РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 215
монография Бороджиева, А. Теория и приложения на конволюционното кодиране в комуникационните системи. Русе, Печатна база на Русенски университет, 2008, стр. 160, ISBN 978-954-712-431-8.
статия Zheliazkova, I., O. Kir, A. Borodzhieva. Knowledge Prediction of Different Students’ Categories Through an Intelligent Testing.// TEM Journal – Technology, Education, Management, Informatics; February, 2015, No 1, Vol. 4, pp. 44–53, ISSN 2217-8309 (СФ).
статия Zheliazkova,I., A.Borodzhieva. Classifications' Constructing by Means of a Task-Oriented Environment.// Information Technologies and Control, 2012, No 4, pp. 24-33, ISSN 1312-2622.
статия Бороджиева, А. Кодиране и декодиране с код на Рийд-Соломон (15,11), базиран на полето на Галоа GF(2^4), при въвеждане на двусимволна грешка.// Научно списание "Механика, Транспорт, Комуникации", Том 14, 2016, брой 2, стр. XI-1 – XI-12, ISSN 1312-3823 (print).
статия Бороджиева, А. Кодиране и декодиране с код на Рийд-Соломон (7,3), базиран на полето на Галоа GF(2^3), при въвеждане на двусимволна грешка.// Научно списание, 2015, брой 1, стр. XI-1 – XI-12, ISSN 1312-3823.
статия Бороджиева, А. Симулационно моделиране на конволюционни кодери с използване на електронни таблици.// Списание "Автоматика и информатика", раздел "Обучение и квалификация", 2009, брой 4, стр. 67–71, ISSN 0861-7562.
статия Желязкова, И., Г. Георгиев, А. Бороджиева. WEB-базирана технология за провеждане на тест-подобни практически упражнения.// Списание "Автоматика и информатика", 2012, брой 4, стр. 35-42, ISSN 0861-7562.
статия Желязкова, И., Г. Георгиев, А. Бороджиева. WEB-базирана технология за подготовка на тест-подобни практически упражнения.// Списание "Автоматика и информатика", раздел "Обучение и квалификация", 2012, брой 3, стр. 50-58, ISSN 0861-7562.
статия Желязкова,И., А.Бороджиева, Г.Т.Георгиев. Web базирана ресурсна технология за създаване на лекционни записки от студента.// Списание "Автоматика и информатика", раздел "Обучение и квалификация", 2013, брой 3, стр. 51-60, ISSN 0861-7562.
статия Желязкова,И., А.Бороджиева, Г.Т.Георгиев. Web базирана понятийна технология за подготовка на лекционен материал.// Списание "Автоматика и информатика", раздел "Обучение и квалификация", 2013, брой 2, стр. 55-60, ISSN 0861-7562.
доклад Ahmed, D., A. Borodzhieva. Synthesis and Analysis of Cryptosystems Based on 8-bit Linear Feedback Shift Registers in Logisim. IN: 58th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria, 2019 (in Bulgarian), Научни трудове, Том 58, серия 3.4., Електротехника, електроника и автоматика & Комуникационна и компютърна техника, Русе, 2019, pp. 127-132, ISBN 1311-3321.
доклад Aliev, Y., A. Borodzhieva, G. Ivanova. An Interactive Educational Software for Convolutional Encoders. IN: 13th Annual International Technology, Education and Development Conference, 11-13 March 2019, Proceedings of INTED2019 Conference, Valencia (Spain), 2019, pp. 5274-5281, ISBN 978-84-09-08619-1.
доклад Aliev, Y., A. Borodzhieva, G. Ivanova. MATLAB-Based Software Tool for Implementing Reed-Solomon Encoders Applied in Digital Communication Systems. IN: 10th Annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca (Spain), 2-4 July 2018, EDULEARN18 Proceedings, Palma de Mallorca, Spain, 2018, pp. 1223-1232, ISBN 978-84-09-02709-5.
доклад Aliev, Y., A. Borodzhieva, G. Ivanova. Matlab-Based Interactive Simulation Model of Reed-Solomon Encoders Applied in the Educational Process. IN: International Conference “New Perspectives in Science Education”, Edition 7, 22-23 March 2018, Florence, Italy, 2018, Conference Proceedings, Florence, Italy, 2018, pp. 571-577, ISBN 978-88-6292-976-9.
доклад Aliev, Y., A. Borodzhieva, G. Ivanova. Interactive Simulation Model of Hamming Codes for Training Purposes. IN: International Conference “New Perspectives in Science Education”, Edition 7, 22-23 March 2018, Florence, Italy, 2018, Conference Proceedings, Florence, Italy, 2018, pp. 564-570, ISBN 978-88-6292-976-9.
доклад Aliev, Y., A. Borodzhieva, G. Ivanova. Software System for Simulation Research of Reed-Solomon Decoders in Presence of Noise Applied in Digital Communication Systems. IN: 2018 IEEE 24th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging, SIITME 2018, 25-28 October 2018, Iași, Romania, Conference Proceedings, Iași, Romania, IEEE, 2018, pp. 31-36, ISBN 978-1-5386-5578-8.
доклад Aliev, Y., A. Borodzhieva, G. Ivanova. Simulation Model of Systematic Linear Block Encoders and Decoders Using MATLAB for Training Purposes. IN: 10th Annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca (Spain), 2-4 July 2018, EDULEARN18 Proceedings, Palma de Mallorca, Spain, 2018, pp. 1214-1222, ISBN 978-84-09-02709-5.
доклад Barakov, M., A. Borodzhieva. Combinational Circuits Design Using Logisim 2.7.1. IN: 57th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria, 2018 (in Bulgarian). Научни трудове, Том 57, серия 3.4., Електротехника, електроника и автоматика & Комуникационна и компютърна техника, Русе, 2018, pp. 64-70, ISBN 1311-3321.
доклад Borodjieva, A., A. Manukova-Marinova. Analysis and Design of Active Filters with Generalized Impedance Converter. IN: 27th International Spring Seminar on Electronics Technology ISSE 2004, Conference Proceedings, Book 3, Sofia, 2004, pp. 398-404.
доклад Borodzhieva, A. MS Excel-Based Application for Implementing the Cryptographic Algorithm Shamir's Secret Sharing. IN: 43rd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, MIPRO 2020, 28 September – 02 October 2020, Engineering Education, Proceedings, Opatija, Croatia, 2020, pp. 1911 – 1916, ISBN 1847-3946.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.