РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 156
монография Антонова, Д. Евристични методи в управлението. България, Primax, 2017, стр. 304, ISBN 978-619-7242-25-6.
монография Антонова, Д. Използване на основани на знание клъстери за иновационно развитие на индустриалните предприятия. България, Primax, 2015, стр. 315, ISBN 978-619-7242-04-1.
монография Антонова, Д. Възможности за управление на процесите при създаване на нови индустрии. Ruse, Изд. „А Group”, 2009, стр. 210, ISBN 978-954-8039-05-5.
монография Антонова, Д. Иновации и обществено развитие. Bulgaria, Изд. „А Group”, 2008, стр. 340, ISBN 978-954-8039-03-1.
студия Mokreva, S., D. Antonova. PERMISSION MARKETING – Star Brand’s Use of Permission Marketing in a Marketing Communication Campaign (Communication, Advertising and Design Management). Ruse, A Group, 2009, pp. 104, ISBN 978-954-8039-04-8.
студия Антонова, Д. Рентните отношения като атрибут на геоцивилизационен модел //В: авт. колектив „Изследване цикличността на иновациите в икономическите системи”. България, A-Group, 2011, стр. 22-48, ISBN 978-954-8039-06-2.
студия Антонова, Д. Основания за индустриални клъстерни формирования - един глобален подход //В: авт. колектив „Бизнес модели в условията на динамично променяща се среда”. Русе, Примакс, 2009, стр. 183-207, ISBN 978-954-9972-93-1.
студия Антонова, Д. Глобализацията и потокът на знанието: география на индустрията//В: авт. колектив „Взаимовръзката иновации – мениджмънт на знанието, основа на зеления маркетинг”. Ruse, Примакс, 2007, стр. 77-102, ISBN 978-954-9972-77-1.
студия Антонова, Д. Организационни стратегии за развитие на нов продукт (сравнителен анализ на производствени организации)//В: авт. колектив "Синтетични култури и организационно поведение". Ruse, Primax, 2005, стр. 109-131, ISBN 954-9972-61-5.
студия Антонова, Д. Показатели за съответствия на лоялност към предпочитана търговска марка// В: авт. кол. "Иновационна политика и пазарен дял". България, Primax, 2003, стр. 5-20, ISBN 954-9972-44-5.
студия Антонова, Д. Изследване на пазарния дял на „Сирма Приста” АД Русе на вътрешния пазар на млечни продукти// В: авт. кол. "Маркетинг-мениджмънт и стил на управление". България, Primax, 2001, стр. 5-36, ISBN 954-9972-26-7.
студия Антонова, Д. Бенчмаркинг на Kлъстер “Автономна платформа за граждански въздушни услуги” в контекста на регионалното развитие. // В: Aнтонова, Д., Минчев, Д., Петков и кол., "Фактори за локална декомпозиция в икономиката на България в съвременните условия". България, Primax, 2014, стр. 94-135, ISBN 978-954-8675-94-9.
студия Антонова, Д. Глава ІІІ. Глобален бизнес, човешки ресурси, синтетични култури. В: Кирова, М., Коцев, Е., Паскалева, М., Пенчева, М., Рускова, С. "Ситнетични култури и организационно поведение". Русе, Primax, 2005, стр. 37-60, ISBN 954-9972-61-5.
студия Антонова, Д. Методически аспекти на взаимоотношенията между индустриални иновации, мезоикономически структури и устойчиво развитие. // В: авт. кол. „Стратегически аспекти на управлението на мезоикономически структури". България, Primax, 2008, стр. 38-96, ISBN 978-954-9972-85-6.
студия Антонова, Д. Първа част, т.5 ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И УСТОЙЧИВОСТТА НА РЕЗУЛТАТИТЕ, с.25 -72//В: Михайлов, Н., Д. Антонова, С. Кунев, И. Костадинова. Сравнителни предимства и потенциал за развитие на местно ниво (колективна монография),сс.106. България, Primax, 2017, стр. 127, ISBN 978-619-724-29-4.
студия Антонова, Д. Първа част. Методика на последваща оценка на Областна стратегия за развитие на Област Русе (т.1,т.2,т.3), с. 5-19. IN:/Антонова, Д., М. Кирова,С. Кунев, Н. Венелинова и кол. "Технологичното развитие - среда за технологичен напредък". България, Primax, 2016, стр. 98, ISBN 978-619-7242-10-2.
студия Антонова, Д. раздел II. Мениджмънт на знанието. "Възможности за развитие на човешките ресурси в туризма на трансграничния регион". В: М. Бонева, Л. Велева, В. Гединач, М. Кирова и кол. "Мениджмънт на бизнес процеси". България, Primax, 2013, стр. 104-141, ISBN 978-954-867-5512.
студия Антонова, Д. Раздел ІІ, т.4 "Нови подходи за въздействие върху пазара на труда в регионите". //В:Петков, А., Андреева, М., Кирова, М. и кол. "Изследване цикличността на иновациите в икономическите системи". България, AGroup, 2011, стр. 66-84, ISBN 978-954-8039-06-2.
студия Антонова, Д., К. Сидова Съвременни аспекти на знанието като процес – преглед на немскоезичната литература. //В авт. кол. „Аспекти на управление на знанието като катализатор на иновационния процес”.. България, Primax, 2007, стр. 46-83, ISBN 954-9972-70-2.
студия Антонова, Д., М. Паскалева Нововъведения и реализация на пробен пазар при масовото производство. //В: авт. кол. Оценяване на потребителските предпочитания към алтернативни варианти на нов продукт. България, Primax, 2004, стр. 5-63, ISBN 954-9972-51-8.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.