilo-junio, pp. 11-12
статия Георгиева Т , И Стоянова. Изразяване на подлога в произведенията на новобългарската литература.// Компаративнi дослiдження слов'анских мов i лiтератур. Памяти академiка Леонiда Булаховьского. Збiрник науковых праць., 2008, брой 7, стр. 246-252
статия Георгиева Т., Томова-Михнева М. Ренесансовият възглед за човека в Симеоновия Златоструй..// Известия на Научен център “Св. Дазий Доростолски“, 2017, брой 10, стр. 82 - 91, ISSN ISSN 1313-7395.
статия Георгиева, Т. "Тълкувание на трудноразбираемите думи от писанията" по два ръкописа от сбирката на Троицко-Сергиевата лавра.// Известия на Научен център "Св. Дазий Доростолски" при Русенския университет"Ангел Кънчев", 2011, брой 4, стр. 84-102, ISSN 1313-7395.
статия Георгиева, Т. Об изучении Златоструя в Кирилло-Мефодиевой среде.// Труды Университета "Дубна". Гуманитарные и общественные науки, 2008, брой 4, стр. 92-100
статия Георгиева, Т. Морфолого-словообразувателната адаптация на заетите думи в един преславски превод на Златоустови слова.// Известия на Научен център "Св. Дазий Доростолски" при Русенския университет "Ангел Кънчев", 2007, брой 2, стр. 197-203, ISSN 1313-7395.
статия Георгиева, Т. Царската институция според словата на Йоан Златоуст в старобългарски превод.// Известия на Научен център "Св. Дазий Доростолски" към Русенски университет Ангел Кънчев, 2006, брой 1, стр. 56-62, ISSN 1313-7395.
статия Георгиева, Т. Към проблема за възможното участие на Йоан Екзарх в превода на Златоустовите слова, влезли в състава на Златоструй.// Проглас, VIII, 1999, брой 1-2, стр. 141-152, ISSN 0861-7902.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.