РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 68
статия Русева С., Н. Николов, Т. Трифонов, С. Калчева, Д. Белкинова, Г. Динев, Ц. Цонева. Програмен комплекс АВТОИКАМ-1 за автоматизирано изработване на техническата документация при компоновка на агрегатни машини.// М а ш и н о с т р е н е, 1987, брой 10, стр. 454 - 456
статия Трифонов, Т., Д. Белкинова. Автоматизирано тримерно моделиране на разрези на машиностроителни детайли.// М а ш и н о с т р о е н е, 1988, брой 5, стр. 203-205
статия Трифонов, Т., Д. Белкинова, С. Калчева. Програмен комплекс за автоматизирано получаване на изображения в чертеж на детайл.// М а ш и н о с т р о е н е, 1989, брой 6, стр. 253-255
доклад Belkinova, D. CAD-Anwendung in der Konstruktion. IN: 6. Maschinenbautage, TU Otto von Guericke, TU Otto von Guericke, Magdeburg, 2003
доклад Belkinova, D. Die konstruktionsmethodischen Gesichtspunkte bei der Gestaltung von CAD-Systemen. IN: 13-th International Conference on Model in Designing and construktions of Mashines, Zakopane Polen, 1989
доклад Belkinova, D. Maschinenzeichen mit CAD an der TH Russe, Bulgarien. IN: Kolloqium Maschinenelemente und Konstruktionslehre, Darmstadt BRD, 1987
доклад Belkinova, D. CAD im Lehrprozess des technischen Zeichnens an der TH "Angel Kantschev" Ruse, Bulgarien. IN: VIII. Internationaler Kolloqium "Konstruktionstechnik", TU "Otto von Guericke" Magdeburg DDR, 1984
доклад Belkinova, D. Mathematische Modelle der grafischen Dokumente der ESKD. IN: Wiss. Arbeiten der bulgarischen Aspiranten und Studenten, TH Ilmenau DDR, 1983
доклад Belkinova, D. Konzipierung der EDV-Zeichenprogramme, Programmhierarchie, Programmaufbau. IN: Wiss. Arbeiten der bulgarischen Aspiranten und Studenten, TH Ilmenau, 1983
доклад Belkinova, D. Beitrag zur Rationalisierung der Konstrukteurarbeit auf dem Gebiet des chemischen Apparatebaus. IN: Wiss. Arbeiten der bulgarischen Aspiranten und Studenten, TH Ilmenau DDR, 1982
доклад Belkinova, D. Das automatische Zeichnen von Einheitsdruckkoerpern des chemischen Apparatebaus. IN: VI. internationaler Kolloquium "Konstruktionstechnik", TU "Otto von Guericke" Magdeburg DDR, 1982
доклад Belkinova, D. Moeglichkeiten fuer Rationalisierung der Konstrukteurarbeit und Vorteile der neuen Methoden. IN: Wiss. Arbeiten der bulgarischen Aspiranten und Studenten, TH Ilmenau DDR, 1982
доклад Ruseva Sl., Tr.Trifonov, N.Nikolov, D.Belkinova, St.Kaltscheva, Z.Zoneva. Automatisierte Herstellung von Konstruktionsunterlagen fuer Werkzeugmaschinen und Werkzeuge. IN: Internationale Wissenschaftliche Konferenz der TU Karl-Marx-Stadt, TU Karl-Marx-Stadt DDR, 1986
доклад Trifonov. T., D. Belkinova. Ansichten und Schnitte - Modellierung IN 3-D Darrstelung fur Meschinenbauelemeente. IN: Vortrad am XII, Internationalen Kolloguium “Konstruktionstechnik”, Magdeburgq DDR, TU Magdeburgq, 1988
доклад Белкинова Д., Ем.Пенева. Геометрични модели в системата за автоматизирано проектиране на щанци за дълбоко изтегляне. В: Юбилеен научно-технически симпозиум "Съвременни металорежещи машини и автоматични производствени комплекси в машиностроенето", Сливен, 1988
доклад Белкинова Д., Ем.Пенева. Създаване на библиотека от типови чертежи - съставна част на САПР на щанци за дълбоко изтегляне. В: Научно-технически семинар "Актуални проблеми на пластичната обработка на металите", Варна, 1988
доклад Белкинова Д., Ем.Пенева. Алгоритми за конструиране на работните детайли на щанци за дълбоко изтегляне. В: V. Международна конференция "Автоматизация на конструирането и проектирането на технологични процеси в машиностроенето", САПР'88, Пловдив, 1988
доклад Белкинова Д., Кр.Каменов. Подготовка и моделиране на данни за стандартизирани детайли при автоматизираното проектиране на инструменти за нарязване на конусни зъбни колела с кръгови зъби. В: НС'89 "Наука, обучение, производство", ВТУ"Ангел Кънчев" Русе, 1989
доклад Белкинова, Д. Методични акценти при преподаване на "Компютърна графика". В: Technomat & Infotel 11-th International Symposium, Scientific Publications: Materials, Methods&Techno, 2009, стр. 72-85, ISBN 1313-2539.
доклад Белкинова, Д. Електронните учебни материали - предизвикателство за преподавателите и шанс за студентите. В: Technomat & Infotel International Symposium, Technomat & Infotel International Symposium, 2008, стр. 145-152, ISBN 1313-2539.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.