РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 86
статия Angelova E., V. Ronkova, P. Nenov. Increasing Load Capacity of Cylindrical Gear by Optimizing Their Geometric Parameters.// INMATEH – Agricultural Engineering, 2010, No vol 31,№2, pp. 40-46, ISSN 2068-2239, 2068-4.
статия Ангелова Е. К. Каменов В. Ронкова. Компютърна система в помощ на обучението по дисциплината Машинни елементи- УЧЕБНИК БЕЗ ДУМИ.// SCIENCE & TECHNOLOGIES, 2013, брой 3, стр. 110-114, ISSN 1314-4111.
статия Ангелова Е., А. Тюфекчиян. Прецизиране влиянието на геометричната форма на зъбите върху товароносимостта им на огъване при якостното изчисляване по БДС на еволвентните цилиндрични зъбни предавки..// Машиностроене, 1997, брой 11-12
статия Ангелова Е., В. Върбанов, П. Ненов. Изменение на размерите на зъбната предавка при вариране с предавателното число и относителната широчина, оценено чрез компютърни модели.// Механика на машините, 2007, брой година XV,3, стр. 66-69, ISSN 0861-9727.
статия Ангелова Е., В. Ронкова. Сравнителен анализ на CAD системи за изчисляване на зъбни предавки.// Научни известия, 2011, брой 3(123), стр. 60-63, ISSN 1310-3946.
статия Ангелова Е., В. Ронкова. Препоръки за основните проектни параметри на фамилии разгънати двустъпални цилиндрични редуктори, Национална конференция по машиностроене и машинознание.// Машиностроене и Машинознание 13, 2011, брой Година VІ, К, стр. 52-57, ISSN 1312-8612.
статия Ангелова Е., П. Ненов. Оптимизиране разпределянето на предавателното число на двустъпални съосни цилиндрични редуктори.// Сп. "Селскостопанска техника", 1990, брой 3, стр. 73-77
статия Ангелова Е.,Б.Калоянов. Нов модифициран вариант на геометричен блокиращ контур от вида aw - x.// Машиностроене, 1997, брой 9-10
статия Ангелова, Е. Подобряване показателите на цилиндрични зъбни предавки чрез използване на параметрични блокиращи контури.// Машиностроене, 1997, брой 7-8
статия Добрева А., Е. Ангелова, В. Ронкова, В. Хараланова, Ю. Димитров. Участие на студентите в управление на качеството на учебния процес.// Management & Sustainable Development, 2012, брой 1, стр. 22-26, ISSN 1311-4506.
статия Добрева, А., Е. Ангелова, В. Хараланова, В. Ронкова, Ю. Димитров. Участие на студентите в управление на качеството на учебния процес.// Управление и устойчиво развитие”, 2012, брой кн. 3-4, ISSN 1311-4506.
статия Ненов П., Е. Ангелова, Т. Дюлгерян. Модернизиране на обучението по Общо-машиностроително конструиране.// Международно виртуално списание “Машини, Технологии, Материали”, 2009, брой 1-2, стр. с. 10-15, ISSN 1313-0226.
статия Ненов П., Е. Ангелова. Рекомендации по оптимизации по оптимизации распределения передаточного числа двухступенчатых цилиндрических развернутых редукторов по различным критериям.// Сборник науч. метод статей "Детали машин" МПИ, Москва, 1991, брой 8, стр. 112-121
доклад Angelova A.E., Ronkova T.V. Computer-Aided Design Of Involute Cylindrical Gear Drives For Portable Electric Tools. IN: МАТЕРІАЛИ ІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ (ВЕБ-КОНФЕРЕНЦІЯ) „Комп’ютерні науки для інформаційного суспільства”, Луганськ, Видавництво «Ноулідж», 2011, pp. 261-262, ISBN 978-617-579-309-1.
доклад Angelova E., P. Angelov, P. Nenov, B. Kaloianov. Usage of 3D-models for optimization of the distribution of the gear ratio of cylindrical reducers.. IN: GENERAL MACHINE DESIGN , Ruse, Bulgaria., Русенски Университет,Русе, 2009, pp. 95-100, ISBN 1313-9193.
доклад Angelova E., V. Ronkova,A. Tiufektchian. Computer-Aided Design Of Involute Cylindrical Gear Drives For Portable Electric Tools. IN: 2-nd Internacional Scientific and Practical Conference ‘’Technology, Materials, Transport and Logistics: Development Prospects” TMTL’11, Yalta (Crimea), Ukraine, 2011, pp. 14-18, ISBN 1998-7927.
доклад Angelova, E., A. Dobreva, V. Dobrev, S. Penchev, V. Ronkova. Experimental Research Of Energy Losses In Reducers. IN: Turkish – Bulgarian youth international scientific conference “Technology and innovative solutions 2011”, Edirne, Turkey, Русе, Печатна база Авангард принт ЕООД, 2011, ISBN 978-954-337-163-1.
доклад E.Angelova, P. Angelov, P. Nenov, B. Kaloyanov. Usage of 3D-models for optimization of the distribution of the gear ratio of cylindrical redusers. IN: Proceedings of the International conference GENERAL MACHINE DESIGN GMD-09, University of Ruse, 2009, pp. 95-112
доклад Nenov P., E. Anguelova, V. Varbanov, S. Ivanov. Software for Self-learning on the Subjects of Cylindrical Involute Gear Meshing. IN: International Joint Conferences on Computer, Information, and Systems Sciences, and Engineering (CIS2E 05), University of Bridgeport , USA., 2005, pp. 123-128
доклад Nenov P., E. Anguelova, V. Varbanov, S. Ivanov. Modernization of the Educational Process on The Subject of Machine Elements With the Help of Wider Usage of Authors’ Software.. IN: Conference on Education and Information Systems,Technologies and Applications (EISTA 2004),Vol 2 ,, Orlando, USA, 2004, pp. p.48-53, ISBN ISBN 980-6560-11-.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.