РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 69
статия DUDUSHKI Iv., D.BEKANA. RESEARCH AND OPTIMIZATION OF AGRICULTURAL MACHINERY MAINTENANCE SERVICE.// ANNALS OF FACULTY ENGINEERING HUNEDOARA – INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING, University Politehnica Timisoara, Faculty of Engineering Hunedoara, 5, Revolutiei, 331128, Hunedoara, ROMANIA, 2010, No Tome VIII, pp. 335-343, ISSN 1584 – 2673.
статия Бекана, Д. Изследване на комбиниран работен орган за основна обработка на тежка почва.// Селскостопанска техника, 1993, брой № 3-4, стр. ХХХ
статия Бекана, Д. Изследване на комбиниран работен орган за основна обработка на тежка почва.// ФНТС-НТС, 1992, брой № 8, 9, 10, стр. № 8, 9, 10
статия Белоев Хр., В. Стоянов, Д. Бекана. Икономическата криза и тенденции за устойчиво развитие в земеделието.// Селскостопанска техника, София, 2009, брой 4
статия Белоев Хр., Д. Бекана. Разработване на система за поддържане на аграрно-индустриална техника.// Селскостопанска техника, София, 2009, брой 4
статия Белоев Хр., Ж. Колев, Д. Бекана. Изследване микротвърдостта в дълбочина на възстановителни покрития върху износени и дефектирали чугунени детайли от земеделската и автотракторната техника.// Селскостопанска техника, 2008, брой 5, стр. 20-25, ISSN 0037-1718.
статия Белоев Хр., Ж. Колев, Д. Бекана. Многофакторно изследване на технология за нанасяне на възстановителни покрития при поддържането и ремонта на земеделска и автотракторна техника.// Селскостопанска техника, 2008, брой 6, стр. 25-36, ISSN 0037-1718.
статия Белоев Хр., М. Бирхану, Д. Бекана. Изследване на възстановяването на детайли от земеделска и транспортна техника подложени но интензивно абразивно износване.// Селскостопанска техника, 2008, брой 2, стр. 22-28
статия Белоев, Хр., Д. Бекана. Съпротивление на почвата при различни условия..// Известия на Съюза на учените-Русе, Серия 1 “Технически науки”, 2002, брой 4
статия Борисов, Б, Б. Цветков, И.Мухтанов, Д.Бекана, Б.Колев, Св. Митев, М.Михов, Др.Георгиев, И.Ангелов. Нови машини за фермерството.// Селскостопанска техника, Сф., 1999, брой 5-6, стр. 17-25, ISSN 0037-1718.
статия Борисов, Б., Б.Колев, Д.Бекана, Св.Митев. Нови технически решения в помощ на фермерите..// Известия на СУ-Русе, 1999, брой ТН-2, стр. 82-88
статия Дудушки И., Хр. Белоев., Д. Бекана. Оптимизиране мениджмънта на поддържане на земеделската техника.// Селскостопанска техника, София, 2008, брой 1, стр. 25 – 29
статия Колев Ж., Хр. Белоев, Д. Бекана. Изследване режима на автоматично електродъгово наваряване в защитна среда от въглероден диоксид на износени чугунени детайли от автотракторната и земеделската техника.// Селскостопанска техника, София, 2006, брой 5, стр. 12-20, ISSN 0037-1718.
статия Колев Ж., Хр. Белоев, Д. Бекана. Изследване на някои физико-механични свойства на наваръчни покрития върху износени чугунени детайли от земеделската и автотракторната техника.// Селскостопанска техника, София, 2007, брой 4, стр. 16-21, ISSN 0037-1718.
статия ОVCHAROV,M.,D.BEKANA,B.KOLEV,B.BORISOV. REGARDING CERTAIN THEORETICAL FORMULATION OF FORAGE CHOPPING.// Механізація та електрифікація сільського господарства, 2015, No 2 (101), pp. 121-127, ISSN 0202-1927.
статия Рачев Д., Д. Бекана, Хр. Белоев. Изследване натоварването на сервиз за поддържане на земеделска и автотракторна техника.// Селскостопанска техника,София, 2007, брой 4, стр. 6-11
статия Стоянов В., Бекана Д., Манев Н., Деликостов Т., Николов М. Ремонт, ремонтно производство – състояние и перспективи.// Известия на съюза на учените – Русе, серия Технически науки, 2000, No 1, pp. 104-106
статия Стоянов В., М. Николов, Д. Бекана, П. Кангалов. Проблеми на поддържането на земеделската техника в България.// Механизация на земеделието, 2015, брой 12, стр. 25-27, ISSN 0861-9638.
статия Тодоров, Т., Ат. Митков, Д. Бекана, Й. Йосифов. Експериментално изучаване кинематиката на плоските сита..// Селскостопанска техника, 2000, брой 3, стр. 30-32
доклад Bekana D., Gueorguiev T., Vasilev T. Control plan of a process for rebuilding machinery parts. IN: Zborník vedeckých prác, 16. Medzinárodná vedecká konferencia ‘Kvalita a spoľahlivosť technických systémov’, Nitra, SLOVAKIA, 2011, pp. 14-18, ISBN 978–80–552–0595-3.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.