РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 64
монография I. Karimi, Hassan A., M. Vassilakopoulos , A. Corral, B. Rachev, I. Valova, M. Stoeva. Geographic information systems--Research--Handbooks, manuals, etc. Chapter III Image Database Indexing Techniques. United States of America by Information Science Re, IGI Global, 2008, ISBN 978-1-59904-995-3.
статия Ivanova, D., N. Valov, I. Valova, D. Stefanova. Optimization of Convective Drying of Apricots.// TEM JOURNAL - Technology, Education, Management, Informatics, 2017, No Vol.6, No.3, pp. 572-577, ISSN 2217-8309.
статия Valova, I. Database Design for the Web Based University Project Management Information System.// TEM Journal, 2013, No Vol.2 Numb.2, pp. 145-150, ISSN 2217 - 8309.
статия Valova, I. Content Based Image Retrieval Systems.// Information Technologies and Control, 2006, No 1, pp. 17-25
статия Valova, I., Marinov, M. Facebook as a Tool Aiding University Education - Whether it is Possible and Useful.// TEM Journal, 2019, No 8(2), pp. 670-676, ISSN 2217-8309. (SJR rank: 0.148 /2019, Scopus)
статия Вълов, Н., Б. Петров, Д. Иванова, И. Вълова, Г. Лехов. Система за поддържане на ниво на течности.// Компютърни науки и технологии, 2015, брой 2, стр. 31-37, ISSN 1312-3335.
статия Вълов, Н., Д. Иванова, И. Вълова, В. Стоянов. SMART УПРАВЛЕНИЕ НА КОНВЕКТИВНА СУШИЛНЯ ЗА КАЙСИИ.// Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 2014, брой 17, стр. 1044-1060, ISSN 1311-0489.
статия Вълова, И.М., С.К. Петров. Разпределените бази от данни – основа на съвременните каталожни услуги при мрежовите операционни системи.// Електротехника и електроника, 1999, брой 3-4
статия Вълова, И.М., С.К. Петров. NDS for NT улеснява интеграцията на NetWare и Windows NT сървъри.// Computerworld, 1998, брой 28
статия Желязкова И. И., Михалева М. Д., Георгиев Г. Т., Вълова И. М. Система за психо-педагогически изследвания.// Сп. "Автоматика и Информатика", 1993, брой 7/8, стр. 21-22
статия Маринов, М. Б., И. Вълова, Й. Калмуков. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОЛОЖИМОСТТА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ МЕРКИ ЗА СХОДСТВО ЗА АНАЛИЗ НА ПОДОБИЕ МЕЖДУ ИЗОБРАЖЕНИЯ.// Компютърни науки и технологии, ТУ-Варна, 2018, брой 1, стр. 128-134, ISSN 1312-3335.
доклад Dumbrava, S., D. Panescu, I. Valova. A Software Architecture for Implementing Company Management in Enterprise Resource Planning Concept. IN: Information Technologies in Environmental Engineering (ITEE'2005), September 25 - 27, 2005, Otto-von- Guericke-Universitдt Magdeburg, Germany, 2005
доклад Dumbrava, S., I. Valova. The Design of an Enterprise Resource Planning Software Application for Manufacturing Control. IN: EUROCON 2005 The International Conference on "Computer as a tool", Telecommunications Society, Sava Center, Belgrade, Serbia & Montenegro, IEEE R, 2005
доклад Kolev, D., I. Valova. 3D Game “Inside the Dream”. IN: Student Scientific Session 2018, University of Ruse, Ruse, Bulgaria, 2018, pp. 150-155, ISBN 1311-3321.
доклад Marinov M. B.,, I. Valova. Design and implementation of a pattern repository for protein cross motif search. IN: СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ – СНС’17, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Факултет, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР на Русенския университет “Ангел Кънчев”, 2017, pp. 115 - 120, ISBN 1311-3321.
доклад Marinov, M., I. Valova. DESIGN AND REALIZATION OF WEB APPLICATION FOR ORGANIZATION AND RETRIEVAL OF IMAGES AND SUB IMAGES. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2017, Русенски университет , Факултет ЕЕА, 2017
доклад Marinov, N., I. Valova. Photo Scanned Textures. IN: Student Scientific Session 2018, University of Ruse, Ruse, Bulgaria, 2018, pp. 145-150, ISBN 1311-3321.
доклад Marinov,M., I. Valova. Application of planning techniques in knowledge-managed tutoring systems. IN: 15th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training ISTANBUL, Istanbul, 2016
доклад Rachev B., I. Valova, S. Arsov. An Approach for Image Organization and Retrieval in Realistic Image Databases. IN: 7th EC-GIS Workshop, EG II-Managing the Mosaic, Potsdam, Germany, 2001
доклад Rachev, B., I. Valova. An overview of current research in image information retrieval. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech2001, Sofia, 2001
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.