РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 111
монография Манукова A., М. Душкова, Цв. Харакчийска, Ж. Душков. СТУДЕНТСКА ИСКРА. 60 ГОДИНИ ПРИЕМСТВЕНОСТ. Русе, Академично издателство на Русенския университет, 2018, стр. 338, ISBN 978-954-712-752-4.
студия МАНУКОВА-МАРИНОВА, АНЕЛИЯ ВЛАДИМИРОВА. ИНДИВИДУАЛНАТА РАБОТА С ИЗЯВЕНИ СТУДЕНТИ В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ” – ГЕНЕРАТОР НА ИНОВАЦИОННИ ИДЕИ. Издателски център при Русенския университет „Ангел Кънчев“, Акаденично издателство Русенския университет, 2017, стр. 64, ISBN 978-954-712-711-1.
статия Kavaldzhieva K., A. Manukova. Risk Analysis for Realization of Project “European Quality of Health through Reconstruction and Energy Efficiency in Multi-specialized Hospital for Active Treatment Ruse”.// Journal “Entrepreneurship&Innovation”, 2013, No 5, pp. 153-168, ISSN 1314-0175.
статия Levski D., Ts.Gotsov, K. Krastev, A. Manukova, V. Dimov. Embedded Automatic Weather Station.// Electronics - constructions, technologies, applications, Poland, 2011, No 10, pp. 159-163, ISSN 0033-2089.
статия Manukova A., D.Stephanov, V.Dimov, A.Levi. Lead Free Electronic Module Test Research for Motion Control of Cars Front Windscreen Wiper.// Electronics - constructions, technologies, applications, Poland, 2009, No 6, pp. 91-95, ISSN 0033-2089.
статия Manukova A., I.Ivanov. Electronic system for processing the electrical resistance of biological tissue in forensics medicine.// Electronics - design, technology, applications, Poland, 2011, No 6, pp. 121-124, ISSN 0033-2089.
статия Manukova A., L.Dimitrova. Microprocessor system for monitoring and processing of postmortem parameters transmitted wireless.// Electronics - design, technology, applications, Poland,, 2011, No 4, pp. 105-109, ISSN 0033-2089.
статия Manukova A., M. Grozeva, M. Marinov. Criteria for evaluation, methodology and analysis of electrocardiographic signal results from experimental studies in preventive control of clinically healthy people..// „Electronics - design, technology, applications”, Poland,, 2018, No vol. 59, nr., pp. 40-44, ISSN 0033-2089.
статия Manukova A., M. Marinov, M. Grozeva. An Approach to Evaluation of Clinically Healthy People by Preventive Cardio Control.// CYBERNETICS AND INFORMATION TECHNOLOGIE, BAS, 2019, No Vol. 19 No 2, pp. 133-145, ISSN 1311-9702. (SJR rank: 0.22 /2018, https://www.scimagoir.com/)
статия Manukova A., S. Kadirova, B. Rеmzi. Investigation of electronic control system using computer vision.// Electronics - design, technology, applications, 2016, No 11, pp. 96-98, ISSN 0033-2089.
статия Manukova A., S.Kadirova. Electronic control for high efficient process in thermal-moisture pretreatment of meal.// Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, 2009, No 9, pp. 162-168
статия Mihailov N, D.Antonova, S.Kadirova, A.Manukova, N.Evstatieva, E.Kumanova, K.Martev. Social problems existing in the market of renewable energy sources and opportunities to be resolved along the cross border region Bulgaria-Romania.// The Future of Renewable Energy Sector” RES-2011, 2011, No 1
статия Mihailov N., D. Antonova, S. Kadirova, A. Manukova, N. Evstatieva, E. Kumanova, K. Martev. Social problems existing in the market of renewable energy sources and opportunities to be resolved along the cross border region Bulgaria-Romania.// Възобновяеми енергийни източници в трансграничния регион България-Румъния, 2012, No 1, pp. 46-54, ISSN 978-954-8675-36-9.
статия Sokolov Ts., A. Manukova, S. Karakoleva, B. Valentinov, P. Kosev. PLATELET-RICH PLASMA (PRP) FOR THE TREATMENT OF PROBLEMATIC SKIN WOUNDS.// Journal of IMAB - Annual Proceeding (Scientific Papers), 2016, No vol. 22, iss, pp. 1379-1382, ISSN 1312-773X. (Impact factor: 0.787 /2015, Global Impact Factor)
статия Sokolov, Ts., A. Manukova, S. Karakoleva, B. Valentinov, N. Petrova. ANALYSIS OF THE RESULTS OF APPLYING THE METHOD PLATELET-RICH PLASMA (PRP) FOR THE TREATMENT OF PROBLEMATIC SKIN WOUNDS.// Journal of IMAB - Annual Proceeding (Scientific Papers), 2017, No 23, pp. 1460-1465, ISSN 1312-773X. (Impact factor: 7.035 /2016, SJIF (Scientific Journal Impact Factor))
статия Кадирова С., А. Манукова. Критерии за оценка на качеството на влаготоплинна обработка на мливо за извличане на растителни масла при електронно управление на пекач.// Селскостопанска техника, 2009, брой 4, стр. 8-14
статия Манукова А., Б. Калев. Сигнализация към радиоприемно устройство за електронна система при охрана на пчеларска ферма.// Селскостопанска техника, 2009, брой 2, стр. 14-18
статия Манукова А., В. Димов. Приложение на методи на подобието за определяне на зависимости при управление на електронни системи в сушилни за зърно.// Електротехника и електроника, 2007, брой 3-4, стр. 84-89, ISSN 0861-4717.
статия Манукова А., В. Димов, Б. Калев. Електронна система за охрана на пчеларска ферма.// Селскостопанска техника, 2007, брой 5, стр. 22-26, ISSN 0037-1718.
статия Манукова А., В. Димов, П. Машков. Стенд за изследване и електронна система за управление на процесите при сушене на зърно.// Селскостопанска техника, 2007, брой 6, стр. 6-10, ISSN 0037-1718.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.