РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 105
монография Бонева, М., Петков, А., Недялков, А., Шелудко, И., Витлиемов, П. Приложение на интегрирани информационни системи за управление на процесите в организациите. Русе, Примакс, 2017, стр. 101, ISBN 978-619-7242-24-9.
монография Недялков, А. Информационни системи в операционния мениджмънт на услугите. Русе, Авангард принт, 2019, стр. 154, ISBN 978-954-337-367-3.
монография Недялков, А. Операционен мениджмънт на услугите. Русе, Примакс, 2018, ISBN 978-619-7242-33-1.
монография Недялков, А. Проблеми на качеството в операционния мениджмънт на услугите (DOI: 10.13140/2.1.1416.7044). Русе, Примакс, 2012, стр. 144, ISBN 978-954-8675-41-3.
монография Недялков, А., Петков, А., Кирова, М., Бонева, М. Интегриране на системата за управление в организациите. Русе, Примакс, 2018, стр. 272, ISBN 978-619-7242-34-8.
студия Богданова, З., Найденов, Н., Недялков, А. Изследване на икономическите дейности и нагласи в селските райони (управление чрез подхода „Лидер”). Силистра, РИТТ, 2009, стр. 68, ISBN 978-954-759-246-9.
студия Найденов, Н., Недялков, А., Стоянова, Н., Йотова, Д. Мениджмънт на услугите (DOI: 10.13140/2.1.3587.2327). Силистра, РИТТ, 2008, стр. 92, ISBN 978-954-759-200-1.
студия Недялков, А. Качеството - база за разработване на интегрирана стратегия в сектора на услугите (DOI: 10.13140/2.1.3186.1765): В "Изследване на иновационни алтернативи за бизнес оцеляване и развитие". Русе, Примакс, 2012, стр. 91-116, ISBN 978-954-8675-26-0.
студия Недялков, А. Подобряване на обслужването на потребителите чрез иновации (DOI: 10.13140/RG.2.1.1988.2487): В "Изследване на цикличността на иновациите в икономическите системи". Русе, Примакс, 2011, стр. 111-129, ISBN 978-954-8675-10-9.
студия Недялков, А., Велева, Л. Емпиричен поглед върху релацията "качество на услугите - удовлетвореност на потребителите" (DOI: 10.13140/2.1.4955.6486): В "Мениджмънт на бизнес процеси". Русе, Примакс, 2012, стр. 288-322, ISBN 978-954-8675-51-2.
студия Недялков, А., Найденов, Н. Изследване на необходимостта от инженерно-технически услуги за малките и средните предприятия (DOI: 10.13140/2.1.3644.9281). Русе, Авангард принт, 2012, стр. 36, ISBN 978-954-337-171-6.
статия Bogdanova, Z., Naydenov, N, Nedyalkov, A. Methodology for Investigation of Trends and Attitudes for Innovations in Rural Areas.// Journal of Entrepreneurship & Innovation, 2009, No 1, pp. 63-72, ISSN 1314-0175.
статия Nedyalkov, A. Staffing Issues of Information Systems from the Viewpoint of Operations Management of Services.// SocioBrains, 2014, No 1, pp. 155-164, ISSN 2367-5721. (Impact factor: 3.32 /2014, http://sjifactor.com/passport.php?id=18513)
статия Nedyalkov, A. An Assessment on Perception Gaps between Front Office and Back Office: Evidence from a Taxi Company Survey.// Annals of "Eftimie Murgu" University of Resita, Fascicle II - Economic Studies, 2011, No 6, pp. 226-237, ISSN 1584-0972. (SJR rank: 3.97 /2011, Index Copernicus Value)
статия Nedyalkov, A. Aspects of Operations Management of Services.// Annals of "Eftimie Murgu" University of Resita, Fascicle II - Economic Studies, 2010, No 5, pp. 270-279, ISSN 1584-0972. (SJR rank: 3.47 /2010, Index Copernicus Value)
статия Nedyalkov, A. Service Blueprints: Methodology for Development.// Journal of Entrepreneurship & Innovation, 2010, No 2, pp. 31-40, ISSN 1314-0175.
статия Nedyalkov, A. Methodology for Improvement of Information System for Operations Management in SMEs.// Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Фінанси і кредит, 2010, No 28 (1), pp. 318-325
статия Nedyalkov, A. Introducing Mobile Communication in Management of Agrocompanies Supplying Technical Services in Bulgaria.// Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Фінанси і кредит, 2001, No 11 (2), pp. 254-261
статия Найденов, Н., Димитрова, И., Петков, А., Недялков, А. Изследване на икономически показатели, характеризиращи агрофирмите за технически услуги.// Икономика и управление на селското стопанство, 2000, брой 4, стр. 65-71, ISSN 0205-3845.
статия Найденов, Н., Недялков, А. Интегриране на моделите за мениджмънт на индустриалните услуги чрез концепцията за сервизния триъгълник.// Машиностроене и електротехника, 2009, брой 7-8, стр. 26-30, ISSN 0025-455X.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.