РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 16 от общо 16
студия Димитров, К., А. Димитрова, А. Георгиев. Режими на имуществени отношения между съпрузите по Семейния кодекс от 2009 година. Русе, Издателски център при Русенски университет, 2013, ISBN 978-619-7071-52-8.
доклад Георгиев А. Резултативен адвокатски хонорар. В: Научни трудове на Русенския университет, град Русе, Издателски център при Русенски университет, 2017, стр. 103-107, ISBN 1311-3321.
доклад Георгиев А. Новите положения при определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права, предоставяни от общината. В: Научни трудове на Русенския университет, град Русе, Издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015, ISBN 1311-3321.
доклад Георгиев А., Тодоров И. Подготовка на юридически документи. В: Актуални проблеми на правото, контрола и екологията, град Свищов, Академично издателство "Ценов"- Свищов, 2006, ISBN 954-23-0303-3.
доклад Георгиев, А. Новите положения при определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права, предоставяни от общината. В: Сборник доклади от научно-практическа конференция, посветена на живота и делото на проф. д-р Георги Боянов, Русенски университет, Печатна база, 2015, стр. 84-92
доклад Георгиев, А. Въпроси на стопанската дейност на общината- осъществяване на стопанска дейност от общината чрез участие в дружествени форми. В: Кръгла маса на тема: "Актуални проблеми на развитието на съвременното право", град Русе, Издателски център при Русенски университет, 2014, стр. 15-27, ISBN 978-954-712-610-7.
доклад Георгиев, А. Осъществяване на стопанска дейност от общината чрез граждански дружества по ЗЗД. В: Научни трудове на Русенския университет, град Русе, Издателски център при Русенски университет, 2014, ISBN 1311-3321.
доклад Георгиев, А. Въпроси на стопанската дейност на общината- новите положения за осъществяване на стопанска дейност, чрез участие в търговски дружества с общинско участие в капитала. В: Научни трудове на Русенския университет' 2013, Русе, Печатна база на РУ, 2013, ISBN 1311-3321.
доклад Георгиев, А. Стопанска дейност- понятие и правна същност. В: Юбилейна научна конференция, 20 години юридически факултет, град Русе, Издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев", 2012, стр. 100-105, ISBN 978-954-712-576-6.
доклад Георгиев, А. Някои въпроси на правното положение на общината като частноправен субект. В: Научни трудове, том 51, серия 7, правни науки, град Русе, Издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев", 2012, стр. 92-96, ISBN 1311-3321.
доклад Георгиев, А. Някои въпроси на стопанската дейност на общините. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2011
доклад Георгиев, А. Въпроси на имуществената отговорност на членовете на органите за управление на кооперацията и гаранционното обезпечение на отговорността за вреди. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2010
доклад Георгиев, А. Регистър на имуществените отношения на съпрузите. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Печатна база при Русенски университет "Ангел Кънчев", град Русе, 2009, стр. 31-34, ISBN 1311-3321.
доклад Георгиев, А. Въпроси на отговорността за управлението на членовете на съветите. В: Национална научна конференция, град Дряново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методи", гр.Велико Търново, 2006, стр. 270-280, ISBN 954-524-501-8.
доклад Георгиев, А. Осъществяване на стопанска дейност от общината- общински предприятия. В: Правни аспекти на контрола върху стопанската дейност, град Свищов, Академично издателство "Ценов"- Свищов, 2005, стр. 24- 32, ISBN 954-23-0245-2.
учебно пособие Георгиев А., Тодоров И. "Правна клиника- практическо ръководство", Глава ХІ "Съставяне на юридически документи". град София, Сиби, 2006, стр. 222- 247, ISBN 954-730-343-0.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.