РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 39
статия Иванов Е., Ат. Илиев. Закрепване на легло на клапан от бейнитен чугун на локомотивен двигател с вътрешно горене.// Trans&Motauto ’05, 2005, брой 1, стр. 101-107
статия Илиев Ат., Ю. Йорданова. Конструктивни изменения на клапанно легло за локомотивен двигател.// Научни трудове на РУ том 50, серия 4, 2011, брой 50, стр. 24-28
статия Илиев Ат., Ю. Йорданова, Ал. Георгиев. Дифузионно насищане с хром на водеща втулка.// Научни трудове на РУ том 50, серия 4, 2011, брой 50, стр. 29-33
статия Илиев, Ат. Комплексни компютъризирани системи за събиране и обработка на данни от измерванията в двигатели с вътрешно горене.// Научни трудове на РУ том 44, серия 4 "Транспорт и машинознание", 2005, брой 1, стр. 73-77
статия Илиев, Ат. Определяне на параметрите на еластичния елемент на тензометричен възприемател за индициране на ДВГ.// ЕкоВарна, 2005, брой 1, стр. 607-613
статия Илиев, Ат. Интерактивен модел на пиезоелектрически преобразувател за индициране на налягането в цилиндъра на двигател с вътрешно горене.// Научни трудове на РУ том 44, серия 4 "Транспорт и машинознание", 2005, брой 1, стр. 78-82
статия Илиев, Ат. Приложение на системата AutoCAD за автоматизиране на процеса на изчертаване на детайли в Двигателите с вътрешно горене.// ЕкоВарна, 2005, брой 1, стр. 614-621
статия Илиев, Ат. Двигателят на Стирлинг – алтернатива на дизеловия двигател с вътрешно горене.// Научни трудове на РУ том 50, серия 4, 2004, брой 1, стр. 51-56
статия Илиев, Ат. Двигателят на Стирлинг – вчера, днес и утре.// Научни трудове на РУ том 41, серия 4 "Транспорт и машинознание", 2004, брой 1, стр. 46-50
статия Илиев, Ат. Автомобилът и екологичните проблеми на големия град.// Научни трудове на РУ, 2003, брой том 40, сери, стр. 30-35, ISSN 1311-3321.
статия Илиев, Ат. Определеяне на оптималното разположение на преобразувателите за обратна връзка по неравномерността на колебанията на двигателя на празен ход.// МотАуто, 1995, брой 1, стр. 93-98
статия Илиев, Ат. Избиране на информативен параметър за обратна връзка в адаптивна система, управляваща работата на бензинов двигател на режима на празен ход.// МотАуто, 1995, брой 1, стр. 81-86
статия Илиев, Ат. Анализ на възможностите за използване на колебанията на бензинов двигател като обратна връзка в микропроцесорна управляваща система.// МотАуто, 1993, брой 1, стр. 69-74
статия Илиев, Ат. Алгоритъм за адаптивно управление на бензинов двигател с обратна връзка по неравномерността на колебанията му върху опорите.// Юбилейна научна сесия на ВВОУ - В. Търново, 1993, брой 1, стр. 52-56
статия Илиев, Ат. Приложение на метода на планиране на експеримента за определяне на параметрите на бензинов двигател с цел използването им в адаптивна система за управление на режима на празен ход.// МотАуто, 1993, брой 1, стр. 65-68
статия Илиев, Ат. Анализ на възможностите за използуване на неравномерността на колебанията на бензинов двигател върху опорите като обратна връзка в електронна система за управление.// Юбилейна научна сесия на ВВОУ - В. Търново, 1993, брой 1, стр. 56-60
статия Йорданова Ю, А. Л. Илиев и др. Определяне на влиянието на бор-титаново покритие върху активното топлоотаване на дизелов двигател.// Научни трудове на РУ "ангел Кънчев", 2003, брой том 40, сери, стр. 13-17, ISSN 1311-3321.
статия Йорданова Ю, Ат. Илиев. Бианитен чугун за легло на клапан за дизелов двигател с вътрешно горене.// ЕкоВарна, 2005, брой 1, стр. 184-189
статия Йорданова Ю, Ат. Илиев. Направляваща втулка от бианитен чугун за дизелов двигател с вътрешно горене.// ЕкоВарна, 2005, брой 1, стр. 179-183
статия Йорданова Ю, Ат. Илиев. Дифузионно насищане с бор и мед върху материали за бутален болт.// ЕкоВарна, 2004, брой 1, стр. 229-233
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.