РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 76
монография Бонева, М., Петков, А., Недялков, А., Шелудко, И., Витлиемов, П. Приложение на интегрирани информационни системи за управление на процесите в организациите. Русе, Примакс, 2017, стр. 101, ISBN 978-619-7242-24-9.
монография Недялков, А., Петков, А., Кирова, М., Бонева, М. Интегриране на системата за управление в организациите. Русе, Примакс, 2018, стр. 272, ISBN 978-619-7242-34-8.
монография Петков, А. Управленски информационни системи. Русе, ПРИМАКС ООД, 2004, стр. 132, ISBN 954-9972-58-5.
студия Бонева, М.; Петков, А. Специфични фактори, влияещи върху бизнес развитието в българския сектор за информационни и комуникационни услуги; във Фактори за локална декомпозиция в икономиката на България в съвременните условия. Русе, Примакс, 2014, стр. 68-94, ISBN 978-954-8675-94-9.
студия Велчева, Й., А. Петков, А. Любенова, И. Димитрова, Р. Димитрова. Финансово-икономически анализ. Русе, Печатна база при РУ „А. Кънчев”, 2007, ISBN -.
студия Найденов, Н., А. Петков, Е. Трифонов, Д.Йорданова, Н.Колев. Студенти в предприятието - Модел за повишаване на професионалната квалификация и за кариерно ориентиране на студенти от бизнес – факултети чрез участие в сътрудничество между университети и предприяти. Русе, Примакс, 2015, стр. 35, ISBN 978-354-8675-96-3.
студия Пенчев, П., А. Петков. Резултати от пилотно изследване на хипотезата за адаптивното предприятие в условията на България. Русе, Университетски издателски център при РУ "Ангел Кънчев", 2014, стр. 52, ISBN 978-619-7071-72-6.
студия Петков, А. и Бонева, М. CRM - решения за управление и подобряване на връзките с клиенти, раздел ІV, част 2 Мениджмънт на бизнес процеси. Русе, Примакс, 2012, стр. 323-356, ISBN 978-954-8675-51-2.
студия Петков, А., Г. Игнатовска. Изследване цикличността на иновациите в икономическите системи, Раздел III Иновации и бизнес. 8.Иновациите в областта на информационните технологии в бизнеса,. Русе, AGroup, 2011, стр. 147-160, ISBN 978-954-8039-06-2.
студия Петър Пенчев Александър Петков. Резултати от пилотното изследване на хипотезата за адаптивното предприятие в условията на България. Русе, Университетски издателси център при РУ, 2014, стр. 52, ISBN 978-619-7071-72-6.
статия Boneva, M.and Petkov, A. Futures of e-Governance in ICT Services’ Sector.// Challenges, Solutions, Knowledge Models in e-Governance, Selected papers of the Vth International Scientific Conference “e-Governance”, 2013, No 1, pp. 81-93
статия Ignatovska, G., A. Petkov. ERP – System’s Evolution..// Management of Public and Business Administration., 2012, No 1, pp. 177-183, ISSN 978-954-438-971-0.
статия Petkov A., J. Velcheva. Proteins Co. in diversification.// Scholar conference with international attendance, 1999, No 1, pp. 67-82
статия Petkov, A. Information system for quality management.// Economy Informatics, A.S.E., Bucharest, 2002, No II/1, pp. 81-89, ISSN 1582-7941.
статия Велчева Й., Ал. Петков. Управление на паричните потоци на фирмите с помощта на електронни таблици.// Данъчна практика, баланс и финанси на фирмата, 1999, брой 6, стр. 88-96
статия Велчева Й., Ал. Петков. Оптимизиране на стопанските решения с помощта на електронни таблици.// Известия на съюза на учените - Русе, 1999, брой 3, стр. 42-50, ISSN 1311-1094.
статия Велчева Й., Ал. Петков. Разработване на инвестиционен проект с помощта на електронни таблици.// Финанси на фирмата, 1998, брой 6, стр. 10-16
статия Велчева Й., Ал. Петков. Финансово планиране във фирмата с помощта на електронни таблици.// Финанси на фирмата, 1996, брой 6, стр. 30-35, ISSN 1310-1358.
статия Велчева, Й., А. Петков. Развитие на информационните системи и технологии в Русе.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2001, брой 3, стр. 5-10
статия Велчева, Й., А. Петков. Контрол на ликвидността на фирмите с помощта на електронни таблици.// Известия на съюза на учените - Русе, 1998, брой 2, стр. 20-26, ISSN 1311-1094.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.