РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 88
монография Ангелов, Б. Методологически основи на функционално-структурния анализ и проектирането на техническите системи. Русе, Издателски център на Русенския университет „А. Кънчев“, 2014, стр. 130, ISBN 978-954-712-631-2.
студия Ангелов, Б. Европейски измерения във висшето образование – анализ на ниво университет. Русе, Издателски център на Русенския университет „А. Кънчев“, 2014, стр. 36, ISBN 978-954-712-614-5.
студия Ангелов, Б. Образователна дейност – връзка между провежданото обучение и обявените мисия, цел и задачи на Русенския университет „Ангел Кънчев“. Русе, Издателски център на Русенския университет „А. Кънчев“, 2011, стр. 170, ISBN 978-954-712-613-8.
студия Ангелов, Б. Изследване върху устойчивостта на праволинейното движение на самоходна колесна машина с хидрообемна трансмисисия.Автореферат на докторска дисертация. Русе, Печатна база на РУ, 1992, стр. 32, ISBN xxxx.
статия Angelov, B. Functional–Structural Analysis and Design of the Technical Systems – a Different Overview of Methodology.// Машиностроене и машинознание, 2014, No 23, pp. 70-74, ISSN 1312-8612.
статия Angelov, B, Sv. Mateev. A Generalized Model for the Design of Technical Systems – a Step towards the Convergence Theory and Practice.// Машиностроене и машинознание, 2014, No 23, pp. 75-79, ISSN 1312-8612.
статия Angelov, B., Sv. Mateev, Str. Entchev. Adaptation of an Existing Solution for Work in New Conditions – an Analysis of the Methodology.// Journal Mechanization in Agriculture, 2014, No 3, pp. 15-17, ISSN 0861-9638.
статия Borri C., R. Ivanov, H. Beloev, B. Angelov, V. Pencheva. Engineering Education of 21 st Century- Challenges of Curricula Development.// QUALITY OF HIGHER EDUCATION IN BULGARIA – PROBLEMS AND PERSPECTIVES, 2009, No 2, pp. 113-124, ISSN 1314-0051.
статия Mateev, Sv., B. Angelov, Str. Entchev. About the Methodological Bases of the Problem for an Improvement of an Existing Solution.// Journal Mechanization in Agriculture, 2014, No 6, pp. 6-8, ISSN 0861-9638.
статия Ангелов Б, Р. Иванов, С. Енчев. Нова десетстепенна предавателна кутия за малогабаритния трактор ТМ-14.// Известия на Съюза на учените - Русе, серия Технически науки, 1998, брой 1, стр. 56-57
статия Ангелов Б. Относно необходимостта от нов поглед върху методологическите основи на съвременното машинознание.// Машиностроене и машинознание, 2010, брой №11, стр. 62-68, ISSN 1312-8612.
статия Ангелов Б., В.Хараланова,Св.Матеев. Подготовката за производство-първи етап от жизнения цикъл на новата техническа система.// Машиностроене и машинознание, 2013, брой VIII,кн.1, стр. 19-22, ISSN 1312-8612.
статия Ангелов Б., С. Матеев, В.Хараланова. Технологията в системата за преобразуване на материя, енергия и информация- изходна база за проектиране на новата техническа система.// Машиностроене и машинознание, брой IX, 2014, брой 1, стр. 60-63, ISSN 1312-8612.
статия Ангелов Б., Св. Матеев. Модел за проектиране на техническите системи, базиран върху практиката във фирмите.// Машиностроене и машинознание, 2014, брой №20, стр. 56-59, ISSN 1312-8612.
статия Ангелов Б., Сл. Любенов, И. Евтимов. Върху устойчивостта на праволинейното движение на колесна машина с четиримашинна хидрообемна трансмисия.// Селскостопанска техника, 1992, брой 4-8, стр. 54-60
статия Ангелов Б., Сл. Любенов, И.Евтимов. Влияние на теглителното натоварване върху устойчивостта на праволинейното движение на енергетичното средстео „Славянка”.// Селскостопанска техника, 1993, брой 1, стр. 29-31
статия Ангелов Б., Стр. Енчев. Относно използването на двуконтурната хидрообемна трансмисия в самоходните косачки и жетварки.// Машиностроене и машинознание, 2015, брой №11, стр. 25-30, ISSN 1314-2520.
статия Ангелов Б., Стр. Енчев. Малогабаритни трактори на фирма "Малки трактори"-Русе.// Селскостопанска техника, 1997, брой 2-3, стр. 64-66, ISSN ISSN 0037-1718.
статия Ангелов Б., Стр. Енчев, В. Станчев, К. Колев. Изследване върху устойчивостта на праволинейното движение на енергетичното средство "Славянка" при транспорт.// Селскостопанска техника, 1988, брой 7, стр. 54-59
статия Ангелов, Б, Св. Матеев, Стр. Енчев. Създаване на фамилии технически системи чрез агрегатиране с готови елементи.// Машиностроене и машинознание, 2014, брой 23, стр. 80-85, ISSN 1312-8612.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.