РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 166
монография Анелия Иванова, Валентин Атанасов, Ваня Стойкова, Владимир Матеев, Галина Иванова, Елица Ибрямова, Йордан Калмуков, Орлин Томов, Стоянка Смрикарова, Цветан Христов, Цветозар Георгиев, Цветомир Василев, Юксел Алиев. Под общата редакция на Ангел Смрикаров. Ролята на иновационните образователни технологии и дидактически модели за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение (из опита на Русенския университет). Русе, Издателство "Русенски университет", 2017, стр. 124, ISBN 978-954-712-709-8.
монография Смрикаров,А. Националната програма за създаване на виртуално образователно пространство. Русе, Авангард принт, 2009, ISBN 978-954-712-403-5.
монография Тотков,Г., Р.Донева, Е.Сомова, Е.Шойкова, А.Ескенази, М.Райкова, В.Сивакова, Ст.Хаджиколева, Е.Хаджиколев, Д.Благоев, Св.Енков, Хр. Инджов, Д.Тупарова, Г.Тупаров, Р.Радев, А.Смрикаров, Д.Левтерова. Е-ОБУЧЕНИЕТО В ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО: ТЕХНОЛОГИИ, МОДЕЛИ, СИСТЕМИ, ДОСТЪПНОСТ И КАЧЕСТВО. Пловдив, Университетско издателство, 2010, ISBN 978-954-423-651-9.
студия Анелия Иванова, Валентин Атанасов, Ваня Стойкова, Владимир Матеев, Галина Иванова, Елица Ибрямова, Йордан Калмуков, Орлин Томов, Стоянка Смрикарова, Цветан Христов, Цветозар Георгиев, Цветомир Василев, Юксел Алиев, Явор Стефанов. Под общата редакция на Ангел Смрикаров. Ролята на иновационните образователни технологии и дидактически модели за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение (из опита на Русенския университет). Русе, Издателски център на Русенския университет, 2016, стр. 85, ISBN 978-954-712-697-8.
студия Смрикаров,А., А.Иванова. Концепция за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в системата на училищното образование през следващите 5 години. Русе, Печатна База при Русенски Университет, 2011, ISBN 978-954-712-512-4.
статия Domsch, H., D. Ehlert, A. Smrikarov, N. Bentscheva. Kraftstoffverbrauchsmessung in Landmaschinen. – Agricultural Engineering.// Agricultural Engineering, LANDTECHNIK, 1999, No 5, pp. 278-279
статия Georgieva, Е., А. Smrikarov, T. Georgiev. Evaluation of mobile learning system.// Procedia Computer Science, 2011, No 3, pp. 632–637, ISSN 1877-0509. (SJR rank: 0.26 /2017, Scimago Lab)
статия Ivanova, G., A. Smrikarov. Methodology for design of virtual learning environments - virtual universities.// CC-AI The Journal for the Integrated Study of Artificial Intelligence, Cognitive Science and Applied Epistemology, 2005, No vol.22, no.1, pp. 5-11, ISSN 0773-4182.
статия Ivanova,G., A.Smrikarov, A.Vasileva. A conceptual model of Bulgarian virtual university.// Communication and Cognition Artificial Intelligence- The Journal for the Integrated Study of Artificial Intelligence, Cognitive Science and Applied Epistemology, 2003, No Vol.20, pp. 127-132, ISSN 0773-4182.
статия Jones,K., R.Bartlett, A.Smrikarov, St.Smrikarova. European Thematic Network for Doctoral Education in Comnputing.// 39th ASEE/IEEE Frontiers in Education Jurnal, 2009, No 1, pp. 57-62.
статия Smrikarov,A. First meeting of the ETN TRICE project partners.// International Jurnal on Information Technologies and Security, 2009, No 3, pp. 85-89., ISSN 1313-82351.
статия Авакян Х., В. Христов, Р. Русев, А. Смрикаров, Н. Василев. Микрокомпютърна система за режимометриране на транспортни средства.// Електропромишленост и приборостроене, 1989, брой 6, стр. 36-38
статия Авакян Х., Р. Иванов, А. Смрикаров, Д. Станчев, Н. Василев. Микрокомпютърна система за определяне на динамичните качества на автомобили, трактори и кари.// Електропромишленост и приборостроене, 1988, брой 11, стр. 30-32
статия Авакян,Х., А. Смрикаров, Д. Станчев, Р. Иванов. Микрокомпютърна система за оценка на динамичните свойства на мотокари.// Машиностроене, 1991, брой 1, стр. 10-12
статия Арсов,С., Е.Арсова, А.Смрикаров. Информационно-справочна система „Докторанти” в Русенския университет.// Автоматика и информатика, 2010, брой 2, стр. 62-66.
статия Белоев, Хр., А. Смрикаров, О. Петров, А. Иванова, Г. Иванова. Системата за развитие на академичния състав на Русенски Университет "Ангел Кънчев".// Стратегии на образователната и научната политика, 2012, брой 3, стр. 270-276, ISSN 1310-0270.
статия Бенчева Н., А.Смрикаров, Г.Тодоров. Целочислена многобайтова аритметика за еднокристален микрокомпютър КМ 1816BE51 (18751).// Електротехника и електроника, 1993, брой 5-6, стр. 16 – 18
статия Бенчева, Н., A. Смрикаров, Д. Елерт, Х. Домш. Микрокомпютърна система за оценка на горивната икономичност на транспортни машини.// Електротехника и електроника, 1999, брой 1-2, стр. 41-44
статия Велев Н., Смрикаров А., Станчев Д., Леви А. Електронен прибор за опитно определяне на буксуването.// Селскотопанска техника, 1978, брой 6, стр. 96-99
статия Костадинов, Н., А. Смрикаров, З. Курдов. Микрокомпютърна система за изследване на тракторни пръскачки.// Селскостопанска техника, 1990, брой 7, стр. 51-55, ISSN 0037-1718.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.