РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 48
статия Mihova A. Polynomial identities of the 3x3 matrices over the finite dimensional Grassmann algebra.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse Mathematics, Informatics and Physics, vol. 10, 2013, No 5, pp. 14-18, ISSN ISSN 1314-3077.
статия Mihova A. A comparison of two methods for calculation with Grassmann numbers.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, vol. 9, 2012, No 5, pp. 15-20, ISSN 1314-3077.
статия Mihova, A. Polynomial Identities of the 2x2 Matrices over the Finite Dimensional Grassmann Algebra.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, vol. 8, 2011, No 5, pp. 13-18, ISSN 1311-9974.
статия Rashkova Ts., A. Mihova. Vishne identities for M_2(G) and their computer realization by Mathematica (РЖМат 12.09-13А.158).// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, book 5 Mathematics, Informatics and Physics, 2010, брой 7, стр. 30-37, ISSN 1311-9184.
статия Rashkova Ts., A. Mihova. Laws and identities for some upper triangular matrices (MR 2518225).// Miskolc Mathematical Notes vol. 10, 2009, No 1, pp. 55-67, ISSN 1787-2405. (Impact factor: 0.094 /2010, редакция на списанието)
статия Михова А., М. Якимова, Д. Пантелеев. Върху решенията на сингулярно-смутена система обикновени диференциални уравнения с много малки параметри в критичен случай.// Известия на Съюза на учените-Русе, „Математика, информатика и физика”, т.1, 2001, брой 5, стр. 52-56, ISSN 1311-9184.
доклад Mihova A. Practical activities in the 5th grade mathematics education. IN: Processing of the 57-th Annual Scientific Conference of Angel Kanchev University of Ruse and Union of Scientists – Ruse, Session Education – Research And Innovations, Ruse, 2018, pp. 1311-3321
доклад Mihova A. Mathematica for calculations in the finite dimensional Grassmann algebra. IN: Acta Un. Ap., Special issue, Alba Iulia, Romania, 2009, pp. 279-285, ISBN 1582-5329.
доклад Stefanova T., B. Todorova, J. Ivanova, S. Diakovska, A. Mihova, M. Ianakieva. One Conception for Physical Education in the Rousse University. IN: Abstract Book of 11th General Conference “Trends in Physics” of the European Physical Society, London, The Institute of Physics, 1999, pp. 69
доклад Михова A., Д.Пеева. Свойства на матрици и детерминанти с елементи от Грасманова алгебра. В: Сборник научни трудове посветен на 105 годишнината от рождението на пионерите на компютърната техника Джон Атанасов и Джон фон Нойман, ШУ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2009, стр. 43-47, ISBN 987-954-577-539-0.
доклад Михова А ., Ц. Рашкова. Експериментални изследвания в матричната алгебра чрез Mathematica’05. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев” том 44, сер. 6.1, Русе, РУ “Ангел Кънчев”, 2005, стр. 18-22, ISBN 1311-3321.
доклад Михова А. Как да помогнем на студентите в трудния преход от Средното училище към университета. В: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, том 52, сер. 9, Русе, 2013, стр. 113-116, ISBN 1311-3321.
доклад Михова А. Относно въпроса за привличането на студентите към изследователска работа. В: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, том 52, сер. 9, Русе, 2013, стр. 109-112, ISBN 1311-3321.
доклад Михова А. Приложения на външното произведение на вектори в обучението по математика. В: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, Майски научни четения, том 52, сер. 11, Русе, 2013, стр. 124-128, ISBN 1311-3321.
доклад Михова А. Използване на компютърната система Mathematica при изучаване на определен интеграл. В: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, том 52, сер. 6.1, Русе, 2013, стр. 47-51, ISBN 1311-3321.
доклад Михова А. Полиномни тъждества в матричната алгебра от етори ред със симплектична инволюция над Грасманова алгебра. В: Сборник научни трудове на научна конференция МАТТЕХ 2012, ШУ „Епископ Константин Преславски”, том 1, Шумен, 2012, стр. 35-39, ISBN 1314-3921.
доклад Михова А. Изследване на тъждества с инволюция транспониране в матричната алгебра от втори ред над Грасманова алгебра. В: Science&Technologies, vol.II, №3, St. Zagora, 2012, стр. 33-37, ISBN 1314-4111.
доклад Михова А. Приложения на външното произведение на вектори за пресмятане на лица и обеми. В: Сборник научни трудове на научна конференция МАТТЕХ 2012, ШУ „Епископ Константин Преславски”, том 1, Шумен, 2012, стр. 40-44, ISBN 1314-3921.
доклад Михова А. Градуирани полиномни тъждества в матричната алгебра от трети ред над крайномерна Грасманова алгебра. В: Доклади на Международна юбилейна научно-приложна конференция Наука и практика, том 4, УАСГ – София, 2012, стр. 429-434, ISBN 978-954-724-049-0.
доклад Михова А. Полиномни тъждества в M2(Gn) с инволюция транспониране при n≥4. В: Доклади на Международна юбилейна научно-приложна конференция Наука и практика, том 4, УАСГ – София, 2012, стр. 435-440, ISBN 978-954-724-049-0.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.