РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 27
статия Борисов Б., К. Мартев.. Относно регулиране на производителността на вентилационна уредба ВКУ1..// Земеделска техника, 1996, брой бр 6
статия Борисов, Б., и др. Определяне на диелектричната проницаемост на семена за посев..// „Селскостопанска техника”,, 2001, брой бр. 3, стр. 9-13
статия Михайлов Н., Б. Борисов. Стенд за настройване на защитна апаратура.// Селскостопанска техника, 1986, брой № 7, стр. стр. 57-60
статия Михайлов Н., Б. Борисов. Първичен преобразувател за измерване на температура с цифров изходен сигнал..// Селскостопанска техника, 1988, брой № 1, стр. стр.59-62
статия Спасов И. Г., Т. Н. Дюлгерян, Б. Н. Борисов. Машина за окачествяване и контрол на текстилни материали.// Известия на съюза на учените - Русе, 2002, брой т. 4, сер.1, стр. с. 55-59
доклад Борисов Б, В. Димитров. Фазорегулиращо устройство.. В: Научни трудове том 37, серия 3, РУ „А. Кънчев, 1999
доклад Борисов Б., Р. Кючуков. Устройство за ограничаване празния ход на заваръчни агрегати.. В: Научни трудове, РУ „А. Кънчев”,, 1990
доклад Борисов Б.,Кондю Андонов. Изследване на относителния разход на електроенергия на фуражен цех.. В: Научни трудове том 37,серия 5, РУ „А. Кънчев”, 2010
доклад Борисов Б.,Н. Михайлов. Метод за управление на микроклимата в птицевъдни сгради. В: Международна конференция “Нови технологии при производство и преработка на птиче месо и яйца, Зл. Пясъци, България,, 1989
доклад Борисов Б.,Н. Михайлов. Система за измерване и регистриране на температури.. В: Международна конференция ЕСМА-88г, Албена, България, 1988
доклад Борисов Б.,Т. Русков,. Предпроцесор за Фортран IV. В: Научни трудове, РУ „А. Кънчев”, том XXVI,, 1984, стр. стр.235-239
доклад Борисов, Б. Автоматизиран цех за производство на фураж.. В: Научни трудове - том 47 серия 3.1, РУ „А. Кънчев, 2008
доклад Борисов, Б. PH метър – трансмитер. В: Международна конференция ЕЕ и АЕ,, Русе,, 2004
доклад Борисов, Б. Система за управление на инсенератор за биологични продукти.. В: Научни трудове том 40, серия 1.1, РУ „А. Кънчев, 2003
доклад Борисов, Б. Трифазен тиристорен регулатор.. В: Научни трудове ”,, РУ „А. Кънчев, 1989
доклад Борисов, Борис. Относно подобряване енергиината ефективност на чукова дробилка.. В: Научни трудове том 37,серия 5, РУ „А. Кънчев”, 2010
доклад Димитров В., Б. Борисов. Система за позициониране на разстъргващи глави при заточването им.. В: Научни трудове том 37,серия 5, РУ „А. Кънчев”, 1999
доклад Кондю Андонов, Борис Борисов. Моделиране на специфичния разход на електроенергия на фуражен цех.. В: Научни трудове том 37,серия 5, РУ „А. Кънчев, 2010
доклад Михайлов Н., Б. Борисов и др. Оптимизаране технологичните параметри на линия за раздаване на храна при отглеждане на бройлери. В: . Международна конференция “Нови технологии при производство и преработка на птиче месо и яйца, Зл. Пясъци, България, 1989
доклад Михайлов Н., Б. Борисов и др. Електронна теглилка за претегляне на птици.. В: Международна младежка конференция “Автоматизация и роботизация на процесите в селското стопанство, Русе, 1988
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.