РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 126
статия Antonova G., M. Mihov, S. Decheva, K. Sirakov, Sv. Zahariev, Iv. Palov. Influence of Pre-Sowing Electromagnetic Treatment on Some Main Characters of Economic Characteristic of Head Cabbage.// Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, 2014, No 2, pp. 1574-1578, ISSN 2148-3647.
статия K.Kostov, Iv. Palov, K. Sirakov, E. Kuzmanov, Sv. Zahariev. Effect of pre-sowing electric treatments of seeds on the yields of wheat varieties Enola and Kristy.// Bulgarian_Journal of_Agricultural Science, Sofia, Bulgaria, 2014, No 6, pp. 1526-1530, ISSN 1212-0751.
статия Kuzmanov Em., Iv. Palov, N. Armyanov, K. Sirakov. Comperative analysis of the laboratory research results for pre-sowing electrical treatment of tomato seeds.// Списание “Agricultural Engineering“, Raudondvaris, Lithuania, 2010, No vol. 42, Nо, pp. 60 - 70
статия Kuzmanov Em., Iv. Palov, N. Armyanov, K. Sirakov,. Comparative analysis of the laboratory research results for sowing electrical treatment of tomato seeds,.// Agricultural engineering, Raudondvaris, Lithuania, 2010, No p.9, pp. -, ISSN -.
статия Palov Iv., E. Kuzmanov, K. Sirakov, St. Stefanov, Y. Neykov. Results from a preliminary research on the pre-sowing electromagnetic treatment of rape seeds.// Agronomy Research 10 (1-2), Estonia, 2012, No 10 (1-2), pp. 335-340, ISSN 1406-894X. (SJR rank: 0.353 /2016, SCOPUS)
статия Palov Iv., Iv. Evstatiev, K. Sirakov. Research on the electrical resistance of maize seed germs.// Agricultural engineering, Raudondvaris, Lithuania, 2005, No 37 (2), pp. 27-33, ISSN ISBN 1822-2706.
статия Palov Iv., K. Sirakov. Rezults from yield research on maize obtained often pre-sowing electromagnetic treatment of old and new seeds.// Agricultural engineering, Raudondvaris, Lithuania, 2004, No 36 (3), pp. 34-41
статия Palov Iv., K. Sirakov, E. Kuzmanov, Sv. Zahariev. Results of preliminary aboratory studies after pre-sowing electric treatment of pea seeds.// Agricultural engineering, Belgrade, Serbia, 2013, No 4, pp. 17-23, ISSN 0554-5587.
статия Palov Iv., K. Sirakov, Em. Kuzmanov, H. Andreev. Results of the contrastive research of maize seeds pre-sowing electrical treatment resuls.// Biosystems engineering and processes in agricultural -Raudondvaris, Lithuania, 2008, No N13, pp. 239-245, ISSN -.
статия Palov Iv., K. Sirakov, Em. Kuzmanov, H. Andreev, V. Jakov. Results from laboratory tests after separated pre-sowing treatment of wheat seeds with electromagnetic energy.// Agricultural engineering,Raudondvaris-Lithuania, 2009, No res. pap.41, pp. 86-97
статия Palov Iv., St. Stefanov, K. Sirakov, Em. Kuzmanov, Y.Neikov. Increasing the production of grain and technical crops biomass by preliminary electromagnetic treatment of seeds.// Publishing house “Leni AN-Rousse , Bulgaria, Ireland , Denmark,Hungary,Biomass Mobilizacion, EU Project № 245449-, 2010, No 1, pp. 64-79, ISSN 978-594-8190.
статия Sirakov K., D. Ganeva, S. Zahariev, Iv. Palov, M. Mihov. Study of laboratory germination of seeds from tomato variety Milyana after electromagnetic treatment.// INMATEH - Agricultural Engineering, Bucharest, Romania, 2016, No 1, pp. 53-60, ISSN 2068-4215.
статия Антонова Г., М. Михов, К. Сираков, Св. Захариев, Ив. Палов. Проучване на ефекта от предсеитбена електромагнитна обработка върху кълняемоста на семена от главесто зеле.// Селскостопанска техника, 2013, брой 1, стр. 22-26
статия Армянов, Н. К., И. Й. Палов, С. П. Стефанов, Т. М. Стоянова, К. А. Сираков, С. Л. Стефанова. Изследване на електрическото съпротивление на клубени на картофи.// Селскостопанска техника, 1998, брой 2, стр. 8-12
статия Г. Патенова, Г. Гинчев, Ив. Палов, К. Сираков. Резултати от предсеитбени електромагнитни обработки на семена от фасул.// Селскостопанска техника, 2009, брой 5, стр. 20-25
статия Ганева Д., М. Михов, Ив. Палов, К. Сираков, Св. Захариев. Резултати от лабораторни изследвания след предсеитбена електромагнитна обработка на семена български сортове домати.// Селскостопанска техника, 2013, брой 3, стр. 13-21
статия Даскалов Пл., К. Сираков, Ст. Стефанов, Ив. Палов. Автоматично управление на технологична линия за делинтиране на памукови семена с програмируем контролер.// Селскостопанска техника, 2000, брой 2, стр. 5-11
статия Захариев Св., К. Сираков, Ив. Палов, Е. Кузманов. Резултати от лабораторни изследвания след предсеитбени електромагнитни обработки на семена от френски царевичен хибрид.// Механизация на земеделието, 2013, брой 1, стр. 29-31
статия Ив.Палов, Г.Патенова, Е. Кузманов, К. Сираков, Г. Гинчев. Резултати от предсеитбени електрически обработки на семена от фасул,.// Сп. „Селскостопанска техника”,София, 2011, брой 6
статия Кузманов Ем., Ив. Палов, К. Сираков, Н. Армянов, Н. Недялков. Резултати от предварителни лабораторни изследвания на кълняемата енергия и кълняемостта след предсеитбени електрически обработки на семена от зеленчукови култури.// Сп. “Селскостопанска техника”, София, 2010, брой 3/2010, стр. 24 - 32с.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.