РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 86
студия Todorova, B. Training Technology in Creativity Found on Basic Principles of Natural Objects. Journal of International Scientific Publications, Educational Alternatives, No Volume 14, 2016, pp. 21, ISBN 1314-7277.
студия Стефанова Т., С. Стоянов, Д. Роева, Б. Тодорова, А. Леви. Мобилна среда за дистанционнен модел на обучение по физика в Университет - предизивикателства, опит, переспективи. Русе, РИТТ - Силистра, 2002, стр. 74, ISBN 954-759-051-0.
студия Тодорова, Б. Оценяване и самооценяване на познавателни и творчески умения при обучението на студенти по естествени науки. Русе, МЕДИАТЕХ-Плевен, 2014, стр. 56, ISBN 978-619-7071-48-1.
статия Stefanova, T., S. Nunev, B. Todorova, I. Serbezova, D. Georgieva, K. Zaharieva, K. Velcheva. Conception of the Building up a Multidisciplinary Team as Educational Technology.// J. Procedia − Social and Behavioral Sciences, Imprint:Elsevier, doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.11.136, 2011, No Vol. 28, pp. 739-743, ISSN 1877-0428.
статия Todorova B., T.Stefanova. System of Problematic Tasks in Biomechanics.// “Physika Makedonica”, 2008, No 58, ISSN 1409-7168.
статия Todorova, B. On Students’ Motivation for Training at University of Ruse Tracked in the Context of the Main Functions of Education.// Journal of International Scientific Publications, Educational Alternatives, 2016, No Volume 14, pp. 460-470, ISSN 1314-7277.
статия Todorova, B. Training Technology in Creativity Found on Basic Principles of Natural Objects.// Journal of International Scientific Publications, Educational Alternatives, 2016, No Volume 14, pp. 447-460, ISSN 1314-7277.
статия Ангелова-Барболова, Н., Т. Стефанова, Б. Тодорова. Обучението в здравословен начин на живот при амбулаторни пациенти с шизофрения - част от индивидуалната им програма за психо-социална рехабилитация.// Списание „Science & Technologies”, Издание на СУ-Стара Загора, 2012, брой II, стр. 155-159, ISSN 1314-4111.
статия Ангелова-Барболова, Н.С., Стефанова Т.Ж., Тодорова Б.И. Медицинские и образовательные стандарты в Республике Болгарии ─ основу для повышения качества медицинской помощи.// «СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ: ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ», 2011, брой 3, стр. 123-126, ISSN 978-5-43530011-6.
статия Стефанова Т., Св. Стоянов, Б. Тодорова, Д. Роева. Концепция за дистанционен курс “Физика, техника, технологии” за студенти от начална училищна педагогика.// Известия на Съюза на учените – Русе, серия 5 “Математика, информатика и физика”, 2002, брой 2, стр. 131-135, ISSN 1311-9184.
статия Стефанова, Т.Ж., Н.С. Ангелова-Барболова, Б.И. Тодорова. Идейный проект виртуальной лаборатории для обучения медицинских сестер в Русенском университете имени Ангела Кынчева в Болгарии.// Теория и практика современной науки: материалы ІV Международной научно-практической конференции, 2011, брой 4, стр. 623-627, ISSN 978-5-91891-106-8.
статия Тодорова, Б. Относно изучаването на светлината и нейното значение за глобалното човешко познание.// Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии", 2016, брой 7, стр. 165-169, ISSN 1314–1791.
статия Тодорова, Б. Система за диагностика и оценка на познавателни и творчески умения.// сп.„Педагогика“, 2014, брой 3, стр. 401-412, ISSN 0861-3982.
статия Тодорова, Б. Прилагане на систематизирана процедура на познание при изучаване на основни понятия от биофизиката и биомеханиката.// сп. „Известия на Съюза на учените – Русе“, серия 4 “Медицина и екология“, 2014, брой 4, стр. 74-79, ISSN 1311-1078.
статия Тодорова, Б. Биомеханиката като научна теория и учебна дисциплина в аспекта на теоретичното обобщение.// „Известия на Съюза на учените – Русе“, серия 4 “Медицина и екология“, 2013, брой 3, стр. 52-60, ISSN 1311-1078.
статия Тодорова, Б. Онтодидактическият подход на теоретично обобщение в обучението по биомеханика за кинезитерапевти.// СУБ – Благоевград, Годишник “Наука – Образование – Изкуство”, 2007, брой І, част 1, стр. 140-146, ISSN 978-954-680-529-4.
статия Тодорова, Б. Методи за стимулиране на творческото мислене в обучението по биомеханика за кинезитерапевти.// СУБ – Благоевград, Годишник “Наука – Образование – Изкуство”, 2007, брой І, част 1, стр. 132-140, ISSN 978-954-680-529-4.
статия Тодорова, Б. И., Зл. Д. Ангелова. „Огънят" като понятие в контекста на единното познание.// Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии", 2018, брой 9/1, стр. 94-97, ISSN ISSN 1314–1791.
статия Тодорова, Б., Ив. Стефанова. Адаптиран подход за прилагане на мисловни карти в обучението по кинезиология, основан на система от принципи на природни обекти.// Известия на Съюза на учените - Русе, серия 4, 2017, брой 7, стр. 56-62, ISSN 1311 – 1078.
статия Тодорова, Б., Ив. Стефанова. Анализ върху елементи от демографския, социалния и мотивационния профил на студенти, приети за обучение по здравни специалности в Русенския университет.// Известия на Съюза на учените – Русе, серия 4 „Медицина и екология“, 2016, брой 6, стр. 50-58, ISSN 1311-1078.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.