РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 73
монография Анелия Иванова, Валентин Атанасов, Ваня Стойкова, Владимир Матеев, Галина Иванова, Елица Ибрямова, Йордан Калмуков, Орлин Томов, Стоянка Смрикарова, Цветан Христов, Цветозар Георгиев, Цветомир Василев, Юксел Алиев. Под общата редакция на Ангел Смрикаров. Ролята на иновационните образователни технологии и дидактически модели за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение (из опита на Русенския университет). Русе, Издателство "Русенски университет", 2017, стр. 124, ISBN 978-954-712-709-8.
студия Анелия Иванова, Валентин Атанасов, Ваня Стойкова, Владимир Матеев, Галина Иванова, Елица Ибрямова, Йордан Калмуков, Орлин Томов, Стоянка Смрикарова, Цветан Христов, Цветозар Георгиев, Цветомир Василев, Юксел Алиев, Явор Стефанов. Под общата редакция на Ангел Смрикаров. Ролята на иновационните образователни технологии и дидактически модели за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение (из опита на Русенския университет). Русе, Издателски център на Русенския университет, 2016, стр. 85, ISBN 978-954-712-697-8.
студия Иванова, A., Г. Иванова, К. Денева. Ролята на информационните технологии в интегрирането на деца със специални образователни потребности и специфични обучителни трудности. В „Социалните права на българските граждани – проблеми и перспективи“, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015, стр. 73 - 107, ISBN 978-619-7092-02-8.
студия Смрикаров,А., А.Иванова. Концепция за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в системата на училищното образование през следващите 5 години. Русе, Печатна База при Русенски Университет, 2011, ISBN 978-954-712-512-4.
статия Atanasov V., Ivanova, A. Student modelling in a web-based platform for learning games composing.// Trakia Jurnal of Science, 2017, No 15, pp. 285, ISSN 131370-69.
статия Atanasov, V., A. Ivanova. Educational Games as a motivational Tool for Digital Students (a Case Study).// ARTTE Applied Researches in Technics, Technologies and Education, 2014, No 3, Vol. 2, pp. 277 - 285, ISSN 1314-8788.
статия Iossifov, V., A. Vassileva. Theorie + Animation + Interaktion: Auf die Kombination kommt es an.// eLearning - Beitraege und Positionen der FHTW Berlin, 2005, No June, pp. 30 – 33, ISSN 3-931221-40-7.
статия Ivanova, A. A Framework of Software Process for Interactive Training Simulators.// Communication & Cognition, 2007, No 40, pp. 173 - 181, ISSN 0378-0880.
статия Ivanova,G., A.Smrikarov, A.Vasileva. A conceptual model of Bulgarian virtual university.// Communication and Cognition Artificial Intelligence- The Journal for the Integrated Study of Artificial Intelligence, Cognitive Science and Applied Epistemology, 2003, No Vol.20, pp. 127-132, ISSN 0773-4182.
статия Stoykova, V., K. Georgieva, A. Ivanova. Methodology for delivering Lessons using Interactive Presentation System.// ARTTE Applied Researches in Technics, Technologies and Education, 2013, No 1, Vol.1, pp. 1-5, ISSN 1314-8788.
статия Белоев, Хр., А. Смрикаров, О. Петров, А. Иванова, Г. Иванова. Системата за развитие на академичния състав на Русенски Университет "Ангел Кънчев".// Стратегии на образователната и научната политика, 2012, брой 3, стр. 270-276, ISSN 1310-0270.
статия Вачев, Г, Д. Господинов, А. Иванова. Усъвършенствана система за определяне на твърдост.// Машиностроене и Машинознание, 2010, брой 3, стр. 37-40, ISSN 1312-8612.
статия Иванова, А. Технологиите в обучението – правят ли ни те по-успешни преподаватели?.// Образование и технологии, 2012, брой 3, стр. 65-66, ISSN 1314-1791.
статия Иванова, А. СНС с мрежа от сайтове.// ИнфоТЕХ, 2008, брой 3, стр. 16, ISSN 1313 - 2806.
статия Серафимов, К., Д. Господинов, А. Иванова. Софтуерна среда за определяне и оценяване на охлаждащата способност на среди за закаляване.// Машиностроене и Машинознание, 2011, брой 2, стр. 38-41, ISSN 1312-8612.
статия Смрикаров, А., А. Василева. Инициативата "електронно обучение" на Европейската комисия.// Автоматика и информатика, 2002, брой 2, стр. 52-53, ISSN 0861 -7562.
статия Томов, О., А. Василева, А. Смрикаров. Учебен модел на процесор със стекова архитектура.// Автоматика и информатика, 2003, брой 3, стр. 58-60, ISSN 0861-7562.
доклад Atanasov, V. A. Ivanova. A Framework for Measurement of Interactivity of Digital Learning Resources. IN: Proceedings ot 42th International Conference MIPRO 2019, Opatija, Croatia, 2019, ISBN 1847-3946.
доклад Atanasov, V., A. Ivanova. A WEB based Platform for Learning Games composing - Basic Concept and Architectural Aspects. IN: Proceedings of e-Learning'15 International Conference, Berlin, Germany, 2015, pp. 256 - 261, ISBN 2367 - 6698.
доклад Atanasov, V., A. Ivanova. Student Modelling in a Web-based Platform for Learning Games Composing. IN: IN: Proceedings of the 13th International Scientific Conference, Bucharest, Romania, 2017, ISBN 2360-2198.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.