РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 88
монография Колев, Б., К. Братоев, М. Михайлов. Инженеринг в земеделието. Русе, Дема Прес ООД, 2020, pp. 344, ISBN 978-619-7546-24-8.
студия Борисов,Б, Св.Митев, Б.Колев. Основи на биологичното земеделие. Русе, Печатна база на РУ, 2012, стр. 92, ISBN 2355-4667-7-9.
статия Bogomilov, B., B. Kolev. METHODOLOGY FOR STUDYING OF SOME BASIC PARAMETERS IN THE GRANULATION PROCESS OF POULTRY MANURE Part 2 Analysis of the results of the study.// JOURNAL OF ADVANCE RESEARCH IN FOOD, AGRICULTURE AND ENVIRONMENTAL SCIENCE, 2019, No Volume-5 | I, pp. 1-12, ISSN 2208-2417.
статия Borisov B., B. Kolev. Graphical method for power-quality assessment of milling machine feed. ГРАФІЧНИЙ МЕТОД ОЦІНКИ ЕНЕРГОЗАТРАТ І ЯКОСТІ КОРМІВ ПІСЛЯ ПОДРІБНЕННЯ..// Механізація та електрифікація сільського господарства, 2015, брой Випуск №1 (1, стр. 121-126, ISSN 0202-1927.
статия BORISOV,B.,B.KOLEV. EFFICIENCY IN THE DESIGN OF AGRICULTURAL MACHINERY BY THE CRITERIA OF SIMILARITY.// Механізація та електрифікація сільського господарства, 2015, No 2 (101), pp. 115-119, ISSN 0202-1927.
статия Bran M., K. Vasilev, B. Kolev, S.D. Bran. Vegetal Agrobiodiversity in the Economic Dynamics of Bulgaria.// Economics of Agriculture, 2012, No SI, vol. 59, pp. 86-93, ISSN 0352-3462.
статия Ishpekov, S., P. Petrov, A. Trifonov, I. Dimitrov, Z. Mihaylova, D. Aleksandrov, S. Stamatov, M. Deshev, B. Kolev. Investigation the indices for mechanized picking sesame capsules.// Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2012, No 18 (No 4), pp. 635-640, ISSN 1310-0351. (Impact factor: 0.136 /2012, Journal Citation Reports)
статия Kolev, B., S. Stoyanov, A. Dobreva. Information Technologies In Education and Training on Agricultural Engineerung.// Proceedings of International Congress “Information Technology in Agriculture, Food and Environment – ITAFE’03”, 2003, No 1, pp. 140-145, ISSN 975-483-598-5.
статия Tihanov, G., B. Kolev, K. Trendafilov, N. Delchev, Y. Stoyanov. Justification of a method for determining the moment for switching on the level one signaling of filled grain harvester hoppers.// AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2017, No VOL. 9, No 3, pp. 218-222, ISSN 1313 - 8820.
статия Todorov, D., B. Kolev. Comparative Analysis of the Operation of Horizontal Screw-type Dispenser with and without a Compensating Screw-conveyor Device.// International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), 2019, No Vol. 06, Iss, pp. 8-17, ISSN 2395-0072. (Impact factor: 7.211 /2019, ISO 9001:2008 Certified Journal)
статия Todorov, D., B. Kolev. Preliminary Studies on Horizontal Screw-type Dispenser with and without a Compensating Screw-conveyor Device.// International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), 2019, No Vol. 06, Iss, pp. 18-28, ISSN 2395-0072. (Impact factor: 7.211 /2019, ISO 9001:2008 Certified Journal)
статия Trendafilov, K., N. Delchev, B. Kolev, G. Tihanov. Study on the emptying time of grain harvester hoppers.// AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2017, No 4, vol. 9, pp. 291-295, ISSN 1313 - 8820.
статия Борисов, Б, Б. Цветков, И.Мухтанов, Д.Бекана, Б.Колев, Св. Митев, М.Михов, Др.Георгиев, И.Ангелов. Нови машини за фермерството.// Селскостопанска техника, Сф., 1999, брой 5-6, стр. 17-25, ISSN 0037-1718.
статия Борисов, Б., Б. Колев и др. Нови технически решения в полза на практиката.// Известия на СУ - Русе, серия “Технически науки” №2, 1999, брой 1, стр. 82-88, ISSN 1311-1061.
статия Демирев, В., Б. Колев. Приложение на кинетичната функция на Сабах за моделиране сушенето на зърно в дебел слой.// Селскостопанска техника, 2014, брой 1, стр. 3-7, ISSN 0037-1718.
статия Димов Д., Б. Колев, Хр. Белоев, П. Димитров. Многофакторни регресионни модели за определяне производителността и разхода на гориво на земеделски агрегат при оран.// Селскостопанска техника, София, 2007, брой 1, стр. 33-37, ISSN 0037-1718.
статия Димов, Д., Б. Колев и др. Енергоресурс и енергопотребление на земеделските агрегати.// Известия на СУ – Русе, серия “Технически науки”, 2000, брой 3, ISSN 1311-1062.
статия Ишпеков, С., П. Петров, А. Трифонов, Б. Колев. Технологии за механизирано прибиране на сусам в България.// Механизация на земеделието, 2015, брой 4, стр. 13-15, ISSN 0861-9638.
статия Кенанска, А., Б. Борисов, Б. Колев. Метод и устройство за овършаване на сусам.// Механизация на земеделието, 2014, брой 5, ISSN 0861-9638.
статия Кенанска, А., Б. Колев. Сепариране на овършана смес от сусам.// Механизация на земеделието, 2015, брой 4, стр. 16-18, ISSN 0861-9638.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.