РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 11 от общо 11
статия Belma Gaazi, Plamen Daskalov , Tsvetelina Georgieva and Eleonora Kirilova. Dynamic Model for Determining Technological and Economic Parameters for Precision Pigs Farming.// International Journal of Modeling and Optimization, 2018, No Vol. 8, No. , pp. 272-276
статия Gaazi, B., P. Daskalov, Ts. Georgieva, E. Kirilova. Labview virtual instrument based on intelligent management and monitoring of microclimate in precision pig farming with wireless sensor network.// Journal of Communications, 2018, No 13(9), pp. 530-534
статия Georgieva Ts., N. Paskova, B. Gaazi, G. Todorov, P. Daskalov. Design of wireless sensor network for monitoring of soil quality parameters.// Agriculture and Agricultural Science Procedia, 2016, No 10
доклад Daskalov P., Ts. Georgieva, B. Gaazi, A. B. Tekin, N. Paskova. Energy efficiency of wireless sensor network in precision agriculture. IN: VIth international Scientific Conference EE&Ae, Ruse, 2015
доклад Атанасов С., Б. Гаази, П. Даскалов, Ц. Георгиева, В. Недева. ZigBee безжични сензорни мрежи като инструмент за отдалечено събиране и анализиране на данни (с помощта на Python, MySQL и Matlab). В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2014, том 53, серия 3.1, Русе, Русенски университет, 2014, стр. 108-114
доклад Б. Гаази. Приложение на съвременни компютърни и информационни технологии при управлението на процеси в прецизното животновъдство. В: Научни трудове на РУ - 2015, Русе, 2015
доклад Г.Тодоров,Ц.Георгиева, Б.Гаази, П.Даскалов. Разработване на система за безжично измерване на температура и влажност в животновъдна сграда.. В: Сборник доклади на СНС'16 - ISSN 1311-3321, Русе, 2016
доклад Гаази Б., С. Атанасов, П. Даскалов, Ц. Георгиева, В. Недева. Приложение на безжичните сензорни мрежи като инструмент за изграждане на информационно-съветващи системи в прецизното земеделие. В: Международна научна конференция, Ямбол, 2014, стр. 338 -343, ISBN ISSN 1314-9474.
доклад Гаази Б., С. Атанасов, П. Даскалов, Ц. Георгиева, В. Недева. Приложение на безжичните сензорни мрежи в системи за управление на технологични процеси в прецизното земеделие. В: Международна научна конференция, Ямбол, 2014, стр. 344 – 349, ISBN ISSN 1314-9474.
доклад Даскалов П., Ц. Георгиева, Б. Гаази. Oптимизационен модел за управление на микроклимат в животновъдна сграда. В: Научни трудове на РУ - 2015, Русе, 2015
доклад С.Исмаил, Ц.Георгиева, Б.Гаази. Изследване на влиянието на основни параметри при безжично предаване на данни в система за измерване на температура и влажност.. В: Сборник доклади на СНС'16 - ISSN 1311-3321, Русе, 2016
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.