РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 31
статия Dobreva, A., V. Haralanova. Measuring and Evaluation in Machine Science and Design Education, based upon Diagnostic Research.// Procedia - Social and Behavioral Sciences, WCLTA, Brussels, 3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, 2013, No Volume 93, pp. 1190-1194, ISSN 1877-0428. (SJR rank: 1 /2013, Scopus)
статия HARALANOVA V., V. RONKOVA. TEACHING STANDARDS IN HIGHER ENGINEERING EDUCATION – NECESSITY, OBJECTIVES AND APPROACHES.// ACTA TEHNICA CORVINIENSIS – Bulletin of Engineering, 2014, No Tome VII, Fa, pp. 45-50, ISSN ISSN: 2067 – 3809.
статия Ангелов Б., В.Хараланова,Св.Матеев. Подготовката за производство-първи етап от жизнения цикъл на новата техническа система.// Машиностроене и машинознание, 2013, брой VIII,кн.1, стр. 19-22, ISSN 1312-8612.
статия Ангелов Б., С. Матеев, В.Хараланова. Технологията в системата за преобразуване на материя, енергия и информация- изходна база за проектиране на новата техническа система.// Машиностроене и машинознание, брой IX, 2014, брой 1, стр. 60-63, ISSN 1312-8612.
статия Добрева А., Е. Ангелова, В. Ронкова, В. Хараланова, Ю. Димитров. Участие на студентите в управление на качеството на учебния процес.// Management & Sustainable Development, 2012, брой 1, стр. 22-26, ISSN 1311-4506.
статия Долчинков Р., В. Хараланова. Методика за пресмятане на хипоциклоидно-верижна предавка.// В: Механика на машините, година 8, ТУ-Варна, 2005, брой 1, стр. 159-162, ISSN 0861-9727.
статия Ронкова, В., В. Хараланова,. Стандартите и мястото им в учебния процес на инженерното образование.// "SCIENCE & TECHNOLOGIES", 2012, брой II - 4, стр. 114-118, ISSN 1314-4111.
статия ХАРАЛАНОВА В. Относно Съдържанието на Обобщения Алгоритъм за Функционално-Структурен Анализ на Техническите Системи.// Машиностроене и машинознание, брой IX, 2014, брой 1, стр. 96-101, ISSN 1312-8612.
статия Хараланова В.,Б. Ангелов. Относно възможността за обща класификация на техническите системи.// Машиностроене и машинознание, 2013, брой VIII,кн.1, стр. 23-28, ISSN 1312-8612.
статия Хараланова, В., В. Ронкова,. Ролята на визуализацията в обучението по основополагащи инженерни дисциплини.// "SCIENCE & TECHNOLOGIES", 2012, брой II - 4, стр. 109 -113, ISSN 1314-4111.
доклад Angelov, B., V. Haralanova. The System for the Conversion of Matter, Energy and Information - the Missing Element in the Theory of Technical Systems. IN: International Symposium KOD 2012, Balatonfüred, Hungary, 2012, pp. 65-70, ISBN 978-86-7892-399-9.
доклад Dobreva, A., V. Haralanova, M. Popova. Theoretical Research of Dynamic Loading of Cardan Drive Shafts with Computer Modeling and Applications. IN: Proceedings of International Conference on Information Technologies (InfoTech-2012), 26th issue, 20-21 September 2012, Varna, Sofia, Publishing House of Technical University – Sofia, 2012, pp. 98 – 105, ISBN 1314-1023.
доклад Haralanova V., S. Khoshaba. DEVELOPING A BICYCLE EXAMPLE AS SUPPORT FOR TEACHING PRODUCT DEVELOPMENT IN HIGHER EDUCATION. IN: Proceedings of INTED2014, Valencia, Spain, 2014, pp. 198-207, ISBN 978-84-616-8412-0.
доклад Haralanova V.,S. Khoshaba. Regular student feedback concerning education quality-good practice to follow. IN: International Conference on Engineering &Business education, Innovation and Entrepreneueship, Sibiu, Romania, 2012, pp. 401-406, ISBN 1843-6730.
доклад Haralanova, V. V. Ronkova. Appraising Methodology Concerning Students` Results in Course of Applied Geometry and Engineering Graphics. IN: MENDELTECH INTERNATIONAL 2012 – International Scientific Conference, Brno, Czech Rrpublic, 2012, ISBN 978-80-7375-625-3.
доклад Haralanova, V., B. Angelov. Generalized Algorithm for a Functional – Structural Analysis of Technical Systems. IN: International Symposium KOD 2012, Balatonfüred, Hungary, 2012, pp. 71-74, ISBN 978-86-7892-399-9.
доклад Khoshaba S., V. Haralanova. PLANNING, ACCOMPLISHING, AND EXAMINING OF AN INDUSTRIAL PROJECT- BASED COURSE WITHIN THE FIELD OF PRODUCT DEVELOPMENT. IN: Proceedings of INTED2014, Valencia, Spain, 2014, pp. 189-197, ISBN 978-84-616-8412-0.
доклад Khoshaba S., V. Haralanova. CHALLENGES IN TEACHING PRODUCT DEVELOPMENT USING INDUSTRIAL PROJECTS- EXPERIENCES FROM LINNAEUS UNIVERSITY. IN: Proceedings of INTED2013 Conference, Valencia, Spain, 2013, pp. 4659-4667, ISBN 978-84-616-2661-8.
доклад Mirka Kans, Valentina Haralanova, Samir Khoshaba. Interdisciplinary, International and Industrial Cooperation Efforts Within the Mechanical Engineering Department. IN: CDIO Conference, Barcelona, Spain, 2014, ISBN ISBN-13: 978-84-6.
доклад Ronkova V., V. Haralanova. Model for student course in subject “Applied Geometry and Engineering Graphics”. IN: Turkish – Bulgarian youth international scientific conference “Technology and innovative solutions 2011”, Edirne, Turkey, Русе, Печатна база Авангард принт ЕООД, 2011, ISBN 978-954-337-163-1.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.