РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 26
статия Gencho POPOV, Boris KOSTOV, Miglena HRISTOVA, Donka IVANOVA, Anka KRUSTEVA. OPTIMIZING THE ENERGY CONSUMPTION OF AN INDUSTRIAL WATER-SUPPLY PUMP SYSTEM BY ENSURING AN OPTIMAL FLOW RATE.// “HIDRAULICA”, 2014, No 42-50
статия Kostov B., G. Popov, K. Klimentov. Effective regulation of the flow rate of parallel working pumps.// International virtual journal for science, technics and innovations for the industry, 2013, No 6, pp. 57-59, ISSN 1313-0226.
статия Kostov, B., G. Popov, Kl. Klimentov. Energy Efficiency Of Pump Systems.// Механизация на земеделието, 2014, No 1, pp. 18-19, ISSN 0861-9638.
статия Popov G A. Krasteva B. Kostov D. Ivanova Kl. Klimentov. Optimization of the energy consumption of a pump system used for industrial water supply..// ANNALS OF FACULTY ENGINEERING HUNEDOARA – International Journal of Engineering, 2014, No Tome XII
статия Борис Звездов Костов. Impact of cold water temperature variation on the energy efficiency of a water supply pump system with variable demand.// International Review of Mechanical Engineering (IREME), 2018, No т.12 бр.7, pp. 604-612, ISSN 2532-5655. (SJR rank: 0.25 /2017, SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS)
статия Климентов Кл., И. Георгиев, П. Русев, Г. Попов, Б. Костов. Моделиране на процесите в работното колело на центробежни помпи при работа с водо-въздушна смес.// Топлотехника, 2010, брой 1, стр. 27-30
статия Попов Г., Б. Костов, К. Климентов. Ефективни работни режими при паралелна работа на центробежни помпи.// Топлотехника, 2013, брой 4, ISSN 1314-2550.
статия Попов Г., Б. Костов, К. Климентов. Изследване на енергийно-ефективните работни полета на помпени агрегати.// Топлотехника, 2013, брой 4, ISSN 1314-2550.
статия Попов Г., Б. Костов, Кл Климентов. Относно характеристиките на български центробежни помпи при подрязване на работното колело.// Топлотехника, 2010, брой 1
статия Попов Г., Кл. Климентов, Б. Костов. Изследване влиянието на техническото състояние на помпените агрегати върху разхода на енергия в помпените системи.// Топлотехника, 2012, брой 3
статия Попов, Г. Кл. Климентов, Б. Костов, Кр. Пушкашу, Р. Войку. Характеристики на центробежни помпи при транспорт на хидравлични смеси.// Селскостопанска техника, 2011, брой 4
доклад Kostov, B. „Experimental Investigation Of The Energy Consumption In Regulating The Flow Rate Of Pump Systems”. IN: Сборник НАУЧНИ ТРУДОВЕ - ЛТУ (София), София, 2010, pp. 181-185, ISBN 1314-4669.
доклад Kostov,B., G. Popov, Kl. Klimentov. Energy Efficiency Of Pump Systems. IN: Младежка международна научна конференция „Технологии и иновационни решения 2011”, Одрин (Турция). 16.12, 2011
доклад Krasteva A., D. Ivanova, G. Popov, B. Kostov. Application of a genetic algorithm for analyzing the effective use of electrical energy in working pump systems. IN: ENERGY EFFICIENCY AND AGRICULTURAL ENGINEERING, Русе, 17-18 май, 2013, pp. 82-87
доклад Popov G., Kl. Klimentov, B. Kostov. Methods to estimate the energy consumption in regulating the flow rate of pump systems. IN: 10th Anniversary international conference an accomplishment in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology, DEMI’2011, Banja Luka, 2011
доклад Popov G., Kl. Klimentov, B. Kostov. Investigation of the energy consumption in regulating the flow rate of pump systems. IN: 10th Anniversary international conference an accomplishment in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology, DEMI’2011, Banja Luka, 2011
доклад Popov, G. , K. Klimentov, B. Kostov, A. Bozhinov. ANALYTICAL PRESENTATION OF THE DIMENSIONLESS CHARACTERISTICS OF CENTRIFUGAL FANS. IN: 57th Annual Science Conference of Ruse University and Union of Scientists - Ruse, Ruse, 2018, pp. 84
доклад Popov, G., K. Klimentov, B. Kostov. Investigation of the energy consumption in regulating the flow rate of fan systems. IN: XXIInd National Conference on Thermodynamics with International Participation NACOT, Galati, Romania, 2019
доклад Popov, G., K. Klimentov, B. Kostov, A. Bozhinov. DETERMINATION OF THE MAIN GEOMETRIC SIZES OF A CENTRIFUGAL FAN’S IMPELLER. IN: Топлотехника (под печат), Варна, 2018
доклад Климентов К. В., К. Тужаров, Б. Костов, И. Николаев. Относно определянето на външния диаметър на работното колело на центробежна помпа. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2016, Русе, 2016
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.