РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 9 от общо 9
статия Спасов И., Смрикаров А., Яков В., Христов Б., Бенчева Н. Четирисачмена машина за определяне на противоизносните и противозадирните свойства на смазочни масла и течности.// Транспорт и автотракторна техника, Известия на съюза на учените, 1998, брой 1, стр. 38 – 40, ISSN 1311-106X.
доклад Krastev, G., Ts. Georgiev, B. Hristov, H. Avakian. Мобилна изследователска лаборатория. В: Proceedings of International Conference Automatics and Informatics’09, Sofia, Bulgaria, 2009, стр. I-143-I-146, ISBN 1313-1850.
доклад Бехчет Б., А. Стоянов, Б. Христов, О. Стоянов, Т. Деликостов. Influence of the technical condition of the low pressure system on the fuel supply process. IN: trans&MOTAUTO'11, Варна, 2011, pp. 41-42
доклад Саид, Г., Б. Христов, Т. Деликостов. Уредба и методи за изследване на турбинни разходомери. В: НС РУ'2005, том 44, серия 4, Русе, 2005
доклад Станчев Д., Б. Христов, Н. Станчева, М. Степанов. Относно развитието на разходомерите на течни горива РТГ. В: Научна конференция, Технически колеж – Ямбол, Ямбол, 2001
доклад Христов Б, Т. Деликостов, Д. Станчев, Д. Бекана. Система за режимомертиране на мобилни и стационарни машини. В: Тр.У.- Ст. Загора, Технически колеж –Ямбол, 2004
доклад Христов Б., Т. Деликостов, А. Асенов, А. Смрикаров. Алгоритъм на програма за обработка на данните от система за режимометриране на мобилни и стационарни машини. В: Научно-приложна конференция с международно участие Ямбол 2004, ТК-Ямбол, 2004, стр. 109 – 112, ISBN 954-9999-33-5.
доклад Христов Б., Т. Деликостов, М. Степанов, Д. Станчев. Относно развитието на средствата и методиките за отчитане разхода на течни горива.. В: Научно-приложна конференция Варна, Варна, НТК ЕКО ВАРНА, 2004
патенти и др. Смрикаров,А., Д.Станчев, Ст.Смрикарова, Б.Христов. Устройство за определяне скоростта на работния орган на високоповдигачи, Авторско свидетелство за изобретение, No 32527,1983.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.