РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 28
статия Dimitrov D., Geotgiev I.,Karachorova V. METHOD FOR TECHNOLOGY PROCESS CONTROL OF ALIGNMENT TO MACHINING CENTER WITH TWO SPINDLES.// INTERNATIONAL JOURNAL for sciense, technics and innovations for the industrtry, 2017, No 4, pp. 174-177, ISSN ISSN PRINT1313-02.
статия Dimitrov D., Malchev N.,Karachorova V. RESEARCH THE ACCURACY OF THE GROUP APPROACH FOR RAPID DETERMINATION COST OF THE MACHINING PRODUCT.// INTERNATIONAL JOURNAL for sciense, technics and innovations for the industrtry, 2017, No 3, pp. 121-122, ISSN ISSN PRINT1313-02.
статия Dimitrov D., V.Karachorova, V.Mihov, T.Szecsi. Investigating the possibilities of compensating systematic errors of three-coordinate touch probes using contact signal.// Elsevier, Procedia Manufacturing, 2017, No Volume 13, pp. 450-457, ISSN ISSN: 2351-9789. (SJR rank: 0.11 /2016, Scimago Journal & Country Rank)
статия Dimitrov, D., Karachorova, V., Szecsi, T. Accuracy and reliability control of machining operations on machining centres.// Key Engineering Materials, 2014, No Volume 615, pp. 32-38, ISSN 1013-9826. (SJR rank: 0.173 /2015, https://journalmetrics.scopus.com/)
статия Dimitrov, D., Karachorova, V., Szecsi, T.,. System for Controlling the Accuracy and Reliability of Machining Operations on Machining Centres.// Procedia Engineering, 2013, No 63, pp. 108-114, ISSN 18777058. (SJR rank: 0.22 /2012, SCImago Journal & Contry Rank)
статия Mladenov Y, D.Dimitrov, V.Karachorova. STRATEGY OF PRODUCT.// International Journal - Institute of Knowledge Management, 2016, No 13.1, pp. 215-220, ISSN ISSN 1857-92. (Impact factor: 1.023 /2015, http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal)
статия Димитров Д., В. Карачорова, Г. Ненов. МАТЕМАТИЧЕН МОДЕЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТТА НА ЛИНЕЙНИТЕ ОСИ НА ОБРАБОТВАЩ ЦЕНТЪР С ПОМОЩТА НА ПРИЗМАТИЧЕН КАЛИБЪР.// SCIENTIFIC PROCEEDINGS of the scientific technical union of mechanical engenering, 2016, брой 23/209, стр. 78-81, ISSN 1310-3946.
доклад D. Dimitrov (1), V. Karachorova (2), T. Szecsi (3). System for Controlling the Accuracy and Reliability of Machining Operations on Machining Centres. IN: Proceedings of the 5th Manufacturing Engineering Society International Conference– June 2013, Zaragoza, 2013
доклад Виктория Карачорова. Подход за осигуряване на минимални грешки от позициониране на обработващ център. В: СНС' 16, Русе, издателски център на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2016, стр. 15-19, ISBN 1311-3321.
доклад Георги Ненов, Д. Димитров, В. Карачорова. Работен калибър за проверка на геометричната точност на обработващи центри. В: Научна конференция - РУ&СУ’13 в България, Русе, 2013 под печат, Механика и машиностроителни технологии, Русе, РУ "Ангел Кънчев" , 2013, Русе, 2013
доклад Д.Димитров, С.Колева, В.Карачорова. Изследване влиянието на определящи фактори от трикоординатна глава върху силата на измерване,. В: Научни трудове на РУ ”Ан.Кънчев”- Русе, т.49, сер.2, стр.87-91, Русе, 2010
доклад Димитров Д. , С. Колева Йорданова, В.Карачорова. Изследване на точността при установяване на конусен инструментален държач ISO 40 във вретеното. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, т.51, сер.2, Русе, 2012, стр. 104-108
доклад Димитров Д. Светлана Йорданова, Виктория Карачорова. Изследване на точността при установяване на конусен инструментален държач ISO40 във вретеното. В: НК на РУ и СУ - 2012, Русе ,под печат, Механика и машиностроителни технологии, Русе, 2012, РУ "Ангел Кънчев" Русе, 2012
доклад Димитров Д., Г. Ненов, Св. Йорданова, В. Карачорова. Изследване на възможността за компенсиране на систематичните грешки на трикоординатна измервателна глава чрез използване на сигнал от докосване. В: НК на РУ и СУ - 2011, Русе том 5, серия 2, Механика и машиностроителни технологии, Русе, 2011, стр. стр. 73÷77
доклад Димитров Д., Св. Колева, М. Енчев, В. Карачорова. Компенсиране на систематичните грешки на трикоординатна измервателна глава чрез тариране –. В: НК на РУ и СУ, Русе, 2011
доклад Димитров Д.,В. Карачорова. Изследване на случайната грешка при едномерно и двумерно позициониране на обработващ център. В: НК на РУ и СУ - 2012, Русе ,под печат, Механика и машиностроителни технологии, Русе, 2012, РУ, 2012
доклад Димитров Д.,В. Карачорова. Нискобюджетна система за управление на параметри от точността и надеждността при обработващи центри. В: НК на РУ и СУ - 2012, Русе ,под печат, Механика и машиностроителни технологии, Русе, 2012, РУ, 2012
доклад Димитър Димитров, Юлиян Младенов, Виктория Карачорова. Предизвикателства пред инженерното образование през ХХІ век. В: Научна конференция - РУ&СУ’13 в България, Русе, 2013 под печат, Механика и машиностроителни технологии, Русе, РУ "Ангел Кънчев" , 2013, Русе, 2013
доклад Карачорова В. Стратегия на произвеждания продукт. В: СНС'16, Русе, издателски център на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2016, стр. 20-25, ISBN 1311-3321.
доклад Карачорова В. Изследване на точността при координатни измервания на обработващи. В: центри НК на РУ и СУ - 2012, Русе ,под печат, Механика и машиностроителни технологии, Русе, 2012, РУ "Ангел Кънчев" Русе, 2012
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.