РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 69
монография Иванов В., Ал. Иванов. Профилиране на инструменти за формообразуване на винтови повърхнини. Русенски университет, Русенски университет, 2012, стр. 160, ISBN 978-954-712-575-9.
статия Bilge T., A. R. Motorcu, Al. Ivanov. OPTIMIZATION OF DRILLING PARAMETERS FOR DIMENSIONAL ACCURACY IN DRILLING OF COMPACT LAMINATE COMPOSITE USING GRAY RELATIONAL ANALYSIS.// SDU International Journal of Technological Sciences, 2017, No Vol. 9, №2, , pp. 1-22, ISSN 1309-1220.
статия Bilge T., Motorcu A.R., Ivanov A. Evaluation of the Delamination Factor for Drilling of Compact Laminate Composite Material with Tungsten Carbide Tools.// Pamukkale University Journal of Engineering Sciences. Web of Science, 2017, No 23 (4), pp. 427-436, ISSN 13007009/21475881.
статия Bilge T., Motorcu A.R., Ivanov A. Multi-Objective Optimisation of Drilling Parameters for Dimensional Accuracy in Drilling of Compact Laminate Composite Using Taguchi Based Grey Relational Analysis.// Gazi University Journal of Polytechnic, 2016, No Evaluation_o
статия Ivanov A., Ivanova M., Anchev A. Mathematical Models Incorporated in a Digital Workflow for Designing an Anthropomorphous Robot.// Cybernetics and Automation Control Theory Methods in Intelligent Algorithms, 2019, No 986, pp. 306-314, ISSN 978-3-030-19812-1. (SJR rank: 0.174 /2018, Scopus)
статия Ivanov Al., G. Ivanova, K. Krastev. An Interactive Learning Tool for Measuring of Disk Type Gear Shaper Cutters.// Machines, Technologies, Materials, 2013, No 3, pp. 44-47, ISSN 1313-0226.
статия Ivanov V., Al. Ivanov. Rolling of rotationally shaped surfaces with tangential feeding of blanks. Force characteristics. Part 2.// Journal for Technology of Plasticity, 2004, No Volume 29, N, pp. 67– 76, ISSN 0354-3870.
статия Ivanov V., Al. Ivanov. Rolling of rotationally shaped surfaces with tangential feeding of blanks. Kinematics and output. Part 1.// Journal for Technology of Plasticity, 2003, No Volume 28, N, pp. 109 – 120, ISSN 0354-3870.
статия Иванов, Ал. Профилиране на кръгли профилни ножове и ножове с винтова задна повърхнина, чрез използване на CAD системи.// "Машини, технологии, материали", 2010, брой 3, година IV, стр. 8-11, ISSN 1313-0226.
статия Иванов, Ал. Ресурсоспестяващи технологии и бързо прототипиране – мост между образование, наука и промишленост.// CIO „CAD / CAM & GIS”, 2008, брой VIII, стр. 80-82
статия Станков Н., Ал. Иванов, И. Драганов. Изследване на напрегнато-деформираното състояние на комбиниран инструмент за обработване на резбови отоври.// "Машини, технологии, материали", 2010, брой 6, г. IV, стр. 60-62, ISSN 1313-0226.
статия Станков Н., Ал. Иванов, Н. Денев, Р. Милков. Разработване на технология и приспособления за сглобяване на шест секционна кранова стрела.// XIII International Scientific Congress – Summer Session, “Machines. Technologies. Materials”, Section “Machines” and Section “Industrial Design Engineering & Ergonomics, Varna, Bulgaria, 2016, брой 3, стр. 14-17, ISSN 1310-3946.
статия Янков Е., Ал. Иванов, В. Гагов. Тримерен деформационен анализ на процеса хидравлично издуване.// Машиностроене и машинознание, 2010, брой 11, стр. 72-75, ISSN 1312-8612.
доклад Aliev, Y., V. Kozov, G. Ivanova, A. Ivanov. 3D Augmented Reality Software Solution for Mechanical Engineering Education. IN: 18th International Conference on Computer Systems and Technologies, Ruse, Bulgaria (SCOPUS), New York, USA, ACM, Volume 1369, 2017, pp. 318-325, ISBN 978-1-4503-5234-5.
доклад Bilge T, A R Motorcu, Al Ivanov. Evaluation of surface roughness in the drilling of compact laminate composite. IN: 17th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MACHINE DESIGN AND PRODUCTION, Bursa, Turkey, 2016
доклад Ivanov Al., N. Stankov. 3D modeling and rapid prototyping of clockwork. IN: Ninth International Scientific Conference „The teacher of the future“, International Journal Scientific Papers, Vol. 13.1, Durres, Albania, 2016, pp. 343-348, ISBN 1857-92.
доклад Ivanov V., Al. Ivanov, N. Stankov. Profiling of disk shaped thread milling cutters. IN: Prospects for Development of Education and Science, Collections of Scientific Articles, Plovdiv, Bulgaria, 2016, ISBN 978-617-7214-32-7.
доклад Ivanova G., A. Ivanov, M. Radkov. 3D Virtual Learning and Measuring Environment for Mechanical Engineering Education. IN: MIPRO Proceedings 2019/EE - Opatija, Croatia, GRAFIK, 2019, pp. 1703-1708, ISBN ISSN 1847-3946.
доклад Ivanova G., A.Ivanov, V. Kozov. 3D Learning Tool for Measuring of Constructive and Geometrical Parameters of Turning Tools. IN: CompSysTech '16 Proceedings of the 17th International Conference on Computer Systems and Technologies 2016 (SCOPUS), Palermo, Italy, ACM, 2016, pp. 431-436, ISBN 978-1-4503-4182-0.
доклад Ivanova, G., A. Ivanov. 3D Virtual Training Laboratory in Cutting Tools. IN: International Conference on e-Learning and the Knowledge Society - e-Learning’11, Bucharest, Romania, Editura ASE, 2011, pp. 153-158, ISBN 978-606-505-460-8.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.