РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 83
статия Asenov A., V. Pencheva. Dynamic Properties of Post Electromobil Free Duck.// University of Pitesti, Scientific Bulletin, Automotive series, 2008, No 16, pp. 263-268, ISSN 1453-110.
статия Asenov A., V. Pencheva, E. Savev. Transport servicing of the distribution in city.// Journal Transport problems. Glivwice. Katovice. Poland, 2011, No 1, pp. 242-248, ISSN 1896-0596.
статия Asenov, A. Opportunities of the informational transport markets for development and competitiveness of the transport service with freighting.// Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara., 2008, No 4, pp. 163-168, ISSN 1584-2673.
статия Pencheva V, А. Аsenov. An opportunity of introducing alternative vehicles for postal services within urban environment.// SCIENTIFIC BULLETIN. AUTOMOTIVE series. UNIVERSITY OF PITESTI, 2008, No 16, pp. 268-272, ISSN 1453-1100.
статия Pencheva V., A. Asenov. State and growth of the transport infrastructure in republic Bulgaria at the land transport.// Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara, 2008, No 4, pp. 118-123, ISSN 1584-2673.
статия Pencheva V., A. Asenov, D. Topchu, I. Beloev, B. Evstatiev. Organisation of the work on collecting routes in postal activity through an automated system for collection of information.// Transport problems, 2017, No 12(3), pp. 147-157, ISSN 1896-0596. (SJR rank: 0.284 /2016, Scopus)
статия Pencheva V., As. Asenov. About the Issue of Transportation Provision of Bulgaria with Cargo Automobiles.// SCIENTIFIC BULLETIN. AUTOMOTIVE series, UNIVERSITY OF PITESTI, 2006, No 16, pp. 263-268, ISSN 1453-1100.
статия Pencheva V., Z. Suchorab, А. Stoyanov, A. Asenov, О. Stoyanov, E. Savev. Study the Energy Efficiency оf а Passenger Car, Using Petrol аnd LPG.// Науковой журнал , Украинский национальний университет, 2011, брой N12 (166) ч., ISSN 1998-7927.
статия Pentcheva V., A. Ruseva, E. Ruseva, As. Asenov. Dispatching of automobile service systems..// Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara, Hunedoara, Romania, 2007, No T.IV. F.2, pp. 13-18, ISSN 1584-2665.
статия Асенов А., В. Пенчева. Използване на електромобил Free Duck зa oптимизирaне на разходите в пощенската дейност при „Български пощи”- ЕАД гр. Русе.// МТМ международен виртуален журнал, 2010, брой 3, стр. 4-7, ISSN 1313-0226.
статия Асенов А., В. Пенчева, С. Стоянов. Изследване мнението на заинтересованите страни, относно обучението на кадри с помощта на симулатори във вътрешния воден транспорт.// НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, 2013, брой 52, стр. 128-135, ISSN 1311-3321.
статия Митева Д., В. Пенчева, А. Асенов, Д. Грозев. Възможности за приложение на метода SERVPERF за оценка качеството на таксиметровите услуги.// Известия на съюза на учените – Русе, 2015, брой 12, стр. 9-16, ISSN 1311-106X.
доклад Asen ASENOV, Velizara PENCHEVA, Toncho BALBUZANOV, Stanimir PENEV. SYSTEM FOR REGISTRATION OF THE CARS TECHNICAL CONDITION IN BULGARIA. IN: Transport Problems Conference 2018, Poland, 2018
доклад Asenov A., D. Grozev, V. Pencheva, D. Simeonov. Influence of changing economic situation on the condition of taxi services in Ruse. IN: MVK’10. Nitra, Slovakia, Nitra, Slovakia, 2010, pp. 39-44
доклад Asenov A., V. Pencheva, D. Lyubenov. Organization Of The Educational Process And Methods And Means To Enhance The Students Training. IN: World Congress on Education Research (WCER2016), Barcelona, 2016, pp. 72-78, ISBN 2258-6987.
доклад Asenov A., V. Pencheva, I. Beloev. A comparative research of alternative means of the goods transportation in small batches in the modern city. IN: VII INTERNATIONAL CONFERENCE TRANSPORT PROBLEMS, Katowice. Poland, 2015, pp. 19-24, ISBN 978-83-935232-6-9.
доклад Asenov, А. Regarding The Method For Controlling The Load On Cargo-Carrying Vehicles In Bulgaria. IN: International Conference, Beograd. Serbia, 2011
доклад Boril Ivanov, Asen Asenov, Velizara Pentcheva. Methodology for Selecting a Scheme for the Carriage of Transit Goods by Car in Multimodal Transport. IN: 56th Science Conference of Ruse University and Union of Scientists, Angel Kanchev University of Ruse, Bulgaria, 2017, ISBN 1311-3321.
доклад Hubert G., V. Pencheva, Hr. Beloev, A. Asenov, S. Stoyanov. Le projet européen « Green Post ». IN: Scientific conference, Ruse University, 2009, pp. 89-101
доклад Ivan Petrov, Asen Asenov. Analysis of the 3PL Operators Work in Bulgaria. IN: 56th Science Conference of Ruse University and Union of Scientists, Angel Kanchev University of Ruse, Bulgaria, 2017, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.