РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 12 от общо 12
статия Behched B., T. Delikostov, Iv. Mitev., E. Enchev. Research the influence of technical condition of the intake air filter on fuel consumption.// INTERNATIONAL VIRTUAL JOURNAL "MACHINES, TECHNOLOGIES, MATERIALS", 2011, No 5, pp. 22 - 23, ISSN 1313 - 0226.
доклад Бехчед Б., П. Петров, Т. Деликостов, Д. Станчев. Изследване на горивната икономичност на товарни автомобили в реални условия на работа. В: Научни трудове на Русенски Университет, том 47, серия 1.1, Русе, 2008, стр. 97 – 102
доклад Бехчед Б., Т. Деликостов, Д. Бекана, Д. Станчев. Относно създаването на система за превантивна диагностика на мобилни машини. В: ЕКОВАРНА’2009, Варна, 2009, стр. 275 – 282
доклад Бехчед Б., Т. Деликостов, И. Митев. Анализ на факторите влияещи върху разхода на гориво. В: Научни трудове на Русенски Университет, том 48, серия 1.1, Русе, 2009, стр. 137 – 141
доклад Бехчед Б., Т. Деликостов, И. Митев. Състояние и перспективи за развитие на диагностиката в земеделската техника,. В: Научни трудове на Русенски Университет, том 47, серия 1.1, Русе, 2008, стр. 93 – 96
доклад Бехчед Б., Т. Деликостов, Ив. Митев, Е. Енчев. Изследване влиянието на топлинните хлабини в клапановия механизъм върху разхода на гориво. В: Научни трудове на Русенски Университет, том 49, серия 1.1, Русе, 2010, стр. 77 – 81
доклад Бехчед Б., Т. Деликостов, Н. Станчева, П. Петров. Обосноваване и изследване на характеристиките на първичен преобразувател за разход на гориво. В: trans&MOTAUTO’08, София, 2008, стр. 49 – 52
доклад Бехчет Б., А. Стоянов, Б. Христов, О. Стоянов, Т. Деликостов. Influence of the technical condition of the low pressure system on the fuel supply process. IN: trans&MOTAUTO'11, Варна, 2011, pp. 41-42
доклад Бехчет Б., Хр. Белоев, Т. Деликостов, Д. Станчев. Изследване горивната икономичност на земеделски комбайни в реални условия на работа. В: TRANS & MOTAUTO `08, Technical Uniwersity, XV International scientific-technical conference, Volume 2, Technics, Sofia, 2008, стр. 77 – 81, ISBN 1313– 5031.
доклад Деликостов Т., И. Митев, Б. Бехчед, Е. Енчев. Изследване влиянието на замърсеността на горивния филтър върху разхода на гориво. В: ЕКОВАРНА’2010, Варна, 2010, стр. 27 – 31
доклад Н. Станчева, Д. Станчев, Т. Деликостов, Б. Бехчед, В. Петров. Избор и обосноваване на схемата на разходомер за течни горива с два разпределителя. В: Сборник доклади на XVI научно-техническа конференция с международно участие, Варна, т. 17, 2010, стр. 15-18, ISBN 954-20-00030.
доклад Н.Станчева,Б. Бехчед, П. Петров, Д. Станчев . Изследване на разходомер за течни горива с два хидравлични разпределителя. В: Научни трудове на РУ “ А. Кънчев”, Русе, Русенски университет, 2008, стр. 75-79, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.