РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 11 от общо 11
статия Stancheva, B. Democracy and Identity in the Danube Region (The case of Romania and Hungary).// Journal of Danubian Studies and Research, 2014, No Vol 4, No 2 , pp. 31-41
доклад Ангелова, П., М. Корнажева, Б. Станчева, Р. Собаджиева, И. Чавдарова, Л. Кутин. Политологични и културологични аргументи в контекста на кандидатурата на Русе за Европейска столица на културата. В: Научни трудове на Русенския университет – 2013, том 52, серия 5.2., Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013, стр. 28-53
доклад Карапчански, С., Б. Станчева. Ролята на стратегиите за интелигентна специализация в контекста на реформираната Кохезионна политика на ЕС. В: Научна конференция РУ&СУ’15. В: Научни трудове на Русенския университет – 2015, том 54, серия 5.2., Европеистика (под печат), Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015
доклад Карапчански, С., Б. Станчева. Европейските групи за териториални сътрудничество като инструмент за икономическо, социално и териториално сближаване през програмния период 2014 – 2020 г.. В: Научни трудове на Русенския университет – 2014, том 53, серия 5.2., Европеистика, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2014, стр. 86-91
доклад Карапчански, С., Б. Станчева. Участието на Русе в инициативата „Европейска столица на културата“ – перспективи и предизвикателства. В: Научни трудове на Русенския университет – 2013, том 52, серия 5.2., Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013, стр. 22-27
доклад Корнажева, М., Б. Станчева. Младите демокрации в Европейския съюз като дилема за интеграционния процес. В: Научни трудове на Русенския университет – 2013, том 52, серия 5.2., Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013, стр. 68-76
доклад ПЕТКОВ, А., М. КОРНАЖЕВА, Б. СТАНЧЕВА. ИЗСЛЕДВАНЕ НА СИЛНИ СТРАНИ ЗА БЪЛГАРСКАТА ЧАСТ НА РЕГИОН БРОД (С ОГЛЕД НА АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ПО ПРОЕКТ BRAINS). В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, ТОМ 51, СЕРИЯ 5.2 ЕВРОПЕИСТИКА, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2012, стр. 27-35
доклад Станчева, Б. Социално конструиране на понятието за демокрация в контекста на европейската интеграция. В: Научна конференция РУ&СУ’15. В: Научни трудове на Русенския университет – 2015, том 54, серия 5.2., Европеистика (под печат), Русенски университет, 2015
доклад Станчева, Б. Динамика в социалното конструиране на понятието за демокрация. В: Научни трудове на Русенския университет – 2014, том 53, серия 5.2., Европеистика, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2014, стр. 124-133
доклад Станчева, Б. и екип на Клуб Европеистика. Кампания „Магистър по европейските въпроси". В: Сборник доклади на студентска научна сесия, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2009, стр. 23-25
доклад Станчева, Б., И. Маркова, Е. Първанова. ДВЕ ГОДИНИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – РАВНОСМЕТКА, ОЧАКВАНИЯ, НАГЛАСИ. В: Сборник доклади на студентска научна сесия, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2009, стр. 7-13
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.