РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 35
статия Anna Lecheva, Ivanka Zheleva. Non-uniform grid construction for numerical solving of Navier-Stockes equations for hydrodynamic investigation of a chemical reactor with a mixer.// International Journal of Engineering, Annals of Faculty Engineering Hunedoara, Romania, 2012, No Tome X, Fasc, pp. 147-152, ISSN 1584-2673.
статия M. Filipova I. Zheleva A. Lecheva P. Rusev. Analysis of Key Pollutant Surface Waters of the Tributaries of the Danube River in Bulgarian Section.// Pliska Stud. Math., 2015, No 24, pp. 151-162, ISSN 0204-9805.
статия Zheleva I., Lecheva A. Numerical Study of Hydrodynamics in a Cylindrical Reactor with a Mixer.// Comptes rendus de l’Academie Bulgare des Sciences, Tome 56, 2003, No 12, pp. 23-28
статия Иванка Желева, Анна Лечева, Вярка Ронкова. Проектиране на лабораторен биореактор с механично разбъркване.// Българско списание за инженерно проектиране, Машиностроителен факултет на Технически университет София, 2014, брой 22, стр. 61-67, ISSN 1313-7530.
доклад Ivanka Zheleva, Anna Lecheva, Anna Aladjadjyan. Fluid Flow Study of Bioreactors with Mechanical Mixing. IN: 3rd International ISEKI Food Conference “Food Science and Technology Excellence for a Sustainable Bioeconomy”, poster session, 21-23 May 2014, Athens, Greece, poster in my pocket Elsevier App, 2014
доклад Lecheva A., I. Zheleva. Fluid flow structure around the mixer in a reactor with mechanical mixing. IN: AMiTaNS’15, 28 June–3 July 2015, Albena, Bulgaria, Volume 1684, USA, New York, AIP Conf. Proc., 2015, ISBN 978-0-7354-1331-3.
доклад Zheleva I., A. Lecheva. Numerical study of fluid motion in bioreactor with two mixers. IN: AMiTaNS’15, 28 June–3 July 2015, Albena, Bulgaria, Volume 1684, USA, New York, AIP Conf. Proc., 2015, ISBN 978-0-7354-1331-3.
доклад Zheleva I., Lecheva A. Numerical Investigation of the Viscous Flow in a Bioreactor with a Mixer. IN: Lecture Notes in Computer Science, NAA, Berlin Heidelberg, Springer– Verlag, 2004, pp. 598-605
доклад Zheleva I., Lecheva A. Numerical Investigation of Hydrodynamics in Stirred Bioreactors with Multiple Impeller. IN: 9th workshop on Transport phenomena in two-phase flow, Borovets, August 27 – September 1, Borovets, Bulgaria, 2004, pp. 189-196
доклад Zheleva I., Lecheva A. Numerical algorithm for studying hydrodynamics in a chemical reactor with a mixer. IN: NAA 2000, Eds.: L. Vulkov, J. Wasniewski and P. Yalamov, Berlin Heidelberg, Springer – Verlag, 2001, pp. 749–755
доклад Анна Лечева. Основни проблеми при численото решаване на уравненията на Навие-Стокс, описващи движението на вискозен несвиваем флуид в цилиндричен реактор с механично разбъркване. В: Научни трудове на Русенски университет, Майски научни четения, Силистра, Том 53, Серия 11, Русе, 2014, стр. 148 – 154, ISBN 1311-3321.
доклад Анна Лечева, Иванка Желева, Милен Неделчев. Изследване влиянието на геометричните характеристики върху хидродинамиката в биореактор с механично разбъркване, оборудван с три бъркалки. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2015
доклад Анна Лечева, Иванка Желева, Милен Неделчев. Числени резултати за функцията на тока  при движението на флуид в цилиндричен реактор с механично разбъркване с две бъркалки за различни стойности на числото на Рейнолдс Re в интервала 100. В: Научни трудове на Русенски университет, Том 53, Серия 1.2, Русе, 2014, стр. 180 - 187, ISBN 1311-3321.
доклад Желева И., Лечева А. Математическо моделиране на движението на двуфазна среда в реактор с бъркалка. В: Научни трудове на РУ, Том 38, Серия 5, Русе, РУ, 2002, стр. 83-91
доклад Желева И., Лечева А. Алгоритъм за числено изследване на въртящо се вискозно течение в цилиндричен съд с бъркалка. В: Научни трудове на РУ, Том 39, Серия 2.2, Русе, РУ, 2002, стр. 128–133
доклад Желева И., Лечева А. Числен алгоритъм за изследване на хидродинамиката в реактор с три бъркалки. В: Научни трудове на РУ, Том 38, Серия 10, Русе, РУ, 2001, стр. 250–256
доклад Желева И., Лечева А. Изследване влиянието на разположението на бъркалките върху хидродинамиката в химически реактор с три бъркалки. В: Научни трудове на РУ, Том 38, Серия 9, Русе, РУ, 2001, стр. 86 – 90
доклад Желева, И., Лечева А. Числено изследване на хидродинамиката в химически реактор с бъркалки. В: Научни трудове на РУ, Том 38, Серия 5, Русе, РУ, 2001, стр. 83-91
доклад Ив. Желева, А. Лечева. Вычисление вихря скорости при исследованием гидродинамики в биореактором с механическим перемешивением. В: Днi науки'2005, 15-27 квiтня 2005 року, Том 18, Днiпропетровськ, 2005, стр. 31-35
доклад Ив. Желева, А. Лечева. Разработване на тест по дисциплината Приложна математика. В: Научни трудове на РУ, Майски научни четения, Том 44, серия 7.1, Русе, РУ, 2005, стр. 223-227, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.