РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 25
студия Коцев, Е., Б. Стойчева. Изследване влиянието на възрастта, пола и работата върху нагласата за иновативност. В: Изследване цикличността на иновациите в икономическите системи, авт. колектив, AGroup, Русе, 2011, стр. 217-229, ISBN 978-954-8039-06-2.
студия Стойчева Б. ГЛАВА IV. Преглед на теориите за социална промяна. Русе, Академично издателство, 2019, ISBN 978-954-8675-51-2.
студия Стойчева Б. Методика за изследване процесите за разработване на нови продукти в български индустриални предприятия. В: Мениджмънт на бизнес процеси, авторски колектив, Примакс, Русе, 2012, стр. 238-263, ISBN 978-954-8675-51-2.
студия Стойчева Б. Линейни и нелинейни модели, отразяващи еволюцията на иновационния процес. В:"Изследване на иновационни алтернативи за бизнес оцеляване и развитие" (авт. колектив), Примакс Русе, 2012, стр. 49-63, ISBN 978-954-8675-26-0.
статия Antonova D., B. Stoycheva. Methods and Tools in Development of New Products in Bulgarian Industrial Enterprises - General, Sectoral and Comparative Analysis.// Annals of „Eftimie Murgu” University Reşiţa, Fascicle II. Economic Studies, 2016, No XXIII, pp. 27-43, ISSN 2344-6315.
статия Antonova D., B. Stoycheva. Methods for Testing the Management Process of New Products Developing in Enterprises of Manufacturing Industry in Bulgaria.// //Annals of „Eftimie Murgu” University Reşiţa, Fascicle II. Economic Studies, 2016, No XXIII, pp. 18-26, ISSN 2344-6315.
статия Antonova, D., B. Stoycheva, S. Kunev, I. Kostadinova. The Concept of Stakeholders in the Context of CSR (A Survey of Industrial Enterprises in Bulgaria).// Journal of Emerging Trends in Marketing and Management, ISSN-L: 2537 - 5865; ISBN 2537-5865, 2018, No Vol I, No. 1, pp. 115-128
статия Fleaca, E. B. Stoycheva. Reinforce Entrepreneurial and Digital Skills of Higher Education in Moldova.// Journal of Entrepreneurship & Innovation, 2019, No 11, pp. 62-69, ISSN ISSN 1314-0175 (o.
статия Kunev, Sv., I. Kostadinova, B. Stoycheva. Business Governance and Corporate Social Responsibility in Bulgaria.// Annals of „Eftimie Murgu”, University Reşiţa, Fascicle II. Economic Studies, 2017, No XXIV, pp. pp. 99-115, ISSN ISSN 2344-6315.
статия Stoycheva B. Marketing Approaches in Managing the Organizations from the Sector of Performing Arts.// Journal of Entrepreneurship & Innovation, 2015, No VII, pp. 52-65, ISSN 1314-0175.
статия Stoycheva B. Administration of non-profit marketing in the third sector.// Annals of „Eftimie Murgu” University Reşiţa, Fascicle II. Economic Studies,, 2015, No XXII, pp. 181-189, ISSN 2344-6315.
статия Stoycheva, B., D. Antonova. Investigating Factor Interactions in Formalising the Process of Developing New Products.// Serbian Journal of Management, 2018, No vol 13, № 1, pp. 173-184, ISSN 978-80-245-2274-6. (SJR rank: 0.294 /2018, SCOPUS Scimago IF (2018): 0.294 SJR category Q2)
статия Stoycheva, B., D. Antonova. Improving Management Functions in Developing New Products in Medium-sized and Large Enterprises (a Comparative Study of Bulgarian and American Processing Industry).Springer International Publishing Sw.// ”Dynamics in Logistics” Editors: Kotzab Herbert, Pannek Jürgen, Thoben Klaus-Dieter, Berlin-Heidelberg, Germany, 2016, No LDIC 2014, pp. 667-674, ISSN 978-3-319-23512-7.
доклад Antonova, D., B. Stoycheva. Approved model of factors, influencing the management process in developing new products. IN: The 6th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2018), Czech Republic, Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica – Praha 2018 Nakladatelství Oeconomica, N, 2018, pp. 38-54, ISBN 978-80-245-2274-6.
доклад Stoycheva, B. Management Decisions Related to the depreciation of Budget Organizations. IN: 57-ма научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето", Русе, 2018
доклад Stoycheva, B., D. Antonova. Concerning the Innovative Products Portfolio Management and Organization of the New Product Development Process in Bulgarian Industry. IN: МНК, Варна, Наука и икономика, ИУ-Варна, 2015, pp. 271-282, ISBN 978-954-21-0833-7.
доклад Stoycheva, B., D. Antonova. “Improving Management Functions in Developing New Products in Medium-sized and Large Enterprises (a Comparative Study of Bulgarian and American Processing Industry)”. IN: LDIC 2014 Conference “Dynamics in Logistics”, Editors: Kotzab Herbert, Pannek Jürgen, Thoben Klaus-Dieter, Berlin-Heidelberg, Germany, SPRINGER-Verlag, 2014, pp. 480-490, ISBN 2004-1345.
доклад Стойчева Б. Методи за набор и подбор на персонал в сектор сценично изкуство. В: Единадесета международна научно-приложна конференция „Цифрова икономика и блокчейн технологии”, Варна, 2018, стр. 463-468, ISBN 978-619-7026-28-3.
доклад Стойчева, Б. Анализ на външната среда в сектор сценично изкуство. В: Научни трудове на Русенския университет, том 55, серия 5.1, Русе, 2016, стр. 43-47, ISBN 1311-3321.
доклад Стойчева, Б. Управление на знанието в индустриалните предприятия при разработване на нови продукти. В: МНК "Модели на знанието" - БЛЕК СИЙ РАМА, В: Научна конференция "Интелигентна специализация - иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация ", Русе, 2016, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.