РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 63
монография Велева, А. Проблеми на теорията на играта. Русе, МЕДИАТЕХ, 2014, ISBN 978-619-7071-42-9.
студия Велева, А. Еволюционни предпоставки на играта. Русе, сп. Педагогически новости, 2013, стр. 27-52, ISBN 1314-7714.
студия Велева, А. Формиране и диагностика на понятие за съхранение на количеството у деца в предучилищна възраст. София, "Ръководство за изследване на детето" ІІ част, Веда-Словена ЖГ, 2004, стр. 121-140, ISBN 954-8510-84-7.
статия Ванева, В, А. Велева. Работа с компютър чрез елементи на логика и информатика.// Предучилищно възпитание, 2009, брой 7, стр. 5-10
статия Велева, А. Ново теоретико-практическо изследване на детското творчество.// Педагогика, 2018, брой 7, стр. 1011-1014, ISSN 1861-3982 (Print).
статия Велева, А. Възможности за игра в ежедневието на детската градина съобразно новите нормативни документи.// Педагогически новости, 2016, брой 1, ISSN 1314-7714.
статия Велева, А. Случайността и неопределеността като конституиращи характеристика на играта.// Международно научно on-line списание Наука и технологии, 2013, брой 3 (8), стр. 49-53, ISSN 1314-4111.
статия Велева, А. Изисквания към компютърните игри за предучилищна възраст.// Международно научно on-line списание Наука и технологии, 2013, брой 3 (8), стр. 129-133, ISSN ISSN 1314-4111.
статия Велева, А. Насоки за формиране на обща психологическа готовност за училище.// Педагогически новости, 2013, брой 1, стр. 106-117, ISSN 1314-7714.
статия Велева, А. Комерсиализиране на детската играчка.// Международно научно on-line списание Наука и технологии, 2012, брой 2 (8), стр. 19-23, ISSN 1314-4111.
статия Велева, А. Експертиза на детската играчка.// Международно научно on-line списание Наука и технологии, 2012, брой 2 (8), стр. 24-28, ISSN ISSN 1314-4111.
статия Велева, А. Значение на детската игра.// Педагогика, 2012, брой 4, стр. 660-665
статия Велева, А. Съвременни предизвикателства пред педагогиката на играта.// Предучилищно възпитание, 2009, брой 9, стр. 19-22
статия Велева, А. Хумористично развитие и динамична адаптивност.// Предучилищно възпитание, 2007, брой 8, стр. 11-14
статия Велева, А. Хуморът и дивергентно-мисловните способности на децата в предучилищна възраст.// Предучилищно възпитание, 2006, брой 6, стр. 37-41
статия Велева, А. Динамика на детското чувство за хумор.// Предучилищно възпитание, 2006, брой 5, стр. 13-20
статия Велева, А. Стимулиране на дивергентно-мисловните способности посредством хумор в детската градина.// Психологични изследвания, 2005, брой 3, стр. 179-186
статия Велева, А. Смехът и смешното в предучилищното детство.// Предучилищно възпитание, 2004, No 8, pp. 29-32
статия Велева, А., С. Алексиева, В. Куцарова, Б. Минчева, Е. Трифонова. Творчество и хумор в ежедневието на детската градина.// Дом, дете, детска градина, 2006, брой 3, стр. 3-11
доклад Ilieva I., A. Momchilova, A. Veleva, E. Ivanova. Gaming approach to achieving and managing proper body posture at children’s. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2019, Русе, Русенски университет, 2019, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.