РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 60
монография Lewi A. Ultradźwiękowe badania nieniszczące własności mechanicznych cienkich elementów konstrukcyjnych. Warszawa,Polska, IPPT-Polska Akademia Nauk, 2010, pp. 186, ISBN 978-83-89687-57-9.
монография Lewi А. Ocena parametrów pęknięć powierzchniowych metodą dyfrakcji fal ultradźwiękowych. Warszawa, Poland, IPPT PAN, 1984, pp. 145, ISBN 0208-5658.
студия Стефанова Т., С. Стоянов, Д. Роева, Б. Тодорова, А. Леви. Мобилна среда за дистанционнен модел на обучение по физика в Университет - предизивикателства, опит, переспективи. Русе, РИТТ - Силистра, 2002, стр. 74, ISBN 954-759-051-0.
статия Angelova M., Obreshkov K., Levi A. Electrical Conductometric Sensor with Frequency Output for Analysis of Motor Oils.// Annual School Lectures, 2000, No 22, pp. 67-71, ISSN 0861-0797.
статия Kolev N., Levi A., Milenova L., Nenov M., Haarbrink R., Shutko A. Energy budget elements estimation of the field by aircraft remote sensing and land surface agronomy and agrophysical observations.// Comptes Rendus de l'Académie Bulgare des Sciences, 2012, No 7, pp. 991-996, ISSN 1310-1331. (Impact factor: 0.204 /2012, Thomson Reuters ISI Journal IF)
статия Levi A. On the Biaxial Distribution of Anisotropic Elastic Modulus of Thin-Plate Polycrystalline Elements and the Identification with Ultrasonic Methods.// Materials Testing, 2013, No 7-8, pp. 607-609 (Impact factor: 0.128 /2012, Thomson Reuters ISI Journal IF)
статия Levi A. On determining the minimal operating temperature.// Materials Testing, 2012, No 5, pp. 357-359 (Impact factor: 0.128 /2012, Thomson Reuters ISI Journal impact factor)
статия Levi A., Beloev H., Kolev N. On the biaxial distribution of anisotropic elastic modulus of thin-plate polycrystalline elements and his identification in agricultural machinery with ultra-sonic methods.// Bulgarian Journal of Agricultural Sciences, 2013, No 2, pp. 383-386 (Impact factor: 0.189 /2012, Thomson Reuters ISI Journal IF)
статия Levi A., Kolev N. On the evaluation of ultimate stress ratio in polycrystal continuum with ultrasonic methods.// Comptes Rendus de l'Académie Bulgare des Sciences, 2012, No 9, pp. 1269-1274, ISSN 1310-1331. (Impact factor: 0.204 /2012, Thomson Reuters ISI Journal IF)
статия Lewi A., Peew D. On the evaluation of the exploitation qualities of Prista Super 25W40 motor oil with DIA method.// Maintenance and Reliability, 2011, No 4, pp. 11-14 (Impact factor: 0.319 /2011, Thomson Reuters ISI Journal IF)
статия Manukova A., D.Stephanov, V.Dimov, A.Levi. Lead Free Electronic Module Test Research for Motion Control of Cars Front Windscreen Wiper.// Electronics - constructions, technologies, applications, Poland, 2009, No 6, pp. 91-95, ISSN 0033-2089.
статия Велев Н., Смрикаров А., Станчев Д., Леви А. Електронен прибор за опитно определяне на буксуването.// Селскотопанска техника, 1978, брой 6, стр. 96-99
статия Кехайов Т.,Димитров А., Леви А. Относно използването на диодите Д808 и Д814 в логаритмуващите устройства.// Приборы и техника эксперимента, 1976, брой 4, стр. 265-266
статия Леви А. Изследване на закона за деформационно уякчаване на поликристалните агрегати и някои негови приложения в техническата диагностика; сп.Механика на машините.// Механика на машините, 1996, брой 4, стр. 29-31, ISSN 0861-9727.
статия Леви А., В.Димитров, Н.Евстатиева. Електронна система за управление на процесите в сушилен шкаф.// Електротехника и електроника, 2006, брой 11-12, стр. 11-15, ISSN 0861-4717.
доклад Atanasova P. L., Stefanov S., Zheliazkova I. I., Levi A. S. An Adaptive and Intelligent Text Editor for Teacher's Support of Practical Exercises. IN: Proceedings of the International Conference Computer Science '08 - Kavala, part II, Sofia, 2008, pp. 456-461
доклад Atanasova P. L., Zheliazkova I. I., Levi A. S. A Computer-Based Strategy for Practical Skills Teaching. IN: Methodologies and Tools of the Modern (e-) Learning” - Supplement to Int.Jour. "Information Technologies and Knowledge", v.2, 2008, Sofia, FOI ITHEA Publisher, 2008, pp. 71-78, ISBN 1313-0455.
доклад Atanasova P. L., Zheliazkova I. I., Levi A. S. Specification of the Knowledge Description Languages. IN: Proc. of the Second Int. Conf. "Modern (e-) Learning", Varna, 2007, Sofia, FOI ITHEA Publ., 2007, pp. 111-119, ISBN 1313-0095.
доклад Dimov V., A Manukova, A. Levi. Pomiary dozymetryczne do oceny skażenia radioaktywnego w dydaktyce z zastosowaniem modelowania elektronicznego. IN: PRACE PRZEMYSŁOWEGO INSTYTUTU ELEKTRONIKI, TOM XLVII, ZESZYT 153(2006), Warszawa, PRZEMYSŁOWY INSTYTUT ELEKTRONIKI, 2006, pp. 215-222, ISBN 0509-7053.
доклад Ivanov I., L.Dimitrova, A.Manukova, V.Dimov, A.Levi, I.Stoyanov. Methods for testing by non-traditional electronic stand measurements of key indicators in forensics. IN: Turkish-Bulgarian Youth International Conference 16-18.12.2011, Trakiya University, Edirne, Turkey, Trakiya University, Edirne, Turkey, 2011, pp. 76-81
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.