РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 13 от общо 13
статия Марияна Георгиева, Цветелина Цветанова. „Историята“ на Паисий в училище – интерактивно четене през XXI в..// Български език и литература, книжка, 2013, брой 2
статия Цветанова - Цанева, Ц. Теоретични постановки за ролята на езика при конструиране на идентичността.// 55-та годишна конференция на Русенския университет, Интелигентната специализация – иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация, Програма и резюмета, 2016, брой 28 – 29.10., стр. 72
статия Цветанова-Цанева, Ц. Методът на асоциативния експеримент при определяне на националната идентичност на българи, родени зад граница.// Сп. Съвременна лингвистика, 2018, брой бр.1, стр. с. 80-89
статия Цветанова. Ц. Понятието идентичност – обзорен преглед на основните становища.// Научни трудове, ,, Русенски университет „А. Кънчев“, 2015, брой Том 54, сери, стр. с. 278 – 284
статия Цветелина Цветанова. Кризисът на робството – време на вълка” / Х глава на повестта „Немили-недраги”.// алманах Извор, сп. Думите, 2012, брой 1 , 3
статия Цветелина Цветанова. За необходимостта от изучаване на българската езикова система / Лингвостилистичен анализ на романа”Хоро”.// алманах „Извор” , сп., 2011, брой 1
статия Цветелина Цветанова. „Робинзон Крузо” или генетичната потребност на човека от себеподобни.// Български език и литература, 2010, брой 1
доклад Цветанова-Цанева, Ц. Модел на изследване на лингвокултурологичните маркери на национална идентичност на млади българи, родени зад граница. В: Мултикултурализъм и многоезичие. Сборник от Тринадесетите международни славистични четения, София, София, 21-23.04. Т. I Лингвистика., Фабер, В.Търново, 2017
доклад Цветанова-Цанева, Ц. Номинации на концепта „родина” в съзнанието на млади българи, родени зад граница. В: Филологически форум , – брой 2 ( 4 ), София, СУ „Кл . Охридски“,, 2016, стр. с. 30
доклад Цветелина Цветанова. Критиката като изкуство да сътвориш живота според есеистиката на Оскар Уайлд. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Русе, 2012, стр. том 51
доклад Цветелина Цветанова. „Портретът на У.Х" като протороман на „Портретът на Дориан Грей". В: / сб. „Седми Арнаудови четения”, Русе, 2010
доклад Цветелина Цветанова - Цанева. Основни теории за национализма от гледна точка на съвременността. В: Арнаудов сборник Том 9, Русе, 2015
доклад Цветелина Цветанова, Марияна Георгиева. Проект „С болка по изчезващата родина“ – опит за интерактивна рефлексия на Паисиевата история в училище. В: Проект „С болка по изчезващата родина“ – опит за интерактивна рефлексия на Паисиевата история в училище, Русе, Лени Ан, 2013
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.