РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 84
монография Сакакушев, Б. Измервателни системи – теория и практика. Долна Митрополия, Факултет „Авиационен“, Национален Военен Университет „Васил Левски“, 2019, стр. 118, ISBN ISBN 978-954-713-.
статия B. B. Sakakushev, M. L. Kokalarov, S.D. Parvanov. PERSPECTIVES FOR THE APPLICATION OF THE PHOTOGRAPMETRIC METHOD FOR LARGE-SCALE DETAILS AND STRUCTURES..// 28th INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM METROLOGY AND METROLOGY ASSURANCE 2018, 2018, No 28, pp. 160 - 162, ISSN ISSN 1313-9126.
статия Grigorov V., B. Sakakushev, S. Kostadinov. RELATIVEMENT À LA VARIANTE CONSTRUCTIVE DU BLOC-SEMELLE MOBILE QUI A DES PROPRIÉTÉS ÉLASTIQUES ET DONT DES COUTEAUX À CHARIOTER ONT UN DÉPLACEMENT AXIAL.// Сп. Извесия на Съюза на учените - Сливен, 2006, No том 11, кн. , pp. 36 - 39, ISSN 1311 - 2864.
статия Grigorov W., B. Sakakushev, S. Kostadinov. INFLUENCE OF THE ELASTIC DEFORMATIONS IN A MOBILE BLOCK WITH TWO OPPOSITE CUTTING ELEMENTS WHEN MACHINING SHAFTS.// Journal of Materials Processing Technology, 2006, No 17, pp. 185 - 189
статия Gueorguiev Tz., B. Sakakushev. Current Advances in the Standardization of Management Systems.// Journal of Thermal Engineering, 2016, No 6, pp. 971-977, ISSN 2148-7847.
статия Gueorguiev, Tz., B. Sakakushev, N. Dimitrova. Risk Management in the Automotive Industry.// Journal of Thermal Engineering, 2017, No 4, ISSN 2148-7847.
статия Sakakushev B., S. Parvanov, Tz. Gueorguiev. The Real Capabilities of the Photogrammetric and the Stereophotogrammetric Methods for Measurement in Mechanical and Manufacturing Engineering.// Proceedings of SOCIOINT 2018- 5th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities, 2-4 July 2018- Dubai, U.A.E., 2018, No 1, pp. 108-114, ISSN 978-605-82433-3-0.
статия Terziev, V., Sotirov, B., B., Sakakushev. Preconditions for increasing the effectiveness of work activity according to the health and safety at work.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2019, No 5 (15), pp. 1388-1391, ISSN e-ISSN: 2411-183X.
статия Атанасов А., Б. Сакакушев. Възможности за приложение на фотограметричния метод за измерване на макро и микрогеометрията в машиностроенето.// Сп. „Известия на Съюза на учените – Русе”, 1/2012г. серия “Технически науки” №5, 2012, брой 5, стр. 21 - 24, ISSN ISSN 1311-106X.
статия Б. Сакакушев, Т. Тодоров. Автоматическое резание гибких, водопроводных шлангов.// Международной научной конференции - Теоретические и практические аспекты развития современной науки, VI международной научно-практической конференции, Москва, 26.12.2012г., 2013, брой 6, стр. 106 - 110, ISSN ISBN 978-5-91891-.
статия Григоров В., Б. Сакакушев. Моделиране разпространението на пластичните деформации при ППД на повърхнини с голяма стъпка на грапавините..// сп. “Механика на машините”, 2000, брой 1, стр. 71 - 74, ISSN 0861-9727.
статия Григоров В., Б. Сакакушев, М. Маринова. Творчество и интелигентност при осигуряване на по-добро качество..// ТУ – Варна, сп. „Машиностроене и машинознание”, 2009, брой кн.4, стр. 21 - 25, ISSN 1312-8612.
статия Григоров В., Б. Сакакушев, С. Костадинов. Анализ на модулната структура при схемните варианти за комбинирано обработване на гладки валове чрез плаващ блок..// Сп. Известия на Съюза на учените - Русе, серия 1 „Технически науки”, 2004, брой том 5, стр. 35 - 39, ISSN 1311 – 106X.
статия Григоров В., С. Костадинов, Б. Сакакушев. Особенности на схемните варианти за комбинирано обработване на гладки валове, обусловени от броя на изпълнителните елементи в плаващия блок..// Сп. Известия на Съюза на учените - Русе, серия 1 „Технически науки”, 2004, брой том 5, стр. 42 - 45, ISSN 1311 – 106X.
статия Григоров В., С. Костадинов, Б. Сакакушев. Анализ на връзките между структурните елементи при схемните варианти за комбинирано обработване на гладки валове чрез плаващ блок..// Сп. Известия на Съюза на учените - Русе, серия 1 „Технически науки”, 2004, брой том 5, стр. 38 - 41, ISSN 1311 – 106X.
статия Първанов С., СОТИРОВ, Бр. , Сакакушев, Б. Приложения на визуалното оценяване на машиностроителни изделия..// Научни трудове на Русенски университет „А. Кънчев”, том 45, 2006, брой серия 2.1, стр. 104 - 109, ISSN 1311 – 3322.
статия Сакакушев Б. Б., Г. К. Георгиев, И. С. Железаров. Первые шаги для построения бюджета неопределености при фотограмметрических измерениях в машиностроении.// Information Processing Systems, 2015, брой 2, стр. 54-57, ISSN ISSN 1681-7710.
статия Сакакушев Б., А. Атанасов. Оптимизиране и измерване на качествените параметри на прибор за безшумна стрелба за спортно и ловно нарезно оръжие..// Сб. Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, 2004, брой том 41, стр. 151 - 155, ISSN 1311 – 3321.
статия Сакакушев Б., А. Атанасов. Прибор за безшумна стрелба за спортно и ловно нарезно оръжие..// Сб. Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, 2002, брой том 39, стр. 154 - 158, ISSN 1311 – 3321.
статия Сакакушев Б., В. Григоров, М. Кършаков. Експериментално изследване на метрологичните характеристики на преносим уред за измерване на грапавост..// Сп. Известия на Съюза на учените - Русе, серия 1 „Технически науки”, 2004, брой том 5, стр. 46 - 49, ISSN 1311 – 106X..
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.