РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 10 от общо 10
студия Анчева, А. НАРЪЧНИК за работещите в сферата на детското психично здраве и услугите за деца. София, Сдружение Дете и пространство, 2011, ISBN -.
доклад Анчева А., Б. Мечкунова. Mетодика за интегрирана здравно-социална услуга Център за психологическа подкрепа за деца и семейства - “Детски кът за развитие”.. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2011, том 50, серия 8.1, Русе, 2012
доклад Анчева, А. Модели на социалната адаптация за деца- сираци и деца, лишени от родителската грижа: примери от България. В: "Изследване на подходи за социална адаптация на деца-сираци, деца, лншени от родителска грижа. Опитът на Украйна, България и Република Беларус", Одеса, 2011
доклад Анчева, А. Детски кът за развитие-място в което да си различен не е недостатък, а предимство и възможност. В: НАРЪЧНИК за работещите в сферата на детското психично здраве и услугите за деца, София, 2011
доклад Анчева, А. Пространството като форма аромат и звук. В: НАРЪЧНИК за експертния и технически персонал, обслужващ децата, настанени в ЦСРИ, социални работници , здравни работници от общността , НПО и други регионални институции, София, Група на Фройдистко поле в България, 2010, стр. 79-81
доклад Анчева, А. Дейности в подкрепа на родителите на деца с увреждане. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - том 47, серия 5.4, Русе, 2008, стр. 67-70
доклад Анчева, А. Адаптационни механизми за преодоляване на емоционалният стрес у детето, породен от смяна на средата. В: Юбилейна конференция посветена на 70 години от създаването на ДМСГД- Шумен, Шумен, 2005
доклад Банова В.,А.Анчева. Добри практики в сферата на здравно- социалните услуги за деца и родители- ранна интервенция. В: НАРЪЧНИК за работещите в сферата на детското психично здраве и услугите за деца, София, 2011
доклад Минчева П.,А. Анчева. Развитие на ранната интервенция и мястото на ерготерапевта в комплексния подход към клиентa. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев том 49 серия 8.1, Русе, 2010, стр. 50 – 55
доклад Христова В. ,А. Анчева. Разширяване на дейността на ДМСГД- Русе и разкриване на Дневен център. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2008, том 47, серия 5.4, Русе, 2008, стр. 71-74
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.